Nispen

Plaats
Dorp
Roosendaal
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

nispen douanepost 1950 [640x480].jpg

Nispen douanepost 1950

Nispen douanepost 1950

Nispen

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Nispen.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Nispen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Nispen.

Terug naar boven

Status

- Nispen is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Roosendaal. T/m 1996 gemeente Roosendaal en Nispen.

- Onder het dorp Nispen vallen ook de buurtschappen Everland en Hollandsdiep.

- Nispen heeft pas betrekkelijk recent een eigen postcode (4709) met plaatsnaam Nispen gekregen in het postcodeboek (in ieder geval na 1994). Voorheen lag het volgens de PTT en de gemeente 'in' Roosendaal.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Gevormd met het suffix apa ‘water’ bij een onduidelijk eerste deel, dat men heeft willen verbinden met de woordstam van genezen, leidend tot een betekenis: het heilzame water. Een andere duiding verklaart het eerste deel nis als nes ‘land uitstekend in water, landtong’ en wil deze landtong terugvinden in het afgevlakte, met de bolle kant naar de beek toegekeerde paraboolduin waarop Nispen zou liggen. (1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet Nispen Aopelaand.

Terug naar boven

Ligging

Nispen ligt Z van Roosendaal, N van de Belgische grens. Grensovergang Nispen-Essen (België).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Nispen 66 huizen met 512 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Nispen ca. 700 huizen met ca. 1.600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Nispen is een van de oudste nederzettingen in West-Brabant en is ontstaan in de 12e eeuw. De heerlijkheid Nispen behoorde tot de lenen van de hertog van Brabant. De heerlijkheid bestond reeds vóór 1146 en omvatte aanvankelijk Nispen, Essen en Kalmthout (de laatste twee behoren sinds 1830 tot België). Later is Roosendaal dat pas in de 13e eeuw voor het eerst wordt vermeld, daaraan toegevoegd. Hertogin Johanna van Brabant verpandde in 1387 onder meer Nispen aan Jan van Polanen, Heer van Breda. Het leen is sindsdien niet meer ingelost. Rond 1800, na de Franse Revolutie, werden de kernen in zelfstandige gemeenten opgedeeld.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Nispen, kunt u terecht bij:
- Het artikel "Nispen, de moeder van Roosendaal" van dr. K.A.H.W. Leenders.

- Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2013 heeft de Provincie €400.000 subsidie toegekend aan de Heerlijckheijd Nispen, een initiatief van het bewonersplatform. De subsidie is voor projecten die de leefbaarheid van het dorp ten goede komen. Het gaat o.a. om fiets- en mountainbikeroutes en herinrichting van het kerkplein. Bij de uitvoering wordt ingespeeld op de historie van Nispen als douanepost en pleisterplaats.

- In 2014 wordt in Nispen een wijkje met 14 starterswoningen gerealiseerd. Bijzonder is dat dit gebeurt onder de vlag van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), wat inhoudt dat de jongeren in kwestie het als collectief realiseren, wat veel geld bespaart en een eigen woning voor hen mogelijk maakt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Mariakapel.

- De oorspronkelijke kerk is in 1930 afgebroken en vervangen door de huidige kerk van de parochie Heilige Maria Hemelvaart.

- Basisschool De Linde dateert uit 1926 en hoorde vroeger bij het Sint Antoniusklooster. De school heette vóór 1985 Sint Antonius. De nieuwe naam heeft betrekking op de linden bij de school, die ook uit 1926 dateren. Op het schoolplein staat een monumentale rode beuk, het enige dat nog herinnert aan de kloostertuin die er vroeger lag.

- Nispen is tegenwoordig ook bekend als geraniumdorp, zoals dat bij Wouw al langer het geval is. Nispen heeft in 1998 besloten bij Wouw ‘aan te haken’ en zo de kring van geraniumdorpen rond Roosendaal verder te vergroten. Op Koningsdag kunnen de inwoners tijdens de geraniummarkt 5 geraniums krijgen, mits zij die in de periode erna (t/m september) zichtbaar aan de voorgevel hangen. Een groot deel van de inwoners doet eraan mee. Zie verder bij Wouw.

