Amby

Voormalige gemeente
Maastricht
Limburg

Amby

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Amby.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Amby.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Amby.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en tweedehands boeken over Amby (online te bestellen). O.a. 'De Keltische goud- en zilverschat van Amby'. In 2008 ontdekte een amateurarcheoloog enkele gouden en zilveren munten op een akker in Amby. Nader onderzoek toonde aan dat de munten het verhaal vertellen van de Keltische stam van de Eburonen, die onder leiding van koning Ambiorix tegenstand bood aan de legers van Julius Caesar. Tijdens niets ontziende wraakcampagnes van de Romeinen in 53 en 51 voor Christus werd de Keltische stam gedecimeerd. In deze roerige periode werd de schat begraven om nu, bijna tweeduizend jaar later, weer in volle glorie bewonderd te kunnen worden.

Terug naar boven

Status

- Amby is een voormalig dorp, thans wijk (hoewel het door een deel van de inwoners nog steeds als dorp wordt beschouwd), in de provincie Limburg, in de streek Zuid-Limburg, gemeente Maastricht. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30 juni 1970.

- Wapen van de voormalige gemeente Amby.

- Amby heeft ook een eigen volkslied.

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
Ambie.

In het Limburgs
Amie.

Oudere vermeldingen
1145 Ambe, 1157 en 1186 Ambeia, 1190 Ambey, 1840 Ambij.

Naamsverklaring
- Ontstaan uit het Gallo-Romeinse Ambiacum* ‘toebehorend aan de Keltische persoon Ambius’ met een aanvankelijk Romaanse klankontwikkeling. Overigens kan men in plaats van Ambius ook uitgaan van een Germaanse persoon Ambo.(3083)
* Gereconstrueerde vorm.

- Over de oorsprong van de naam lopen de meningen uiteen. Zo is er ook de theorie dat het om een afleiding gaat van het Latijnse werkwoord ambire, dat rondtrekken, maar ook omheinen betekent. Een groep rondtrekkende heidenen of zigeuners zou zich hier hebben gevestigd. Omheinen wijst ook op het feit dat de bevolking met landbouw en veeteelt in het onderhoud voorzag. Het Keltische woord voor omheining, Ambi, klinkt echter aannemelijker als aanduiding voor een pre-Romeinse nederzetting. In het Latijn kennen we het woord ambivium, dat staat voor kruising van twee wegen. Het Griekse woord ambe tot slot betekent berghelling of hoogte. Dit kan betrekking hebben op de steilrand van het Maasterras of de helling naar de Ambyerheide.(3162)

Terug naar boven

Ligging

Amby ligt (in het) NO van Maastricht, grenst aan de gemeenten Meerssen en Valkenburg en ligt ingesloten tussen de autobaan A2 en het hoogwaardig landschapsgebied de Ambyerheide.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvat dorp en gemeente Amby 128 huizen met 662 inwoners. De gemeente omvatte verder de buurtschap Heidebuurt.

- Amby heeft reeds in 1920 een deel van haar grondgebied aan Maastricht afgestaan.

- Per 1 juli 1970 is de gemeente Amby opgeheven en als volgt verdeeld: naar Maastricht 615 hectare met ca. 1.200 huizen en 3.780 inwoners en naar Meerssen 7 hectare met ca. 40 huizen en 113 inwoners.

- Tegenwoordig omvat Amby ca. 2.500 huizen met 6.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De geschiedenis van het dorp Amby gaat terug tot meer dan 1000 jaar voor Christus. Opgravingen hebben bewezen dat er onafgebroken bewoning is geweest. De naam Amby komt echter pas voor het eerst in de 12e eeuw in schriftelijke bronnen voor. Enkele kasteeltjes en grote hoeven nemen een bijzondere plaats in bij de overwegend van landbouw levende gemeenschap. De vrouwen gingen met veldsla naar de markt in Maastricht. De naam ‘De Sjlaaimetten’ van de bejaardenvereniging (1953) en ‘De Sjlaaibök’ van de carnavalsvereniging (1955) verwijzen daar ook naar.

Dorp en inwoners hebben het in het verleden vaak zwaar te verduren gehad tijdens de vele belegeringen van de vestingstad Maastricht, vooral tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). In 1632 was Amby zelf strijdtoneel. Johan Maurits van Nassau van de Staatse troepen heeft zijn intrek genomen in kasteel Ravenhof. Bij opgravingen in 1917-1918 zijn in een graf (Z van de Heukelstraat), stammend uit die tijd, de resten gevonden van 104 doden. Bij wet van 17 februari 1800 is Amby een zelfstandige gemeente geworden. Die zelfstandigheid heeft zij volgehouden tot en met 30 juni 1970. (3162)

Het Cultureel Comité Amby fungeert als heemkundevereniging. Ze beheert het foto-archief van de voormalige gemeente Amby, het archief van jonkheer W. Veldman en zoon Sandor, en alle verschenen parochiekrantjes De Amyer Proat. Het Comité bezit ook land- en stafkaarten en foto’s van de tentoonstelling Panorama op Amby.

