Nekum

Plaats
Buurtschap
Maastricht
Zuid-Limburg
Limburg

Nekum

Terug naar boven

Status

- Nekum is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Zuid-Limburg, gemeente Maastricht. T/m 1919 deels gemeente Oud-Vroenhoven, deels gemeente Sint Pieter. In 1920 in zijn geheel over naar gemeente Maastricht.

- De buurtschap Nekum valt, ook voor de postadressen, onder de stad Maastricht. Meer bepaald valt de buurtschap binnen het stadsgebied van Maastricht deels onder het 'dorp in de stad' Sint Pieter en deels onder het 'dorp in de stad' Wolder.

- De buurtschap Nekum heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Nekum ligt rond de Nekummerweg, rond het kruispunt van deze weg en de Mergelweg en iets Z daarvan en rond de twee driesprongen van de laatstgenoemde weg N daaarvan. De buurtschap ligt rond het riviertje de Jeker, ZW van het centrum van de stad Maastricht, OZO van het 'dorp in de stad' Wolder, W van de rivier de Maas en van de 'dorpen in de stad' Sint Pieter en Heugem, N van de plaatsen Kanne en Eben-Émael in België, W van de plaats Vroenhoven in België en NW van de dorpen Oost-Maarland en Eijsden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Nekum omvat ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het restant van de Molen Nekum of Nekummermolen (Nekummerweg 25) ligt op de W oever van de Jeker, tussen de Cannerberg of Louwberg en de Sint Pietersberg. In 1635 branden de Spanjaarden het plat. Er wordt een nieuwe graan- en pelmolen gebouwd. De huidige gebouwen, gerestaureerd in 1974, dateren uit 1869. Tot 1930 worden er grondstoffen voor de aardewerkindustrie van de Maastrichter fabrikant Petrus Regout gemaakt en verwerkt. Er wordt met name glazuur bereid. Oorspronkelijk was het een dubbele molen. In 1937 wordt de molen onttakeld en wordt de inrichting 'voor sloop en oud-ijzer' verkocht. Na de buitengebruikstelling blijft het pand ca. een halve eeuw leegstaan. Uiteindelijk verbouwt architect W.J. Dingemans het tot woonhuis.

- Er tegenover, op de O oever van de Jeker, ligt nog een gebouwencomplex dat oorspronkelijk twee watermolens omvatte; een graanmolen en een oliemolen. Alleen van de graanmolen is de maalstoel met het waterrad nog aanwezig. Deze wordt Molen van Lombok genoemd.

Reactie toevoegen