Easterein

Plaats
Dorp
Littenseradiel
Fryslân

easterein_collage.jpg

Easterein, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Easterein, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

easterein_fanfare_wilhelmina_kopie.jpg

Fanfare Wilhelmina Easterein is opgericht in 1898 ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina, en speelt in de 2e Divisie, waarin zij in 2015 Nederlands Kampioen zijn geworden.

Fanfare Wilhelmina Easterein is opgericht in 1898 ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina, en speelt in de 2e Divisie, waarin zij in 2015 Nederlands Kampioen zijn geworden.

easterein_dorpsgezicht_met_hervormde_en_gereformeerde_kerk_kopie.jpg

Dorpsgezicht Easterein met links de voormalige Gereformeerde kerk (thans atelier/kunstcentrum) en rechts de voormalige Hervormde kerk (thans Protestantse kerk) bij elkaar op 1 foto.

Dorpsgezicht Easterein met links de voormalige Gereformeerde kerk (thans atelier/kunstcentrum) en rechts de voormalige Hervormde kerk (thans Protestantse kerk) bij elkaar op 1 foto.

easterein groenelaan 1931 [640x480].jpg

Easterein, fotokaart Groenelaan, 1931

Easterein, fotokaart Groenelaan, 1931

Easterein (3).JPG

Easterein bereikt via de Wynserdyk met de Gereformeerde kerk.

Easterein bereikt via de Wynserdyk met de Gereformeerde kerk.

Easterein (2).JPG

Dorpsgezicht Easterein.

Dorpsgezicht Easterein.

Easterein (4).JPG

Midden in Easterein op de Groenelaan in 2010, beschermd dorpsgezicht.

Midden in Easterein op de Groenelaan in 2010, beschermd dorpsgezicht.

Britswert (2)_0.JPG

De prachtige hoogbejaarde (13e-eeuwse) kerk van Easterein.

De prachtige hoogbejaarde (13e-eeuwse) kerk van Easterein.

Easterein

Terug naar boven

Status

- Easterein is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Littenseradiel. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel.

- Onder het dorp Easterein vallen ook de buurtschappen Meilahuzen en Skrok, en vanouds ook Reahûs, dat in 1955 een zelfstandig dorp is geworden.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Oosterend. Overigens is de plaatsnaam sinds 1993 officieel - en alleen nog - Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

Easterein ligt NW van Sneek. Het dorpsgebied loopt in het ZO tot aan de Frjentsjerter Feart en in het N tot aan de Boalserter Feart.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Easterein 87 huizen met 636 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 960 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Easterein heeft 10 rijksmonumenten.

- Het middelpunt van Easterein wordt gevormd door de prachtige 13e-eeuwse protestantse (voorheen hervormde) Martinikerk (Tsjerkebuorren 2), gelegen op een terp, omsloten door water en een kerkbuurt met kleine straten en steegjes. Deze kerk wordt beschouwd als 'de kathedraal onder de Friese dorpskerken' en is in de jaren tachtig geheel gerestaureerd. De belangrijkste bezienswaardigheid van de kerk is de zeldzame kraak (oksaal) uit 1554. De Martinikerk kan in overleg met de koster worden bezichtigd. Koster André Christiaan Vink heeft in 2014 het boek 'Een heiligdom binnenstebuiten gekeerd'. Geschiedenis van de Martinikerk te Easterein gepubliceerd. Een boek van 480 pagina’s, met honderden kleurenfoto's.

- Op Tsjerkebuorren 1 staat de pastorie uit 1861.

- In 1888 komt er in het dorp een Gereformeerde kerk. Deze wordt in 1901 gesloopt en vervangen door de huidige kerk (Wynserdyk 35), die sinds 2000 als zodanig buiten gebruik is. Tegenwoordig is het pand in gebruik als atelier / kunstcentrum.

- Molen Rispens is gebouwd in 1821. Hij bemaalde tot 1964 de 145 ha grote Rispenserpolder. In 1964 is de molen buiten gebruik geraakt door de bouw van een elektrisch gemaal. Na jarenlange verwaarlozing waardoor de molen in een bouwval veranderde, is hij in 1994 gerestaureerd en tevens verplaatst naar een plek waar hij weer water uit kon malen. De molen is sindsdien regelmatig op vrijwillige basis in gebruik en als de wind het toelaat wordt er gemalen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Rocknacht Easterein (mei).

- Dorpsfeest (eind juni).

- Het bij velen geliefde Hardorff-orgel uit 1870 in de Martinikerk wordt in juli en augustus wekelijks bespeeld op donderdagavond vanaf 20.00 uur. Er treden vaak bekende organisten op.

- Easterein Rocks (begin november, 1x in de 2 jaar, in de oneven jaren).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- T.g.v. het 50-jarig bestaan van Dorpsbelang Hâld Faesje heeft zij 4 wandelroutes door het dorpsgebied van Easterein ontwikkeld.

- Fûgelwacht Easterein.

- Sporthal en sportcafé De Greidhoeke. De TL-verlichting in de sporthal is in 2015 vervangen door energiezuinige LED-verlichting. Hierdoor verbruikt de hal 40 tot 50% minder stroom. Daarnaast zijn er 118 zonnepanelen geplaatst, voldoende om de sporthal elektriciteitsneutraal te laten zijn.

- Restaurant Noflik Easterein organiseert van oktober t/m april iedere laatste zondag van de maand de Blues Cruise Eastersnein. Enorm gezellig op de zondagmiddag vanaf 16.00 uur in de Tuinzaal. Met een swingend muziekje, lekker borrelen en tussendoor heerlijk eten in het restaurant. Gratis entree!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Easterein.

- Nieuws: - Actualiteiten m.b.t. Easterein op Twitter. - Het maandelijkse Doarpskrantsje (wat ons betreft mogen ze dat 'sje' voor deze prachtige kleurenuitgaven van 44 pagina's best weglaten) van Easterein is via de link ook online te lezen.

- Duurzaamheid: - De in 2014 opgerichte Griene Enerzjy Koöperaasje Easterein is een energiecoöperatie met als doel de leefbaarheid in het dorp te versterken en het dorp duurzamer te maken.

- Onderwijs / kinderopvang / jeugd: - Basisschool De Foareker. - Peuteropvang De Poaskepole. - Jeugdhonk De Tsjerne.

- Muziek: - Fanfare Wilhelmina is opgericht in 1898 ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina, en speelt in de 2e Divisie, waarin zij in 2015 Nederlands Kampioen zijn geworden.

- Sport: -  vv SDS (voetbal). - Keatsferiening Easterein. - Tennisvereniging Smash. - Volleybalvereniging COVOS is er voor de dorpen Easterein, Wommels, Reahûs, Itens en wijde omstreken.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Easterein.

Reactie toevoegen