Woudbloem

Plaats
Buurtschap
Midden-Groningen
Duurswold
Groningen

Woudbloem

Terug naar boven

Status

- Woudbloem is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Duurswold, gemeente Midden-Groningen. T/m 2017 gemeente Slochteren.

- De buurtschap Woudbloem heeft een eigen postcode (9618) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee een formele woonplaats.

- De buurtschap Woudbloem heeft officiële, blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1913 De Woudbloem, Woudsbloem.

Naamgeving
Hollandse naam voor de in 1904 opgerichte Coöperatieve Wòldjer Aardappelmeelfabriek.(1) De naam is later ook op de nederzetting overgegaan.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Woudbloem ligt W van Slochteren, NO van Harkstede, rond de wegen Woudbloemlaan, Scharmer Ae en Slochter Ae.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Woudbloem omvat ca. 60 huizen met ca. 100 inwoners. In 1930 waren er nog 173 inwoners. Vooral door de sluiting van de aardappelmeelfabriek is het aantal inwoners afgenomen.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
Tot eind 19e eeuw is de omgeving van Woudbloem nog een ruig, ontoegankelijk gebied. Rond 1900 begint hier de ontginning. Met behulp van watermolens en later locomobielen wordt 545 ha grond in cultuur gebracht.

Aardappelmeelfabriek
In 1904 wordt de Coöperatieve Wòldjer Aardappelmeelfabriek, ook wel genaamd De Woudbloem, gebouwd, ontworpen door de Ulrumse architect Geert Wierenga, bewust op een punt waar veel waterwegen samen komen, zodat de boeren de aardappen tijdens de aardappelcampagne makkelijk per schip kunnen aanvoeren. Dit jaar wordt als het oprichtingsjaar van de nederzetting beschouwd. In 1967 wordt de fabriek gesloten, omdat er een te kleine basis was. Tegenwoordig is op dit terrein een scheepswerf gevestigd.

Lagere school
In 1909 krijgt Woudbloem een lagere school. Tijdens de aardappelcampagnes gaan er ook veel schipperskinderen heen. De school is atijd klein geweest. Het bestaansrecht heeft door de jaren heen verschillende keren ter discussie gestaan. Belangrijke redenen om de school in stand te houden zijn dat de plek zeer afgelegen is, dat de verbindingen naar andere scholen bij slecht weer zeer slecht zijn, en dat schipperskinderen er terecht kunnen. Na de sluiting van de fabriek en het vertrek van een gezin met 16 kinderen is sluiting van de school onontkoombaar; in 1969 is de school gesloten, omdat het aantal leerlingen te klein was geworden. Het pand (Woudbloemlaan 32) is herbestemd tot woning.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Woudbloem ligt in het Groningse aardgaswinningsgebied, waar regelmatig aardbevingen voorkomen. Op 30 december 2014 vormt de buurtschap het epicentrum van een aardbeving met een kracht van 2,8 op de schaal van Richter, die in de buurtschap en omgeving leidt tot honderden schademeldingen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Architect Wierenga ontwerpt na de aardappelmeelfabriek van Woudbloem in 1904, in 1906 ook een blok van 10 woningen (Scharmer Ae nrs. 9 t/m 27, bij de ophaalbrug over de Scharmer Ae), dat de Tienborg wordt genoemd. De woningen zijn bestemd voor het vaste personeel van de fabriek. Zolang ze voor de fabriek werken, mogen ze niet verhuizen en zodra ze ontslagen worden, moeten ze ook het huis verlaten. Nadat de fabriek in 1967 sluit, trekken veel bewoners weg. Daarna zijn de woningen een aantal jaren gekraakt geweest, met name door studenten uit de stad Groningen. In 1977 worden de fabriek en het woningcomplex verkocht aan de eigenaar van het latere watersportcentrum, die de huizen in 1984 verkoopt aan Stichting Woningbouw Slochteren.

Zij laat het complex renoveren, de buitenzijde wit pleisteren en verhuurt de kleine huisjes sindsdien aan een- en tweepersoonshuishoudens. Wegens aardbevingsschade worden de panden in 2018 aardbevingsbestendig gemaakt. Overwogen is ze te slopen en herbouwen, maar de gemeente heeft het complex tot 'beeldbepalend' benoemd. Daarom is besloten ze te behouden en ze te versterken. De verbouwing is in oktober 2017 gestart en duurt naar verwachting 9 maanden. De bewoners zijn in de tussentijd in tijdelijke containers gehuisvest.

- Rond 1920 zijn door de woningbouwvereniging W van bovengenoemd complex 7 woningen gebouwd voor grote gezinnen. Omdat er altijd wel ergens een kind huilde, kwam het buurtje bekend te staan als Tranendal. Er zijn nu nog woningen van over (Woudbloemlaan 6 t/m 14), die in 1994 aan de toenmalige bewoners zijn verkocht.

- In 1972 zijn alle watermolens van omliggende polders, onderbemalingen en een 13-tal gemalen vervangen door een nieuw gemaal bij Woudbloem, dat aanvankelijk werd aangedreven door twee 300 pk Brons-dieselmotoren en met vijzels met een doorsnede van ruim 3,5 meter. Tegenwoordig wordt het gemaal standaard aangedreven door een elektromotor en wordt bij hoogwater ook een dieselmotor ingezet. Het gemaal reguleert de waterstand in een gebied van 5700 hectare.

- De Rijpmapoldermolen, de watermolen van de Nieuwe Rijpmapolder, is in 1911 afgebroken en in het Friese dorp Readtsjerk herbouwd als Molen De Hoop. In 1996 is de molen op schaal nagebouwd in de tuin van Woudbloemlaan 16/A.

- Voormalige lagere school op Woudbloemlaan 32 (herbestemd tot woonhuis), waarvoor zie verder bij Geschiedenis.

Terug naar boven

Evenementen

- Dorpenfeest HSW (Harkstede Scharmer Woudbloem) is eens in de 5 jaar 10 dagen lang feest (juni). De laatste keer was 2015 dus het volgende Dorpenfeest is in 2020.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Theaterboerderij Erf en Weide organiseert enkele malen per jaar een theatervoorstelling. Voor de agenda voor de komende tijd zie de link.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Woudbloem.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Woudbloem is een actieve dorpsvereniging met als doel het gezellig samenkomen van de leden en het ondernemen van activiteiten.

Reacties

(2)

"in 1969 is de school gesloten, ... Het pand (vermoedelijk Woudbloemlaan 32?) is herbestemd tot woning."
Woudbloemlaan 32 is inderdaad de oude school.

Dank voor de tip! Ik vermoedde dit op grond van de looks op StreetView, maar kon het nergens bevestigd vinden. Ik heb het aangepast.

Reactie toevoegen