Burgwerd

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Burgwerd.jpg

Midden in Burgwerd.

Midden in Burgwerd.

Burgwerd (2).jpg

Nog een keer het kerkje van Burgwerd.

Nog een keer het kerkje van Burgwerd.

Burgwerd..jpg

Het landschap bij Burgwerd.

Het landschap bij Burgwerd.

Burgwerd

 

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Burgwerd.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Burgwerd.

Terug naar boven

Status

- Burgwerd is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- Onder het dorp Burgwerd valt ook een deel van de buurtschap Hemert.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Burchwert.

Terug naar boven

Ligging

Burgwerd ligt NO van Bolsward, ZW van Wommels.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Burgwerd 33 huizen met 223 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Burgwerd ca. 140 huizen met ca. 350 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Hieke Joostema uit Berltsum is dorpsstyliste. Dat houdt in dat zij - op eigen initatief of op verzoek - aan de hand van een objectieve checklist dorpen beoordeelt op de uitstraling van openbaar, particulier en bedrijfsterrein, en hoe dit kan worden verbeterd. Zaken waarop gelet wordt zijn bijv. de kwaliteit van de openbare weg, fiets- en wandelpaden, openbaar groen, uitstraling verkeersborden, voortuinen particulieren en bedrijven, voorgevelaankleding, erfafscheiding en beeldbepalende locaties. Vervolgens adviseert zij vrijblijvend over mooie, verkeersveilige en duurzame oplossingen. In 2015 heeft Joostema een 30-tal dorpen en buurtschappen van uiteenlopende grootte en aard beoordeeld. Op grond hiervan zijn de dorpen Burgwerd, Gaastmeer en Oldeholtpade in maart 2016 gehuldigd als ‘Moaiste Doarp fan Fryslân'. Deze dorpen scoren hoog op de 'mooi-criteria' op de checklist en ze zijn ook verkeersveilig ingericht.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Burgwerd heeft 4 rijksmonumenten, zijnde de Johanneskerk (plus het hek als apart rijksmonument), de Aylvapoldermolen en de Hiemerter Mole.

- Aylvapoldermolen.

- De Hiemertermole.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Burgwerd.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Burgwerd.

 

Reactie toevoegen