Zoomvliet

Plaats
Buurtschap
Roosendaal Bergen op Zoom
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Zoomvliet

Terug naar boven

Status

- Zoomvliet is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, in deels gemeente Roosendaal (t/m 1996 gemeente Wouw), deels gemeente Bergen op Zoom. Na de gemeentelijke herindelingen van 1997 is nog een stukje van Zoomvliet van de gemeente Roosendaal naar de gemeente Bergen op Zoom overgegaan. Met name het gedeelte rond de golfbaan, Z van de Balsedreef, wat als doel had om de golfbaan onder 1 gemeente te laten vallen. De golfclub heet overigens Wouwse Plantage, wat een enigszins verwarrende naam is, in die zin dat het nabijgelegen dorp en landgoed Wouwse Plantage onder de gemeente Roosendaal (t/m 1996 gemeente Wouw) valt en de golfbaan onder de gemeente Bergen op Zoom valt.

- De buurtschap Zoomvliet valt deels onder het dorp Heerle (gemeente Roosendaal, t/m 1996 gemeente Wouw), deels onder de stad Bergen op Zoom.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1805 en 1865 Zoomvliet.

Naamsverklaring
Genoemd naar een omstreeks 1805 gesticht buitenhuis op de plek waar vroeger een boerderij Heinoord stond. () Overigens is ter plekke van de kruising Zoomvlietweg / Zoomweg nog sprake van een doodlopend weggetje Heijnoort.

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Zoomvliet ligt Z van Heerle, Z van de A58, NW van Wouwse Plantage, rond de Zoomvlietweg, die loopt van de buurtschap Vijfhoek (Z van Heerle, N grenzend aan de A58) naar Plantage Centrum, Z van Wouwse Plantage. De buurtschap Zoomvliet concentreert zich rond de kruising Zoomvlietweg / Zoomweg.

- De huisnummers t/m 21 resp. 24 vallen onder het dorp Heerle, de hogere huisnummers vallen onder Bergen op Zoom. 1 pand, huisnummer 61, valt onder het dorp Wouwse Plantage.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Zoomvliet niet apart vermeld. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was in Zoomvliet een steenfabriek gevestigd. Deze fabriek was gespecialiseerd in de vervaardiging van draineerbuizen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

“De tweede waardevolle brandput* ligt aan de Zoomvlietweg. Langs de put is een laanbeplanting aangebracht. De put zelf is de moeite van het bekijken waard. Samen met de put in de Akkerstraat is dit de meest waardevolle. In de loop van 1984/1985 is door stedenbouwkundige Jos Cuypers een inventarisatie gemaakt van de brandputten. Twee putten verdwenen in de loop van het daaropvolgende jaar en inmiddels is ook de put in de Herelsestraat gedempt, samen met die in de Steenbergsestraat. De put in de Diefhoekstraat is flink verkleind en als er niet snel actie ondernomen wordt, zullen deze ‘kleine monumenten’ in elk geval geen onderhoud meer nodig hebben…” (101).
* Naast een andere aan de Akkerstraat. Zie daarvoor bij de Wouwse buurtschap Akker.

Terug naar boven

Literatuur

“Zoomvliet, historie van een buitenhuis onder Bergen op Zoom en zijne bewoners” (182 pag., Zutphen, 1956). Met een bijlage over oud-Brabants jachtrecht.

Terug naar boven

Trivia

- Van 1988 tot 1995 is sprake geweest van een Waterschap Zoomvliet, dat een gebied besloeg van het dorpje De Heen (gem. Steenbergen) in het noorden tot Halsteren en Wouw in het zuiden.

- In Roosendaal en Bergen op Zoom is sprake van een Zoomvliet College.

Reactie toevoegen