Acht

Plaats
Dorp in de stad
Eindhoven
Kempen
Noord-Brabant

Acht plaatsnaambord 8km [640].JPG

In de omgeving van het dorp Acht staat een bord met een leuke, ongetwijfeld onbedoelde, want puur toevallige 'woordspeling': op deze plek is het nog 8 km naar Acht...

In de omgeving van het dorp Acht staat een bord met een leuke, ongetwijfeld onbedoelde, want puur toevallige 'woordspeling': op deze plek is het nog 8 km naar Acht...

acht_octet_opus_acht.jpg

Het kleine dorp Acht bij Eindhoven heeft een rijk verenigingsleven. Ze hebben zelfs een Symfonieorkest (Ensemble Classique Eindhoven) en het op deze foto afgebeelde, daaruit voortgekomen octet Opus Acht. (© www.ensembleclassique.nl)

Het kleine dorp Acht bij Eindhoven heeft een rijk verenigingsleven. Ze hebben zelfs een Symfonieorkest (Ensemble Classique Eindhoven) en het op deze foto afgebeelde, daaruit voortgekomen octet Opus Acht. (© www.ensembleclassique.nl)

acht_toneelvereniging_de_achtse_revue_kopie.jpg

Het dorp Acht heeft vele verenigingen waar je je kunt uitleven op het gebied van bijvoorbeeld sport, muziek en toneel. Voor dat laatste kun je terecht bij toneelvereniging De Achtse Revue. (©  www.achtserevue.nl)

Het dorp Acht heeft vele verenigingen waar je je kunt uitleven op het gebied van bijvoorbeeld sport, muziek en toneel. Voor dat laatste kun je terecht bij toneelvereniging De Achtse Revue. (© www.achtserevue.nl)

acht_achtse_belangen_en_dorpsraad_acht.jpg

Vereniging Achtse Belangen en Dorpsraad Acht zetten zich al vele jaren succesvol in voor het behoud van het dorpse karakter en de leefbaarheid van het Eindhovense dorp Acht.

Vereniging Achtse Belangen en Dorpsraad Acht zetten zich al vele jaren succesvol in voor het behoud van het dorpse karakter en de leefbaarheid van het Eindhovense dorp Acht.

Acht

Terug naar boven

Status

- Acht is een dorp* in de provincie Noord-Brabant, in de regio Kempen, gemeente Eindhoven. T/m 1919 gemeente Woensel.

* Hoewel Acht in de loop der tijd aaneen is gegroeid met de stad Eindhoven, ligt het nog altijd niet echt in de stad maar aan de rand ervan, heeft het nog altijd de kenmerken van een dorp en wordt het door de inwoners ook nog als zodanig beschouwd (je ziet dat bijv. aan uitingen als de dorpssite, de Dorpsraad, het Dorpshuis, die je allemaal gelinkt vindt onder het kopje Links onderaan deze pagina). Het dorp heeft ook nog blauwe plaatsnaamborden (komborden) met de eigen plaatsnaam erop, wat ook een zekere erkenning als woonplaats en dorp inhoudt. Daarentegen heeft Acht in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Eindhoven. Al met al hebben we deze plaats daarom als behorend tot de categorie 'dorp in de stad' gekwalificeerd.

Terug naar boven

Ligging

Acht ligt (in het) NW van Eindhoven, ZO van Best, in het W en N grenzend aan A2 en A50.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Acht 55 huizen met 350 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.500 huizen met ca. 4.000 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Acht heeft 5 gemeentelijke monumenten.

- De huidige Sint Antonius Abt-kerk (IJsselstraat 4) dateert uit 1886 en is uitgebreid in 1928 en 1951.

- Molen Annemie.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Toneelvereniging De Achtse Revue heeft ca. 25 leden. Naast de spelende leden zijn er leden die actief zijn op het gebied van licht en geluid, decorbouw, grime, kleding en bestuur. Jaarlijks wordt er een nieuw toneelstuk opgevoerd in Dorpshuis Acht. Meestal spelen ze dan 5 à 6 voorstellingen in het najaar. Ook bij festiviteiten in het dorp geeft de Achtse Revue acte de présence. Dit varieert van straatspel tot het verzorgen van een borrel tijdens de Kerstmarkt.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Acht.

