Acht

Plaats
Dorp in de stad
Eindhoven
Kempen
Noord-Brabant

Acht plaatsnaambord 8km [640].JPG

In de omgeving van het dorp Acht staat een bord met een leuke, ongetwijfeld onbedoelde, want puur toevallige 'woordspeling': op deze plek is het nog 8 km naar Acht...

In de omgeving van het dorp Acht staat een bord met een leuke, ongetwijfeld onbedoelde, want puur toevallige 'woordspeling': op deze plek is het nog 8 km naar Acht...

acht_octet_opus_acht.jpg

Het kleine dorp Acht bij Eindhoven heeft een rijk verenigingsleven. Ze hebben zelfs een Symfonieorkest (Ensemble Classique Eindhoven) en het op deze foto afgebeelde, daaruit voortgekomen octet Opus Acht. (© www.ensembleclassique.nl)

Het kleine dorp Acht bij Eindhoven heeft een rijk verenigingsleven. Ze hebben zelfs een Symfonieorkest (Ensemble Classique Eindhoven) en het op deze foto afgebeelde, daaruit voortgekomen octet Opus Acht. (© www.ensembleclassique.nl)

acht_toneelvereniging_de_achtse_revue_kopie.jpg

Het dorp Acht heeft vele verenigingen waar je je kunt uitleven op het gebied van bijvoorbeeld sport, muziek en toneel. Voor dat laatste kun je terecht bij toneelvereniging De Achtse Revue. (©  www.achtserevue.nl)

Het dorp Acht heeft vele verenigingen waar je je kunt uitleven op het gebied van bijvoorbeeld sport, muziek en toneel. Voor dat laatste kun je terecht bij toneelvereniging De Achtse Revue. (© www.achtserevue.nl)

acht_achtse_belangen_en_dorpsraad_acht.jpg

Vereniging Achtse Belangen en Dorpsraad Acht zetten zich al vele jaren succesvol in voor het behoud van het dorpse karakter en de leefbaarheid van het Eindhovense dorp Acht.

Vereniging Achtse Belangen en Dorpsraad Acht zetten zich al vele jaren succesvol in voor het behoud van het dorpse karakter en de leefbaarheid van het Eindhovense dorp Acht.

Acht

Terug naar boven

Status

- Acht is een dorp* in de provincie Noord-Brabant, in de regio Kempen, gemeente Eindhoven. T/m 1919 gemeente Woensel.

* Hoewel Acht in de loop der tijd aaneen is gegroeid met de stad Eindhoven, ligt het nog altijd niet echt in de stad maar aan de rand ervan, heeft het nog altijd de kenmerken van een dorp en wordt het door de inwoners ook nog als zodanig beschouwd (je ziet dat bijvoorbeeld aan uitingen als de dorpssite, de Dorpsraad en het Dorpshuis, die je allemaal gelinkt vindt onder het kopje Links onderaan deze pagina). Het dorp heeft ook nog blauwe plaatsnaamborden (komborden) met de eigen plaatsnaam erop, wat ook een zekere erkenning als woonplaats en dorp inhoudt. Daarentegen heeft Acht in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Eindhoven. Al met al hebben we deze plaats daarom als behorend tot de categorie 'dorp in de stad' gekwalificeerd.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Opacht.

Oudere vermeldingen
1307 "dat bosch dat men heet Achte", 1361 Acht, 1740 Opacht, 1794 Agt.

