Meppen

Plaats
Dorp
Coevorden
Drenthe

Meppen

Terug naar boven

Status

Meppen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Zweeloo.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Möppen. Een inwoner van dit dorp is een Möpper.

Oudere vermeldingen
Ca. 1335 en later Meppen. Deze spelling is kennelijk altijd zo gebleven.

Naamsverklaring
Etymologie onbekend. Meppen en Altmeppen in Duitsland (1e helft 9e eeuw kopie 11e eeuw Meppea, 834 cellulam Meppiam, 946 duas villas Meppiun nominatas) zijn evenmin verklaard. Zie ook Meppel.(1)

Terug naar boven

Ligging

Meppen ligt W van Emmen, ZO van Westerbork, ZW van Aalden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Meppen 33 huizen met 238 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 160 huizen met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Dorpsvisie Meppen 2017-2027 is een toekomstvisie. Een leidraad voor de belangenvereniging tot 2027. Deze sluit aan bij, maar is ook een leidraad voor het gemeentelijk beleid. Het belevingsonderzoek uit 2011 heeft mede als basis gediend.

- In maart 2018 heeft een aantal inwoners bij de gemeente hun ongenoegen geuit over het toegenomen zware vrachtverkeer door de Mepperstraat, dat ook nog weleens te hard rijdt. Maar niet iedereen is het daarmee eens; anderen stellen dat landbouwverkeer er nu eenmaal bij hoort in een agrarisch gebied, dat de agrariërs hun belangrijke werk moeten kunnen doen (geen boeren is geen eten) en dat ze zich zelf ook niet altijd aan de maximumsnelheid houden. De gemeente gaat met het dorp in overleg om de mogelijkheden te inventariseren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Meppen heeft 2 rijksmonumenten, zijnde een archeologisch monument (een urnenveld uit 700-500 v.Chr. aan de Molenes/De Kockstraat) en boerderij De Prakkehof op Middendorpsstraat 2. Het woongedeelte is ten dele nog vakwerk, ten dele in de 18e eeuw gewijzigd. Op de deurkalf in de voorgevel staat het jaartal 1699, op de deurkalf in de zijgevel staat 1711. Het bedrijfsgedeelte is vernieuwd.

- Jan Willem Frensen (overleden in 2007) en zijn vrouw Meltje Frensen-Kalk (overleden in 2014) wilden hun timmerwerkplaats, houtzagerij, huis en erf voor de toekomst behouden zodat iedereen zou kunnen bekijken 'hoe het vroeger was'. Stichting Het Frensenhoes, bestaande uit vrijwilligers uit het dorp, beheert daarom het Frensenhoes, die o.a. een authentieke timmerwerkplaats met houtbewerkingmachines en timmergereedschap uit de jaren twintig van de vorige eeuw omvat. Ook de Historische Vereniging Zweeloo heeft onderdak gevonden in het Frensenhoes. Van mei t/m oktober is er een aantal Open Zaterdagmiddagen waarop het museum kan worden bezocht. Voor de exacte data zie de link.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- In 1957 is Twientiesveen opgericht als lokale ijsvereniging. Na het samengaan met Avond Sport Meppen heeft Twientiesveen zich ontpopt als een vereniging die door het jaar heen vele activiteiten organiseert voor de Meppernaren, zoals schaatswedstrijden, het Mepperfeest, kinderspelen, kaartavonden en paaseieren zoeken.

- "Toneka (= To-Neel-Kameraden) is een toneelvereniging in Meppen die al zo'n 50 jaar bestaat. Ieder jaar wordt er een stuk op de planken gebracht, meestal een klucht in gedeeltelijk dialect. We hebben een aantal vaste leden, maar doen zo nodig een beroep op onze dorpsbewoners om nieuwe leden te werven. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. De donderdag is onze vaste repetitie-avond, meestal in Uitspanning de Mepperdennen. Een ieder is welkom op onze gezellige uitvoeringen in de Mepperdennen op een vrijdag- en zaterdagavond in de periode januari/februari."

- Of het nu om pompoenen, blauwe bessen, appels, peren, noten of honing gaat: elk jaar opnieuw zetten de Möppers - zoals inwoners van Meppen worden genoemd - zich met grote ijver en enthousiasme in voor een steeds mooiere oogst. En als ze de vruchten dan eenmaal van het veld, uit boomgaard of moestuin halen, kent hun creativiteit geen grenzen. Van vlierbessensap tot viervruchtenjam, van notentaart tot pompoensoep, van appelcider tot traag gistend bier: wat in en om Meppen wordt geoogst zal hoe dan ook de tong strelen!

Om al dat heerlijks met anderen te delen en te kunnen tonen hoe je met het geoogste de smakelijkste producten en lekkerste gerechten maakt, organiseren ze jaarlijks in Meppen in een weekend eind september het Oogstfeest. Beide dagen ben je tussen 11.00 en 17.00 uur van harte welkom. Het Oogstfeest is een gezellige markt met kraampjes waar ieder zijn of haar oogst van het jaar aan de man kan brengen en tips kan geven over het bereiden, inmaken, conserveren of brouwen van wat ze geoogst hebben. Oogst in de breedste zin van het woord, want het kan ook gaan om koken, bloemschikken, bier brouwen, wijn bottelen, ijs maken en noem maar op! Het is een waar festijn van proeven, eten en drinken. En een plek waar je talloze ideeën kunt oppikken, en tips en trucs kunt krijgen om je eigen oogst te verbeteren en tot nog fijnere producten te verwerken. Zowel de toegang als het parkeren is gratis.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Palms is een heideterrein van ‘slechts’ 19 hectare, van Stichting Het Drentse Landschap. Klein maar fijn, zou je kunnen zeggen: vrijwel nergens in Drenthe vind je zulke mooie jeneverbesstruwelen als hier. ‘Palmbossies’ zegt men in Drenthe. In Meppen noemen ze ze gewoon 'de Palms’ (vandaar de naam van het gebied) met een lang aangehouden ‘aaaa’. Wandelroute De Palms (3,5 km) voert je o.a. door dit gebied. De aanwezigheid van de jeneverbessen is hoofdzakelijk te danken aan een periode van overbegrazing door schapen aan het eind van de 19e eeuw. Hierdoor ontstond kaal stuifzand. Toen de begrazing door schapen wegviel, zagen de jeneverbessen hun kans schoon om zich massaal uit te zaaien en zich plaatselijk te ontwikkelen tot ondoordringbare struiken. Jeneverbesstruiken van een omvang zoals in De Palms worden elders in Nederland bijna niet meer aangetroffen.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Meppen.

- Belangenverenigingen: - Belangenvereniging De Lange Möpper is opgericht in 1998 met als doel het behartigen van de belangen van het dorp Meppen en die van zijn bewoners. Dit doel tracht men te bereiken door o.a. het onderhouden van contacten met de gemeente Coevorden en andere organisaties en instellingen.

- Boermarke van Meppen is de verzamelnaam van een groep boeren en grondeigenaren in het dorp. De Boermarke verhuurt de jachtrechten van de gezamenlijke boeren aan de jagers. De Boermarke is eigenaar van diverse zandwegen om het dorp. Tevens bezit zij enkele percelen bos en enkele perceeltjes grond. De Boermarke bezit ook werktuigen, die door de markegenoten gehuurd kunnen worden.

Reactie toevoegen