Benneveld

Plaats
Dorp
Coevorden
Drenthe

Benneveld

Terug naar boven

Status

- Benneveld is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Zweeloo.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Bennenveld.

Oudere vermeldingen
1267-1288 in Bonavelda, 1276 de Bonevelde, 1335 in Bonevelde, 1563-1601 overwegend Bonnevelde, 1574 Bonvelde, 1601 Boenevelde, 1634 Bonneuelde, 1840 Benneveld of Bunneveld.

Naamsverklaring
Wordt geduid als 'bonenveld'. Te Groningen komt de naam in de 14e eeuw als familienaam voor (1372 "Johanne Benneveld, borghere to Groninghen"), maar een connectie met de plaats is onzeker. De verklaring als binnenveld(1) sluit niet aan bij de oude vormen.(2)

Terug naar boven

Ligging

Benneveld ligt W van Emmen en Sleen, ZO van Aalden en Zweeloo, rond de Bennevelderstraat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Benneveld 22 huizen met 158 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 70 huizen met ca. 170 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Benneveld is vanouds een zogeheten boermarke. Alle gronden binnen zo'n gebied, zowel gemeenschappelijk als particulier bezit, maken deel uit van de boermarke. Rond de middeleeuwen zijn de boermarken autonoom. Zij maken hun eigen regelingen, die willekeuren werden genoemd. Rond 1840 komt er een herverdeling van de gemeenschappelijke gronden in de boermarke en met de komst van kunstmest en de ontginningsmaatschappij Heidemij worden de heidevelden in cultuur gebracht en komt de individuele productie van de boeren echt op gang. Voor de boermarke blijven er slechts enkele wegen, brinken en het jachtrecht over. De huidige Boermarke Benneveld is een vereniging en heeft nog de Brink, de ijsbaan, de Kleikoel'n en de plek van de gezamelijke werktuigen in eigendom.

- Elementen uit de geschiedenis van Benneveld.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Belevingsonderzoek Benneveld (2010).

- Het dorp heeft geen kerk, geen school en ook geen winkels (meer). Voor dat alles is men aangewezen op de buurdorpen Aalden en Zweeloo. Er is alleen nog een café.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De dorpskern is een beschermd dorpsgezicht: een brink vol eiken en linden, met daar omheen oude boerderijen.

- Vanouds een agrarisch dorp, heeft Benneveld nog altijd veel monumentale boerderijen (oude Saksische boerderijen, die met de achterkant naar de weg staan), zij het dat die vandaag de dag voor een groot deel een woonbestemming hebben gekregen. Het dorp heeft 1 rijksmonument, en wel de hallenhuisboerderij uit 1774 (jaartalankers) op Bennevelderstraat 13.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Schaapscheerdersfeest (op een zaterdag in juni).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De afgelopen jaren zijn ca. 60 verschillende vogelsoorten in en om Benneveld waargenomen.

- De Drentse Heideschapen van Schaapskudde Benneveld grazen in huisweiden en kleine natuurterreinen in en om de dorpen van de voormalige gemeente Zweeloo. Hiermee draagt de schaapskudde bij aan het behoud van een waardevol cultuurhistorisch erfgoed en verlevendiging van het landschap. De schapen zorgen voor een natuurlijk beheer van de terreinen, leveren wol en maken deel uit van een lokale voedselketen. De herders betrekken de mensen waar gegraasd wordt bij het verzorgen van de schapen.

Deze manier van werken past goed in de traditie van schapenhouden zoals die in de Drentse zanddorpen van oudsher plaats vond. Iedere boer had zelf een aantal schapen, die voor een groot deel gezamenlijk werden beheerd. De wol van het Drentse Heideschaap wordt in de eigen Wolwerkplaats onder meer verwerkt tot en in kleding, lampenkappen, meubels en vloer- en wandkleden. Zie de reportage over o.a. de wolwerkplaats van de Schaapskudde Benneveld.

Terug naar boven

Beeld

- Filmpje over Benneveld(ers) anno 1958.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Benneveld.

Reactie toevoegen