Aalden

Plaats
Dorp
Coevorden
Drenthe

aalden 1966 [640x480].jpg

Aalden Groeten uit 1966

Aalden Groeten uit 1966

Aalden

Terug naar boven

Status

- Aalden is een esdorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Zweeloo.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1322 Alede, 1381-1383 tAelden, 1482 tho Eelde, 1851-1855 Alen.

Naamsverklaring
Er zijn 2 mogelijke verklaringen:
- Aa-lede: waterloop naar de A (het riviertje);
- oude plant- of boomnaam: alud (bitter), aladh (voeding, spijs), aldin (eetbare vruchtboom) en/of alda (vruchtdragende eik). (1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp ligt W van Emmen, N van Dalen en Oosterhesselen, ZO van Westerbork, direct ZW van Zweeloo. Aalden en Zweeloo zijn aan elkaar gegroeid en worden slechts van elkaar gescheiden door de Aelderstroom of Westerstroom. Het dorp zelf wordt door de Aelderstraat (provincialeweg N854) verdeeld in Oud-Aalden in het Z en het nieuwere gedeelte in het N.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft  Aalden 17 huizen met 116 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 800 huizen met ca. 2.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- AZC Zweeloo in Aalden is sinds 1996 in gebruik als asielzoekerscentrum. Het heeft een capaciteit van max. 450 opvangplaatsen. Op het AZC woont een deel van de bewoners in duurzame woningen. Deze zijn in 2010 gebouwd ter vervanging van oude semi-permanente woningen. Het terrein en de gebouwen hebben een bijzondere historie. In de Tweede Wereldoorlog is het terrein in gebruik geweest bij de Sicherheitsdienst. In 1949 is het ter beschikking gesteld van de Sociale Jeugdzorg. Tot begin jaren negentig zijn er jongens van 8 tot 14 jaar opgevangen.

- Inwoners en Dorpsbelangen Aalden waren onaangenaam verrast dat de Rabobank eind juni 2017 onaangekondigd de pinautomaat had verwijderd. De bank bleek de locatie een te groot veiligheidsrisico te vinden. Na overleg met het dorp heeft de bank in september 2017 een pinautomaat teruggeplaatst, en wel in de Coop-supermarkt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Aalden heeft 13 rijksmonumenten.

- Oud-Aalden, het deel van het dorp Z van de Aelderstraat (N854), is een beschermd dorpsgezicht.

- De eerste Gereformeerde kerk in Aalden verrijst in 1849 aan de Aelderstraat. Deze wordt in 1901 afgebroken en vervangen door een nieuw exemplaar. Deze wordt gesloopt in 1954. Ter plaatse staan nu seniorenwoningen. De opvolger is de huidige Gereformeerde (PKN) kerk De Drieklank (Kerkstraat 16).

- De achtkantige beltmolen Jantina Hellingmolen heeft als functie korenmolen en dateert uit 1891. "Rond de molen in Aalden bestaat al sinds jaar en dag een levendig vrijwilligersnetwerk. Het bestuur van de Vrienden van de Aeldermeul is hier bijzonder trots op. Dit netwerk valt of staat bij het vermogen om mensen te enthousiasmeren en te binden. Voor onze molenvereniging is instandhouding van het vrijwilligersnetwerk een voortdurend punt van aandacht. Het dreigend tekort aan vrijwilligers vormt landelijk een van de grootste knelpunten voor het toekomstig molenbehoud. Gelukkig gaat deze zorg aan onze deur voorbij, want we kunnen bogen op een grote groep enthousiaste molenvrienden. Bouwkundige werkzaamheden aan onze molen worden door beroepsmatige molenmaker Molema uitgevoerd. Deze molenmaker uit Heiligerlee vormt, met zijn jarenlange gespecialiseerde ervaring in restauratie- en onderhoudswerk aan de molen, een belangrijke schakel binnen het molenbehoud.

Bij het beheer leveren onze vrijwilligers een groot aandeel, wat een levendige, optimistische sfeer op de molen creëert. Ook in de toekomst zal deze unieke groep van gedreven vrijwilligers een belangrijke spil zijn. Verwondering over, kennis van, liefde voor: die drie dingen vormen de basis om de toekomst van onze molen veilig te stellen. De molen is een voorname cultuurdrager in het algemeen, zo ook in Aalden, en het is belangrijk dat de overheid deze monumenten, hun omgeving, degenen die ze beheren én degenen die ervan genieten, blijvend ondersteunt." Aldus Jan Hooge, voorzitter van de Vrienden van de Aeldermeul.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Tijdens Nieuwjaarsloop Aalden Rondomme (op een zaterdag in de 1e helft van januari) is de Jantina Hellingmolen of Aeldermeul de ideale plek om de ca. 500 lopers aan te moedigen. Bij de doorkomst onder de molen staan dan ook altijd talrijke supporters. De lopers kunnen de aanmoediging wel gebruiken, want het is bepaald een uitdaging om deze pittige en uitdagende hardloopcross over naar keuze 6,5 of 10 km te volbrengen. De doorkomst onder de molen is voor zowel deelnemers als toeschouwers iets heel bijzonders. "Fantastisch dat we onder dit monument door kunnen lopen. Het geeft nog eens een extra dimensie en motivatie. Een heel speciaal moment en heel mooi dat dit beeldbepalende monument bij dit schitterende hardloopevenement wordt betrokken. Zeker voor herhaling vatbaar", aldus een van de deelnemers.

