Vijfhoek (Heerle)

Plaats
Buurtschap
Roosendaal
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Vijfhoek (Heerle)

Terug naar boven

Status

- Vijfhoek is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Roosendaal. T/m 1996 gemeente Wouw.

- De buurtschap Vijfhoek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Heerle.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Vijfhoek ligt 2 km Z van Heerle, 2 km ZW van Wouw. Het betreft de panden aan de N gedeelten van de Zoomvlietweg en de Westelaarsestraat, voorzover gelegen rond de A58.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- O van Vijfhoek stroomt de Smalle Beek, waar rond 2000 een project is uitgevoerd ter realisatie van een ecologische verbindingszone*. Dit was het eerste grote verbindingszoneproject in Noord-Brabant. Het project was een samenwerkingsverband van Waterschap Het Scheldekwartier, de Waterleidingmaatschappij, de voormalige gemeente Wouw en Het Brabants Landschap. Daar waar bij de realisatie van een ecologische verbindingszone geen geheel aaneengesloten zone verkregen kan worden, bijvoorbeeld omdat er geen ruimte voor is of omdat een grondeigenaar niet wil meewerken, wordt gekozen voor de methode van ‘stapstenen’. Zo ook bij de Smalle Beek: langs de beek liggen om de drie- tot vierhonderd meter poelen waar padden en salamanders en andere amfibieën tijdens hun trektocht een beschut plekje kunnen vinden.

* Dat is een zone waardoor verschillende natuurgebieden met elkaar worden verbonden. Hierdoor krijgen flora en fauna een groter leefgebied met dientengevolge betere kansen op overleving en uitbreiding.

Reactie toevoegen