Hennaarderadeel

Voormalige gemeente
Littenseradiel
Fryslân

gemeente_hennaarderadeel_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Hennaarderadeel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Hennaarderadeel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Hennaarderadeel

Terug naar boven

Status

- Hennaarderadeel is een voormalige gemeente in de provincie Fryslân.

- De gemeente, vroeger grietenij, Hennaarderadeel, heeft "vanouds" bestaan, is in 1812 opgeheven en gesplitst in de gemeenten Oosterend en Wommels, die op hun beurt per 1-10-1816 zijn opgeheven en opgegaan in de heropgerichte gemeente Hennaarderadeel*, die vervolgens in 1984 is opgeheven en samen met de gemeente Baarderadeel is opgegaan in de nieuwe gemeente Littenseradiel.
* Waarmee dus de gemeente van voor 1812 werd hersteld.

- Wapen van de voormalige gemeente Hennaarderadeel.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Hinnaarderadiel.

Naamgeving gemeente
De gemeente Hennaarderadeel is genoemd naar het dorp Hinnaard. Oorspronkelijk was dat de hoofdplaats van de gemeente (waar ook recht werd gesproken). Later werd dit Wommels.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Hennaarderadeeel 520 huizen met 3.369 inwoners, verdeeld in dorp Wommels 89/649 (= huizen/inwoners) met buurtschap Westerlittens 8/56, dorp Cubaard 63/328, dorp Waaxens 10/58, dorp Edens 10/48, dorp Hennaard 13/84 met buurtschap Spijk 4/22, dorp Spannum 30/177, dorp Welsrijp 44/348 met buurtschap De Westerend 12/69, dorp Baijum 20/108, dorp IJtens 24/124, dorp Lutkewierum 38/167 met buurtschap Rien 40/321, dorp Oosterend 87/636 met buurtschap Roodhuis 5/28, en dorp Hijdaard 23/146.

- Bij de opheffing van de gemeente Hennaarderadeel per 1-1-1984 omvatte zij 1.641 huizen met 4.929 inwoners, op een oppervlakte van 5.929 hectare.

Reactie toevoegen