Naamsverklaring
Het Middelnederlandse achte 'gereserveerd bos, hofhorig goed, rechtsdistrict' was de benaming voor een bos waarvan het gebruik was voorbehouden aan de heer en dat geen deel uitmaakte van de gemeenschappelijke gronden. Zie ook Achterveld, Achtmaal en Echt.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Acht ligt (in het) NW van de stad Eindhoven en ZO van het dorp Best, in het W en N grenzend aan de A2 en A50.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Acht 55 huizen met 350 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.500 huizen met ca. 4.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bakkerij De Leijer aan de Waalstraat heeft na 83 jaar de deuren in januari 2019 gesloten. Daarmee heeft Acht sindsdien geen enkele winkel meer. Alleen nog twee cafetaria's. Inwoners zijn natuurlijk niet blij met het gebrek aan middenstanders. Voor de dagelijkse boodschappe moeten ze naar Eindhoven of Best. CDA-raadslid Remco van Dooren wil dat de gemeente Eindhoven actie onderneemt. "Het is natuurlijk aan een ondernemer zelf om te bepalen of hij of zij hier een winkel opent. Alleen kan de gemeente Eindhoven wel kenbaar maken dat een buurtsuper hier van harte welkom is." Ton Dekkers van de Dorpsraad stelt: "Ik ben in enkele kleine Brabantse dorpen geweest die wel gewoon een kleine supermarkt hebben. Het kan dus wel." En een buurtsuper is er niet alleen voor de boodschappen maar heeft ook een sociale functie. Je komt elkaar tegen, maakt even een praatje. Zeker in zo'n kleine gemeenschap zorgen winkels ook voor verbinding, aldus een inwoner. Gerrit de Laat van het Dorpshuis voegt daar nog aan toe: "Zonder winkels komen mensen hier minder snel wonen en de expats die hier wel komen, integreren sneller als ze in de super mensen ontmoeten." (bron en voor nadere informatie zie Omroep Brabant, 11-1-2019)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Acht heeft 5 gemeentelijke monumenten.

- Acht behoorde vanouds tot de parochie Woensel, maar bezat zeker al in de 16e eeuw een kapel die gewijd was aan Antonius Abt. Deze kapel is in 1648 gesloten, was sindsdien een tiendschuur en is in de 19e eeuw als woonhuis gebruikt. Sinds 1715 bezat het dorp ook een schuurkerk. De huidige RK kerk Sint Antonius Abt (IJsselstraat 4) is gebouwd in 1886, naar ontwerp van architect Lambertus Christianus Hezenmans (1841-1909). Het was een eenbeukige bakstenen basiliek met westtoren, geflankeerd door een rond traptorentje. Op het dak bevindt zich nog een dakruitertje. In 1926 is bij de kerk een Heilig Hartbeeld van Jan Custers geplaatst. Twee jaar later is het kerkgebouw met twee zijbeuken uitgebreid. Ook in 1951 heeft nog uitbreiding plaatsgevonden. In 2005 is in de kerk een Verschueren-orgel geplaatst, afkomstig uit de kapel van de Broeders van Maastricht in Amsterdam (Postjesweg).

- Molen Annemie (Boschdijk 1006) is een ronde stenen beltmolen uit 1891, die in gebruik is geweest als korenmolen. In 1957 is de molen ingericht voor bewoning, waartoe het binnenwerk is ontmanteld. De onderdelen zijn wel bewaard. Jarenlang heeft de molen daarna slechts één roede gehad. De voorheen naamloze molen kreeg haar naam bij herstelwerk in 1980. In 1991 is de molen enigszins hersteld, maar pas in 2005 was ze weer draaivaardig. In 2008 krijgt de molen een nieuwe eigenaar, die hem inricht tot B&B. Sinds 2017 is de molen eigendom van een makelaar.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Heerlijk eten en drinken en veel muziek zijn de hoofdingrediënten van foodtruckfestival Amb8telijk Acht (eind mei, in 2020 voor de 3e keer). Het dorpsplein is sfeervol aangekleed met grote kandelaars, picknicktafels en gemakkelijke banken. Met een springkussen en schminkers komen ook de kinderen aan hun trekken. Lees hier het verslag van editie 2019.

- Toneelvereniging De Achtse Revue heeft circa 25 leden. Naast de spelende leden zijn er leden die actief zijn op het gebied van licht en geluid, decorbouw, grime, kleding en bestuur. Jaarlijks wordt er een nieuw toneelstuk opgevoerd in Dorpshuis Acht. Meestal spelen ze dan vijf à zes voorstellingen in het najaar. Ook bij festiviteiten in het dorp geeft de Achtse Revue acte de présence. Dit varieert van straatspel tot het verzorgen van een borrel tijdens de kerstmarkt.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Acht.

