Akker

Plaats
Buurtschap
Roosendaal
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Akker

Terug naar boven

Status

- Akker is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Roosendaal. T/m 1996 gemeente Wouw.

- De buurtschap Akker valt, ook voor de postadressen, deels onder het dorp Wouw, deels onder het dorp Wouwse Plantage.

- De buurtschap Akker heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1295 Ouer den Acker, 1315 te Ackerwaert, 1838-1857 Akker.

Naamsverklaring
Betekent akker ‘ploegland, bouwland’.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Akker ligt 1 km Z van het dorp Wouw, rond de A58 en de Akkerstraat. De buurtschap ligt verder N van het dorp Wouwse Plantage, NW van de plaatsen Essen en Heikant in België en het dorp Nispen, WZW van de stad Roosendaal, ZO van het dorp Heerle, O van de stad Bergen op Zoom en NNO van het dorp Huijbergen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1919 omvat de buurtschap Akker 55 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap circa 10 huizen (waarvan er 3, de nummers 18/19/21, onder Wouwse Plantage vallen en 7 onder Wouw) met circa 25 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ronde stenen bergkorenmolen De Arend in buurtschap Akker dateert uit 1811 en is na een brand herbouwd in 1825. De molen is begin jaren negentig opgeknapt, waarbij de romp is gerestaureerd en beschermd tegen slagregens. In 2000 is een energiebesparingsplan gemaakt voor de verlichting van de Lambertuskerk en daarmee kwam zoveel energie vrij dat de molen nu het gehele jaar verlicht kan worden met de energie die op deze manier bespaard wordt. Dankzij een gift in 2013 van de lokale Rotaryclub kan molen De Arend weer malen. De gift is gebruikt om de beide 'maalstoelen' weer aan het draaien te krijgen.

Molen De Arend in Wouw is in 2017 gerestaureerd. Cees Embregts en Marijn Kaufman zijn er actief als vrijwillige molenaars. Ze zijn twee dagen per week geopend, op dinsdag en zaterdag. Dan malen ze en is de winkel ook open. De producten worden ook regelmatig op braderieën en dergelijke verkocht. De opbrengst van de verkopen gaat naar het onderhoud van de molen. Er is ook een multifunctionele ruimte bij de molen, die mensen af kunnen huren of waar ze een bakje koffie kunnen drinken.

- “De put in de Akkerstraat in buurtschap Akker mag gerekend worden tot de landschappelijk zeer waardevolle objecten. De oeverbegroeiing is zeer fraai, met zowel eenjarige planten als struiken en bomen. Deze put zal zeer zeker behouden dienen te blijven” (101). Het bijzondere aan deze plas is dat het van oorsprong een brandput is: “Bij monumenten moeten wij niet alleen aan gebouwen denken. Ook landschapselementen kunnen deel uitmaken van een monumentenbeleid. In het Wouwse landschap komen niet alleen fraaie bomen, eikenhakhoutwallen, bospercelen en mooie hagen voor, er ligt ook (nog) een aantal brandputten. Hoewel die putten nog slechts ten dele een functie hebben bij de brandbestrijding, zijn er enkele bij die beslist de moeite van het handhaven waard zijn, mits… er van tijd tot tijd onderhoud aan wordt gepleegd.

(…) De putten in de gemeente Wouw werden in de jaren 1930 gegraven in het kader van de werkverschaffing. Zij werden zo over het buitengebied verdeeld dat overal waar dat nodig was voldoende bluswater voorhanden zou zijn. De aanwezigheid van de brandputten in het landschap zorgde er meteen voor dat de plantengroei ter plekke zich aanpaste en dat er andere dieren kwamen. Toch moeten wij de waarde niet overschatten, want de putten zijn zeker te klein om bijvoorbeeld watervogels te huisvesten. Wel huizen in de meeste putten van het water afhankelijke insecten en amfibieën. Omdat de putten te ver van elkaar en van ander water liggen, zullen wij slechts zelden reigers zien. Een put kan nooit voldoende vis of kikkers bevatten om een reiger in leven te houden.

Toch zijn de putten wel degelijk van belang voor het natuurlijke milieu. Zo kunnen vogels die een combinatie van droge en natte milieus nodig hebben, dankzij de brandput in het landschap te vinden zijn. Op dit moment zijn er binnen de gemeente nog acht putten. Daarvan zijn er twee die zeker behouden moeten blijven. De brandput in de Akkerstraat is een van de meest waardevolle putten. De put ligt in een hoek tussen een weiland, de weg en een erf. Er is sprake van een laagsgewijze opbouw van beplanting: riet, kruiden, struiken en bomen. Daar komt nog bij dat de put ligt te midden van een landschappelijk waardevolle bebouwing middenin een agrarisch gebied met landschappelijke waarde. Deze put moet zonder meer gehandhaafd blijven.” (101)

Reactie toevoegen