- Nieuws: - Het dorp heeft een informatief en ook visueel fraai uitgevoerd dorpsblad 'Kijk op Acht', dat 5x per jaar verschijnt en dat dankzij adverteerders, donateurs, giften en subsidies, door ca. 30 vrijwilligers gratis huis-aan-huis wordt bezorgd. Via de link is het dorpsblad ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Acht.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Acht is gebouwd in 1937 als Parochiehuis voor de RK kerkgemeenschap Sint Antonius Abt. In 1986 heeft het toenmalige kerkbestuur het beheer over het Parochiehuis overgedragen aan de daarvoor opgerichte Stichting Dorpshuis Acht. In 1989 is het Parochiehuis aangekocht door de gemeente Eindhoven. Daarna heeft met de inzet van veel vrijwilligers, aangevuld met een geldelijke bijdrage van de gemeente Eindhoven en genoemde stichting, een grondige renovatie plaatsgevonden. Vanaf de heropening in 1993 is sprake van de huidige naam.

Het Dorpshuis is een ontmoetingsplaats bij uitstek voor de Achtse Gemeenschap en voor bezoekers uit Eindhoven en ver daarbuiten. Het is een thuisplaats voor veel verenigingen, clubs en groeperingen en is een prima locatie voor eenmalige of terugkerende activiteiten, met uitzondering van feesten in het algemeen. De stichting stimuleert het organiseren van cursussen en exposities in en voor de Achtse Gemeenschap. Voor een relatief laag huurbedrag wordt ruimte in het Dorpshuis beschikbaar gesteld voor activiteiten en vergaderingen van verenigingen, clubs en/of groeperingen. Dorpshuis Acht beschikt over veel faciliteiten, zo kan indien nodig gebruik worden gemaakt van allerlei voorzieningen zoals: toneelpodium met evt. verlichting en geluid; vergaderinstallatie; beamer met filmdoek; video- c.q. DVD-speler, CD-wisselaar; computers etc.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool St. Antonius Abt maakt deel uit van SPILcentrum Acht; een wijkgericht opgezet centrum waarin de partners in goede onderlinge samenwerking alle kinderen van 0-12 jaar in een ononderbroken ontwikkelingslijn kansen bieden om zich optimaal te ontplooien. SPIL staat voor SPelen, Integreren, Leren. De partners binnen SPILcentrum Acht zijn: Peuterzaal, Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang (BSO) Dikkie & Dik; de jeugdgezondheidszorg (GGD) en het consultatiebureau; Wij Eindhoven; en Basisschool St. Antonius Abt. Door de goede onderlinge contacten en periodiek gezamenlijk overleg zijn de lijntjes naar elkaar veel korter dan in het verleden het geval was. Belangrijke gegevens van kinderen worden juist door die korte lijntjes vlugger met elkaar besproken. Hierdoor is er een goede overdracht van gegevens en een gezamenlijk aanbod aan de kinderen, zodat alle kinderen op het SPILcentrum zonder achterstand in groep 3 kunnen starten.

- Muziek: - Symfonieorkest Ensemble Classique Eindhoven is sinds 2004 een zelfstandig orkest, dat klassieke muziek speelt. Voor die tijd was het onder de naam ‘Klassiek Ensemble’ een van de orkesten van de Eindhovense Muziekschool. Het ensemble heeft ca. 25 leden. Jaarlijks houden ze in juni een openbare repetitie en geven ze een concert. Ze repeteren in Dorpshuis  Acht.

- Opus Acht dankt haar naam aan het feit dat de groep bestaat uit 8 muzikanten die twee aan twee eenzelfde blaasinstrument bespelen: twee fluiten, twee klarinetten, twee fagotten en twee hoorns Daarnaast verwijst de naam ook naar het gelijknamige dorp bij Eindhoven: het octet is namelijk ontstaan uit het Ensemble Classique Eindhoven, het in de vorige alinea beschreven symfonische orkest.

- The 8 Star Singers zingen meerstemmige gospels en popsongs. De naam komt van de plaats Acht waar ze repeteren en waar de meeste leden vandaan komen. Je hoeft geen ervaring te hebben om bij dit koor te komen zingen. Naast de zang is er ook aandacht voor de presentatie en uitstraling. Lijkt het je iets, dan ben je van harte welkom op woensdagavond tussen 19.45-21.45 uur in de parochiezaal van St. Antonius Abt, IJsselstraat 4. Ze zijn nog op zoek naar Bassen, Tenoren en Alten.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Acht. - Volleybalvereniging VC Blokkart. - Biljartclub DBVVOJDODWEEPWB (De Biljart Vereniging Van Oudere Jongeren Die Op Donderdagavond Wel Eens Een Potje Willen Biljarten) wordt in de volksmond biljartclub Dorpshuis Acht genoemd. Dat is 'iets' makkelijker te onthouden ;-) - Biljartvereniging G.K.G.T. (Gezelligheid Kent Geen Tijd) is opgericht in 1942. - Petanque Club Eindhoven. - Bridgeclub.

Reactie toevoegen