- Nieuws: - Het dorp heeft een informatief en ook visueel fraai uitgevoerd dorpsblad 'Kijk op Acht', dat vijf keer per jaar verschijnt en dat dankzij adverteerders, donateurs, giften en subsidies, door circa 30 vrijwilligers gratis huis-aan-huis wordt bezorgd. Via de link is het dorpsblad ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenvereniging: - "Dorpsraad Acht zet zich actief in om de dorpse kenmerken van ons dorp te behouden en waar mogelijk de leefbaarheid te verbeteren. Ook al horen we bij de stad Eindhoven, alle Achtenaren zijn er trots op dat ze in ons mooie dorp wonen en leven. Dat willen we natuurlijk graag zo houden. De dorpsraad is erkend als spreekbuis van en overlegpartner namens het dorp, in de samenwerking en overleggen met partijen zoals inwoners, verenigingen, politiek, en gemeenteambtenaren. Voorbeelden van aandachtsgebieden van de dorpsraad zijn: inrichting van de openbare ruimte/groenvoorzieningen; verkeer; milieu (o.a. Eindhoven Airport, gevaarlijke stoffen); (sociale) veiligheid (o.a. preventie); voorzieningen (o.a. speelgelegenheid, hangplekken, winkels, dorpshuis). En de dorpsraad stimuleert en subsidiëert activiteiten die de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp vergroten."

- Dorpshuis: - Dorpshuis Acht is gebouwd in 1937 als parochiehuis voor de RK kerkgemeenschap Sint Antonius Abt. In 1986 heeft het toenmalige kerkbestuur het beheer over het parochiehuis overgedragen aan de daarvoor opgerichte Stichting Dorpshuis. In 1989 is het parochiehuis aangekocht door de gemeente Eindhoven. Daarna heeft met de inzet van veel vrijwilligers, aangevuld met een geldelijke bijdrage van de gemeente Eindhoven en genoemde stichting, een grondige renovatie plaatsgevonden. Vanaf de heropening in 1993 is sprake van de huidige naam.

Het Dorpshuis is een ontmoetingsplaats bij uitstek voor de Achtse Gemeenschap en voor bezoekers uit Eindhoven en ver daarbuiten. Het is een thuisplaats voor veel verenigingen, clubs en groeperingen en is een prima locatie voor eenmalige of terugkerende activiteiten, met uitzondering van feesten in het algemeen. De stichting stimuleert het organiseren van cursussen en exposities in en voor de Achtse Gemeenschap. Voor een relatief laag huurbedrag wordt ruimte in het Dorpshuis beschikbaar gesteld voor activiteiten en vergaderingen van verenigingen, clubs en/of groeperingen. Dorpshuis Acht beschikt over veel faciliteiten, zo kan indien nodig gebruik worden gemaakt van allerlei voorzieningen zoals: toneelpodium met eventueel verlichting en geluid; vergaderinstallatie; beamer met filmdoek; video- c.q. dvd-speler, cd-wisselaar; computers et cetera.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool St. Antonius Abt maakt deel uit van SPILcentrum Acht; een wijkgericht opgezet centrum waarin de partners in goede onderlinge samenwerking alle kinderen van 0 tot 12 jaar in een ononderbroken ontwikkelingslijn kansen bieden om zich optimaal te ontplooien. SPIL staat voor SPelen, Integreren, Leren. De partners binnen het SPILcentrum zijn: Peuterzaal, Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang (BSO) Dikkie & Dik; de jeugdgezondheidszorg (GGD) en het consultatiebureau; Wij Eindhoven en Basisschool St. Antonius Abt. Door de goede onderlinge contacten en periodiek gezamenlijk overleg zijn de lijntjes naar elkaar veel korter dan in het verleden het geval was. Belangrijke gegevens van kinderen worden juist door die korte lijntjes vlugger met elkaar besproken. Hierdoor is er een goede overdracht van gegevens en een gezamenlijk aanbod aan de kinderen, zodat alle kinderen op het SPILcentrum zonder achterstand in groep 3 kunnen starten.

- Muziek: - Symfonieorkest Ensemble Classique Eindhoven is sinds 2004 een zelfstandig orkest, dat klassieke muziek speelt. Voor die tijd was het onder de naam ‘Klassiek Ensemble’ een van de orkesten van de Eindhovense Muziekschool. Het ensemble heeft circa 25 leden. Jaarlijks houden ze in juni een openbare repetitie en geven ze een concert. Ze repeteren in Dorpshuis Acht.

- Opus Acht dankt haar naam aan het feit dat de groep bestaat uit acht muzikanten die twee aan twee eenzelfde blaasinstrument bespelen: twee fluiten, twee klarinetten, twee fagotten en twee hoorns Daarnaast verwijst de naam ook naar het gelijknamige dorp bij Eindhoven: het octet is namelijk ontstaan uit het Ensemble Classique Eindhoven, het in de vorige alinea beschreven symfonische orkest.

