Zweeloo

Plaats
Dorp
Coevorden
Drenthe

gemeente_zweeloo_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Zweeloo anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Zweeloo anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Zweeloo

Terug naar boven

Status

- Zweeloo is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1997.

- Wapen van de voormalige gemeente Zweeloo.

- Gezien het feit dat Aalden en Zweeloo vrijwel aan elkaar zijn gegroeid en er ook op veel gebieden wordt samengewerkt en veel voorzieningen worden gedeeld, worden ze vaak als tweelingdorp beschouwd.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Sweel, Zweel. Een inwoner van dit dorp is een Zweeler.

Oudere vermeldingen
1298-1304 Suele, 1335 Swele, 1381-1383 Swele, Swelle, Zwele, Zwelle, 1901 Zweeloo, 1903 Zweelo.

Naamsverklaring
Verwant met het werkwoord zwellen, vanwege de heuvelachige grond. Oorspronkelijk geen lo-naam. Vergelijk Zwolle.(1)

Terug naar boven

Ligging

Zweeloo ligt N van Coevorden, W van Emmen, direct NO van Aalden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Zweeloo 129 huizen met 947 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 35/267 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen - wat het in die tijd nog waren - Benneveld 22/158, Aalden 17/116, Meppen 33/238 en Wezup 22/168. Verder omvatte de gemeente nog het dorp Wezuperbrug, maar dat bestond in 1840 nog niet. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 160 huizen met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp en deze voormalige gemeente, kun je terecht bij de volgende instantie en sites:

- Historische Vereniging Zweeloo is opgericht in 1988 en heeft ca. 500 leden. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de studie en het verbreiden van de kennis van de geschiedenis van deze voormalige gemeente in de ruimste zin en het fungeren als ontmoetingspunt voor allen die zich bij de geschiedenis van het werkgebied betrokken voelen. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door: het instellen van werk-en studiegroepen, die zich op een bepaald terrein of onderwerp van de geschiedenis van de voormalige gemeente bezighouden; het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen, alsmede het doen van publicaties (o.a. in het periodiek Oet ‘t Carspel Sweel).

- Geschiedenis van de voormalige gemeente Zweeloo op de site van de gemeente Coevorden.

- Geschiedenis van Zweeloo in de Encyclopedie van Drenthe.

- Vondst vroeg-middeleeuwse begraafplaats in Zweeloo in 1952.

- Verslag bezoek Vincent van Gogh aan Zweeloo d.d. 1-11-1883.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zweeloo heeft 10 rijksmonumenten.

- De kerk dateert uit de 2e helft van de 13e eeuw. Het daktorentje aan de westkant is voor een deel nog gedekt met houten schaliën of dokken.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- LEEF! is een jaarlijkse markt/fair (weekend in april) waarvan de opbrengst ten goede komt aan het - behouden van - zwembad Zweeloo. LEEF! op Facebook.

- Rommelmarkt in de Hof van Been (op een zaterdag eind juni).

- Popfestival Sweelpop (op een vrijdag in augustus).

- Masters Springen (paardensport, augustus).

- Openluchtspel (augustus).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Sweel Cultureel brengt ieder jaar weer een veelzijdig programma met professionele artiesten op het gebied van muziek (zowel populair als klassiek), cabaret en toneel. Sweel Cultureel heeft geen eigen theater maar gebruikt mooie locaties in het dorp en omgeving.

- Zwembad Zweeloo.

- Stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo (SKZ) heeft ten doel het stimuleren en bevorderen van de schilderkunst en kunst in het algemeen aan zowel inwoners, jong en oud, en bezoekers / toeristen van de dorpen in deze voormalige gemeente. De stichting realiseert dit door het organiseren van manifestaties (zoals in 2014 Tableau Vivant Zweeloo), exposities, kunstmarkten, wandel- en fietsroutes, lezingen en publicaties. Sinds 2013 is in Bistro Tante Sweel een gedeelte ingericht als KunstenaarsHerberg, waar u een expositie vindt over de 19e eeuwse ‘Zweeloo’ schilders, als ook informatie over overige exposities en activiteiten, zoals wandel- en fietsroutes, in de omgeving.

- Het project het Stroetenveld is in 2011 afgerond. Het kleinste beekdal van Drenthe heeft weer een brongebied gekregen, vrij van landbouw en ingericht zoals het vroeger was. De ingreep is te danken aan de Ruilverkaveling Mars- en Westerstroom. Deze is in 2006 na ruim 40 jaar afgesloten, met een goede samenhang tussen landbouw, landschap en natuur. De Geeserstroom is één van de parels, het Stroetenveld is destijds aangewezen voor herstel. Zie verder het artikel over het Stroetenveld in het kwartaalblad van Het Drentse Lanschap, juni 2011 (pag. 26/29).

- Wandelroute Stroeten (ca. 5,5 km).

- Knapzakroute Oosterhesselen - Zweeloo (18 km).

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichten en foto's en filmpjes betreffende Zweeloo.

- Filmpje (10 min.) over Zweeloo anno 1966.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zweeloo (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Zweeloo.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Sweel (zie ook het menu 'DB Sweel' bovenaan de pagina).

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Spil heeft eind 2018 een nieuw dak met zonnepanelen gekregen, dankzij bijdragen van diverse fondsen. Het bestuur van De Spil is blij dat het oude dak is vervangen, want dat lekte op sommige plaatsen. Ook was er nog asbest in verwerkt. Naast de vervanging van het dak is de verlichting vervangen door LED-lampen. De zonnepanelen zijn voldoende om het eigen elektriciteitsverbruik te dekken, wat leidt tot een flinke besparing op de energierekening.

- Muziek: - "Sinds de oprichting in 2001 is mannenkoor The Sweel Singers gegroeid naar ca. 40 zingende leden. Het koor staat onder leiding van dirigent Jochem Weggemans, met muzikale begeleiding van accordeonist Arie Boelens en drummer Harry Sommer. Naast shanty's zingt ons koor ook bekende liedjes van o.a. John Denver, Ancora, BZN, het drentse duo Harm en Roelof, the Dubliners, Dana Winner enz. Er wordt vierstemmig gezongen. The Sweel Singers is een graag geziene gast op festivals, braderieën en volksfeesten. We worden dan ook regelmatig uitgenodigd voor een muzikale bijdrage aan een evenement. Ook wordt af en toe opgetreden in verzorgingshuizen, waar een aangepast repertoire liedjes wordt gezongen. Nieuwe zangers en muzikanten zijn altijd welkom. Iedereen die graag zingt of muziek maakt is van harte welkom op onze repetities, om te luisteren of mee te oefenen."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Sweel.

- Tennisvereniging LTC Zweeloo is opgericht in 1977. Hun tennispark bevindt zich op Sportpark 't Alterbarg, en beschikt over 3 verlichte gravelbanen en een oefenmuur. Naast de tennisbanen hebben ze een eigen clubhuis. Tijdens het seizoen is de kantine van het clubhuis elke avond behalve zaterdag bemand. Het clubhuis en het terras worden in 2018 vernieuwd, zodat het een gastvrije ontmoetingsplaats wordt waar leden voor en na hun partijtje tennis graag samenkomen. De bloeiende vereniging heeft ruim 100 leden en beschikt over zeer actieve commissies voor zowel jeugd als senioren. Het volgen van tennislessen behoort tot de mogelijkheden. Gedurende de zomerperiode worden er leuke activiteiten en toernooien georganiseerd voor jong en ouder. Je bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen op hun mooie en gezellige tennispark.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de Openbare Begraafplaats van Zweeloo.

Reactie toevoegen