- Ronde stenen bergkorenmolen van Aerden dateert uit 1850. “De belt dient als platform voor het kruiwerk dat nodig is om de kap in de wind te kunnen draaien. De ruimte onder de berg wordt gebruikt als los- en laadruimte voor het graan en het meel. De zakken gaan met behulp van een door de molen aangedreven lier (het luiwerk) naar de verdiepingen van de molen. Op de maalzolder wordt het gemalen meel opgevangen in jute zakken, klaar voor afvoer. Op de steenzolder bevinden zich de molenstenen, in tweetallen gevat in houten bekistingen (steenkuipen). Met behulp van de eerder genoemde lier worden de zakken graan tot deze zolder omhooggehesen en via trechters wordt het graan tussen de molenstenen vermalen. De molen is in de jaren zeventig gerestaureerd. Helaas zijn hier de nieuwbouwhuizen tot tegen de molenberg aangebouwd, wat de molenbiotoop niet ten goede is gekomen. Molenaarswoning aan de Dorpsstraat 50.

- Sinds 1999 is grenspaal 240 (gelegen aan de oude weg van Nispen naar Essen, de Essenseweg) weer compleet. De gietijzeren dennenappel op de top van de paal is 20 jaar zoek geweest. Hij bleek te liggen op een zolder in Wouwse Plantage. Het ding was ooit door een aangeschoten jongmens na een feestje losgewrikt en meegenomen. Het deed dienst als tegenwicht voor een zolderluik, totdat iemand op een expositie herkende wat het was. Het attribuut is op 22 februari 1999 teruggeplaatst door burgemeester F. Schrauwen van Essen (België) en wethouder A. de Leeuw van Roosendaal. Die handeling symboliseerde overigens de afronding van de renovatie van 6 grenspalen.

Speciale gast bij het festijn was Piet Roelands die in 1934 pal naast de paal is geboren. Hij was vroeger een succesvol smokkelaar. Tonnen Nederlandse boter loodste hij als manneke van negen jaar samen met zijn moeder via allerlei stiekeme paadjes over de grens. Het was in de oorlogstijd waarin smokkelen pure noodzaak was en geen criminele inslag had. Er moesten heel wat monden gevoed worden: ‘ik heb nog wel de heel kleine huisjes gezien. Moeder met een winkeltje van een paar vierkante meter. Waar de ouders hun 17 kinderen lieten, is mij een raadsel. Volgens mij ging iedereen staande slapen, zo weinig plek was er’, aldus Piet Coppens, conservator van het heemkundig museum Jan Uten Houte in Etten-Leur (305). Later werd de smokkelarij professioneler aangepakt, met onder meer supersnelle gepantserde Amerikaanse auto’s. Eind jaren zestig is de smokkel gestopt omdat toen het prijsverschil niet lonend meer was.

Terug naar boven

Evenementen

- Culturele evenementen in Nispen vindt u op de site van Stichting Cultureel Nispen.

- In het voorjaar en najaar is er in Nispen iedere 6 weken Nispen Blues; een optreden van een bluesband in café De Gouden Leeuw. Gratis entree.

- De Wandeldriedaagse (juni) wordt georganiseerd door Trim-Gym-Club Nispen. U kunt kiezen uit de afstanden 5 of 11 kilometer. De Wandeldriedaagse wordt afgesloten met een feestavond, die op zijn beurt weer het startschot vormt voor de Muziekfeesten.

- Muziekfeesten (weekend in juni), georganiseerd door harmonie Sint Caecilia.

- Braderie op de laatste zondag van augustus.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Nispen.

- Zorgboerderij Stichting De La Vie.

Reactie toevoegen