- The 8 Star Singers zingen meerstemmige gospels en popsongs. De naam komt van de plaats Acht waar ze repeteren en waar de meeste leden vandaan komen. Je hoeft geen ervaring te hebben om bij dit koor te komen zingen. Naast de zang is er ook aandacht voor de presentatie en uitstraling. Lijkt het je iets, dan ben je van harte welkom op woensdagavond tussen 19.45-21.45 uur in de parochiezaal van Sint Antonius Abt, IJsselstraat 4. Ze zijn nog op zoek naar bassen, tenoren en alten.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Acht is opgericht in 1947, nadat er van 1926 tot 1935 al een voorganger was geweest. "In 1993 betraden we het huidige sportcomplex De Leeuwekuil aan de Amstelstraat. Hoe kwamen we aan die naam? Lang geleden stond daar een boerderijcafé, dat op z’n Achts “De Liw” werd genoemd, “De Leeuw” op z’n Nederlands dus. Dat café annex boerderij stond min of meer in een laagte (noem het maar in een kuil). Hieruit ontstond uit het brein van Piet Brands de naam “de Leeuwekuil”. Prachtig gelegen bij de mooie molen. Ook hier werd weer veel door vrijwilligers opgeknapt, of beter gezegd geschapen. Een kantine om van te watertanden, bestuurskamer, vergaderzaal en kleedlokalen waar vooral de “oudgedienden” slechts van konden dromen, een waar paradijs waar je zuinig en vooral trots op mag blijven!" Aldus de vereniging op haar site.

- "Het doel van volleybalvereniging VC Blokkart in Acht is op een leuke en ontspannendemanier samen het volleybalspel te beoefenen, zodat we op een prettige manier onze conditie op peil houden en gezellig samen bezig zijn. Om het niet te vrijblijvend en wel spannend te houdendoen we dit in competitieverband. Voor de dames doen we mee in de Nuvoc-competitie en voor de heren in de Geldrop-competitie. We trainen onder begeleiding van twee ervaren trainers op dinsdagavond in sporthal Achtse Barrier aan het Savoiepad). Daarna praten we gezellig na in het sportcafé. Wedstrijden worden gespeeld tijdens de trainingsavond van de thuisploeg,dit isaltijd op een maandag, dinsdag, woensdag of donderdag. Onze thuiswedstrijden zijn op dinsdag. Voor de uitwedstrijden maken we gebruik van de sporthal van onze tegenstander, die altijd op redelijke afstand van Eindhoven is gelegen. Wil je graag gaan volleyballen en ben je 18 jaar of ouder kom dan vier weken gratis en vrijblijvend met ons meetrainen."

- Biljartclub DBVVOJDODWEEPWB (De Biljart Vereniging Van Oudere Jongeren Die Op Donderdagavond Wel Eens Een Potje Willen Biljarten) wordt in de volksmond biljartclub Dorpshuis Acht genoemd. Dat is 'iets' makkelijker te onthouden. ;-) - Biljartvereniging G.K.G.T. (Gezelligheid Kent Geen Tijd) is opgericht in 1942.

- Petanque Club Eindhoven.

- Bridgeclub.

- Zorg: - Woonzorgcentrum Antonius in Acht is voor veel ouderen een belangrijk ontmoetingscentrum. Antonius heeft zelfstandige woningen, een verpleegafdeling en zorgappartementen, aangevuld met veel services, sociale contacten en activiteiten binnen handbereik. Antonius maakte t/m maart 2019 onderdeel uit van Zorggroep Sint Maarten, met als primair werkgebied noordoost Nederland. Zij zocht daarom naar een nieuwe, regionale woon- en zorgpartner voor Antonius. Die heeft zij gevonden in zorginstelling Sint Annaklooster voor het zorgdeel en in woningcorporatie Wooninc. voor het vastgoed, die het woonzorgcentrum per april 2019 hebben overgenomen. De samenwerking tussen Wooninc. en Sint Annaklooster is nieuw. De twee organisaties, beide afkomstig uit Eindhoven, vullen elkaar goed aan vanwege hun focus op ouderen.

Reactie toevoegen