Wommels

Plaats
Dorp
Littenseradiel
Fryslân

Wommels kerk JD [640x480].JPG

Wommels, Jacobikerk.

Wommels, Jacobikerk.

wommels bolswarderweg 640x480].jpg

Wommels, Bolswarderweg.

Wommels, Bolswarderweg.

Wommels.jpg

Bijzondere huizen in Wommels.

Bijzondere huizen in Wommels.

Wommels..jpg

Ja kaatsen dat doen ze graag in Wommels.

Ja kaatsen dat doen ze graag in Wommels.

Wommels

Terug naar boven

Status

- Wommels is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Littenseradiel. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. Wommels is de hoofdplaats van de gemeente Littenseradiel.

- Onder het dorp Wommels valt ook de buurtschap Littenserbuorren.

Terug naar boven

Ligging

Wommels ligt NO van Bolsward, ZO van Franeker, ZW van Winsum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Wommels 89 huizen met 649 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 900 huizen met ca. 2.200 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Littenseradiel is anno 2017 in gesprek met zorggroep Patyna over de verkoop van het gemeentehuis aan de Keatsebaen - dat na de herindeling van 2018 immers overbodig wordt - en de verbouw van het pand tot wooneenheden. De intentie is om er 21 appartementen in te maken plus een ruimte voor ‘dorpsfuncties’. De haalbaarheid van een en ander wordt nog nader onderzocht. Vandaar dat gemeente en Patyna in juni 2017 een intentieovereenkomst hebben getekend, waarin ze dus de intentie uitspreken om te streven naar uitvoering van dit plan.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wommels heeft 11 rijksmonumenten.

- It Tsiispakhús is een sfeervol klein museum gevestigd in een rijksmonumentaal voormalig kaaspakhuis. De ambiance van dit authentieke kaaspakhuis neemt je mee naar het zuivelverleden. Door de nog zichtbare kaasplanken waan je je terug in de tijd en zie je in gedachten het rijpingsproces van de kaas. Op de eerste verdieping is een permanente tentoonstelling te zien over de zuivel. Daarbij wordt met voorwerpen, documenten, foto's en film een prachtig beeld geschetst van alle aspecten die met zuivel te maken hebben. Er wordt daarbij speciaal ingegaan op de belangrijke rol van de zuivelverwerking in de voormalige gemeenten Baarderadeel en Hennaarderadeel en de huidige gemeente Littenseradiel.

Op de begane grond zijn ieder seizoen wisselende exposities op het gebied van kunst, cultuur, historie en/of archeologie die altijd betrekking hebben op de gemeente Littenseradiel. Deze wisselexposities vormen de basis voor de goedbezochte thema-workshops en lezingen. Open van mei tot november.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Taptoe (op een zaterdag eind mei) wordt georganiseerd door Muziekvereniging Euphonia.

- Jaarmarkt (juni).

- Dorpsfeest (juni).

- Greidhoek' Festival (op een zaterdag in september).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Zwembad De Klomp.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Wommels.

- Nieuws: - Doarpskrantsje Diggelfjoer is via de link ook online te lezen.

- Onderwijs - Scholengemeenschap Bogerman voor VMBO, HAVO en VWO. - Basisschool De Opslach.

- Muziek: - Muziekvereniging Euphonia.

- Sport: - Wommels heeft geen eigen voetbalclub. Toch zijn er veel Wommelsers actief op het voetbalveld. Zij doen dit bij voetbalclub SDS in Easterein. - K.F. Wommels (kaatsen) is opgericht in 1897. - Tennisvereniging Boskranne. - Volleybalvereniging COVOS is er voor de dorpen Easterein, Wommels, Reahûs, Itens en wijde omstreken.

- Zorg: - Aan de rand van Wommels vind je Woonzorgcentrum Nij Stapert van zorggroep Patyna. Je kunt er zo veel mogelijk het leven leiden zoals je gewend bent, aangevuld met goede zorg, handige voorzieningen en leuke activiteiten. Het woonzorgcentrum omvat 34 appartementen, maar ze hebben er ook aanleunwoningen. Nij Stapert is een actief onderdeel van de dorpsgemeenschap en de sfeer in het zorgcentrum is bijzonder levendig. Je treft er dan ook regelmatig mensen uit het dorp aan, die een bezoek brengen aan bijvoorbeeld de kapper of het dagcentrum. In de zomer is Nij Stapert het middelpunt van de Freule, dé belangrijkste kaatspartij voor jongens tussen 14 en 16 jaar. Op Facebook houdt Anky van Nij Stapert je op de hoogte van actualiteiten m.b.t. het woonzorgcentrum.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Wommels en - idem kerk.

Reactie toevoegen