- Op een zaterdag eind juli is er in Aalden de traditionele Boekenmarkt van de Vrienden van de Aeldermeul. Van 10.30 tot 16.00 uur is in en rondom de molen een groot aantal antiquarische en tweedehands boeken te koop. De boekenmarkt geldt als een van de grootste in de regio en trekt jaarlijks vele honderden bezoekers. Boekenwurmen en liefhebbers van oude boeken en bijzondere exemplaren komen op het molenterrein in Aalden volop aan hun trekken. Bij slechte weersomstandigheden wordt uitgeweken naar De Drieklank.

- De twee predikanten in Zweeloo nemen in de zomer van 1958 het initiatief tot de oprichting van een Openluchtspel. Het leek hen een goed idee om amateurtoneelspelers van alle gezindten in de gemeente Zweeloo samen te brengen, buiten het verband van hun eigen verenigingen. Er wordt een werkgroep samengesteld om een en ander voor te bereiden, en op 11 september 1958 is de première van het  eerste Openluchtspel. Het experiment blijkt een groot succes (600 bezoekers in 2 avonden), dus besluit men er een jaarlijks evenement (in juli en augustus) van te maken. Het evenement vindt plaats in Openluchttheater Aalden (Aelder Hooghe 1).

- Herfstfair (op een zaterdag eind september).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Aalden (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Aalden.

- MFC: - De beoogde sluiting van de bibliotheek in het dorp per september 2015 was eind 2014/begin 2015 al aanleiding voor Dorpsbelangen Aalden om met Stichting Bibliotheek Coevorden hierover in gesprek te gaan. Naar aanleiding hiervan heeft zij het initiatief genomen om een plan te maken voor het onderbrengen van alle activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en onderwijs op één locatie: multifunctioneel centrum (MFC) De Aelder Meent (in het gelijknamige huidige complex zijn nu de basisscholen van het dorp al gevestigd). Naast het te realiseren KIndcentrum voor basisonderwijs en kinderopvang maakt ook een bibliotheekvoorziening nieuwe stijl daarvan onderdeel uit, en er kunnen activiteiten plaatsvinden zoals bijvoorbeeld muziekles en samen koken.

De gemeente en de Provincie hebben beide financiële steun aan het project toegezegd, omdat ze dit van belang vinden voor de leefbaarheid van het dorp. Gedeputeerde Henk Jumelet: "Samen met gemeenten en andere partijen werken we aan het versterken van de leefbaarheid van het Drentse platteland. Hier hebben we ook het programma Vitaal Platteland voor opgezet. Het is goed om te zien dat Dorpsbelangen Aalden en de gemeente Coevorden samen de handen ineenslaan om iets te doen aan de leefbaarheid van het dorp. Het voortbestaan van een dergelijke voorziening komt de leefbaarheid van het dorp ten goede." Ook de gemeente Coevorden heeft veel waardering voor het eigen initiatief van Dorpsbelangen, dat goed aansluit bij het bestuursprogramma ‘Coevorden Verbindt’. Wethouder Jeroen Huizing: "Inwoners die zelf met ideeën en plannen komen om hun dorp aantrekkelijk te houden; dat is wat we graag willen. Prachtig dat mensen hun nek uitsteken voor dergelijke ontwikkelingen. Mooi is ook dat op deze manier ook de bibliotheekfunctie terugkeert in Aalden. Zo heeft de Aelder Meent voorzieningen voor kinderen én cultuur onder één dak."

- Onderwijs: - Basisschool De Anwende. - Basisschool De Schutse. - Basisschool De Smeltkroes is een school voor eerste opvang van asielzoekerskinderen en anderstaligen in de gemeente Coevorden en omliggende gemeenten. De kinderen die deze school in Aalden bezoeken zijn kinderen van ouders die gevlucht zijn uit hun eigen land en instromen via het COA, en kinderen van nieuwkomers vooral afkomstig uit Midden- en Oost-Europese landen. Op een doorsnee schooldag ontmoeten kinderen van meer dan 20 nationaliteiten elkaar.

Reactie toevoegen