Wezup

Plaats
Dorp
Coevorden
Drenthe

Wezup

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je bungalow op Center Parcs Vakantiepark Sandur.

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Wezup.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Wezup.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Wezup.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Wezup (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Wezup is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Zweeloo.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Wisp. Een inwoner van dit dorp is een Wisper.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wezup heeft 4 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Kerstmarkt Wezup.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Waterschap Velt en Vecht heeft in 2008 een tweede vistrap aangelegd in de Aalderstroom bij Wezup. Het bijzondere aan deze vistrap is het innovatieve ontwerp: het is een combinatie van een technische waterinlaat met een natuurlijke meander vol boomstammen. De vistrap is aangelegd om de stuw heen en is nodig voor vissen om de stuw te passeren. Tussen Zweelo en Aalden is eerder in 2008 ook een vistrap in gebruik genomen. Beide vistrappen zijn aangelegd om vissen de kans te geven te trekken tussen de gebieden waar ze leven en de gebieden waar ze eitjes leggen en opgroeien. Windes en palingen zijn bekende trekkende vissen. In kleinere beken die langzaam stromen zoals de Aalderstroom worden vispassages door 10 tot 20 soorten gebruikt zoals het bermpje, de riviergrondel, de snoek en de beek- of rivierprik.

- Rond de afsluiting van het succesvolle project 'Dorp en Landbouw' – een pilotproject van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) dat er ondermeer op was gericht de boeren en burgers van Wezup dichter bij elkaar te brengen – groeide bij een aantal leden van de projectgroep de behoefte het project een vervolg te geven, ondermeer in de vorm van activiteiten, die, uitgaande van behoud van economisch volwaardige landbouw, leiden tot verhoging van de kwaliteit van het cultuurlandschap in en rond Wezup. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door middel van stimulering van duurzame en gevarieerde landbouw, ontwikkeling, herstel en onderhoud van natuur- en landschapselementen, bevordering van passende kleinschalige recreatie en ook educatieve activiteiten zoals excursies en lezingen. Een onderdeel van deze activiteiten zal zijn gericht op verbetering van het leefklimaat van o.a. akker- en weidevogels, waarvan enkele soorten, waaronder de wulp, vrijwel uit deze omgeving zijn verdwenen. Onder het motto “de wulp zoekt hulp” is een werkgroep opgericht, wat in 2011 heeft geleid tot de oprichting van Agrarische Natuurvereniging Wezup, met als roepnaam 'De Wisper Wulp'.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Wezup.

Reactie toevoegen