- Nadere informatie over de geschiedenis van Amby.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Amby (2011).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Walburgakerk te Amby heeft als gebouw een niet zeer lange geschiedenis. De nieuwbouw ervan werd uitgevoerd in 1865-1866 naar plannen van de Roermondse architect C. Weber. In eerste instantie kwamen tot stand een westelijke toren, een schip en een koor. In 1927-1928 vergrootte men het koor en bouwde men een dwarsschip. Naar ontwerp van Sandhövel en Van Strien werd door toevoeging van zijbeuken omstreeks 1956 de aanvankelijk eenvoudig opgezette kerk uitgebouwd tot een heuse kruisbasiliek. In Amby wordt evenwel al zeer lang de grond voor bouwwerken ten behoeve van de zielenzorg gevonden. Ook al twisten deskundigen nog wel over bepaalde documenten die al dan niet de eerste vermelding van het één of ander zouden bevatten; alleen de naam van Walburga - een heilige uit de 8e eeuw, die in de eeuwen direct volgend op haar leven de grootste populariteit als patrones van nieuwe stichtingen genoot - wijst al op hoge ouderdom. Aan de kerk die in de 19e eeuw werd afgebroken, gingen al meerdere gebouwen vooraf. (3128, 3324) - Nadere informatie over de Walburgakerk te Amby.

- Kasteel Geusselt (bij het MVV-stadion, Amby), in 1381 reeds genoemd, heeft veel bekende bewoners gehad, waaronder oud-burgemeester van Amby mr. V. van Vrienen. Bij de annexatie van 1920 ging het complex over naar de gemeente Maastricht. In 1997 is het door de Limburgse Monumentenstichting gerestaureerd en in gebruik genomen.

- De Hagenhof of Tiendschuur (Hagenstraat) bestaat uit een huis en een hoeve. Gebouwd ca. 1769. Rond de 18e eeuw was het een pachthoeve van het kapittel van Sint Servaas. Het complex is na 1980 gerestaureerd door A. Coppes.

- Hoeve Klein Geusselt (Ambyerstraat-Z), gebouwd in 1863. Het woonhuis is vermoedelijk van oudere datum.

- De Heihof of Strijthagenhof (aan de rand van de Ambyerheide), gebouwd rond 1406. Bekend door zijn karakteristieke speklagen. In de stallen ligt een nu afgedekte waterput. Op een diepte van dertig meter bevinden zich gangen waaruit mergel werd gehaald, waarschijnlijk deels bestemd voor het bouwen van de schuur.

- Huis Severen, gebouwd ca. 1384. De hoeve en het kasteeltje kenden verschillende eigenaars. In 1912 kochten de Zusters van Barmhartigheid het complex en bouwden er nog een kapel bij (1918), een school en een noviciaat. Deze zijn Inmiddels afgebroken. De huidige eigenaar is de Woningstichting Maasvallei. De aan de Westrand gelegen boerenhoeve is van een andere eigenaar. Het markante torentje stamt uit 1647.

- Hoeve Waterrijk (Ambyerstraat-N) is een herenhoeve met een naar de straatkant open binnenplaats. De lange gevels zijn gebouwd in 1737. De kopgevels zijn voor een deel van oudere datum. De grote schuur aan de noordkant bevat enkelvoudige speklagen van baksteen en mergel, bouwjaar 1832.

- Withuishof, 18e eeuwse hoeve (Bergerstraat), vanaf 1925 eigendom van de Zusters Ursulinen in Maastricht. De tuinen zijn aangelegd in Engelse stijl. Het dichtbij gelegen industrieterrein heeft de naam Withuishof gekregen.

- Gravenshof (soms foutief gespeld als Gravenhof. Vroeger ook wel als Graveshof, Graveshoff en Graven-Hove), herenhoeve uit de 18e eeuw, thans geheel omgeven door nieuwbouw. Sinds 1904 wordt de hof (na aankoop eind 1901) bewoond door de familie Hermens. Martin Hermens was van 1917 tot 1945 burgemeester van Amby en Bemelen.

- Nadere informatie over de meest bijzondere monumentale panden van Amby.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Zomerbraderie Amby (juni).

Terug naar boven

Beeld

- Fotoseries over Amby in verleden en heden.

Terug naar boven

Links

- 6225.nl (genoemd naar de postcode van de wijk) is de site van, over en voor Amby.

- Het tweewekelijks verschijnende wijkblad De Amyer Praot is via de link ook online te lezen.

- Buurtplatform Amby zet zich in voor de leefbaarheid van de wijk.

- Gemeenschapshuis Amyerhoof.

- Binnen Kindcentrum Amby werken de volgende kindpartners met elkaar samen: Basisschool Amby (die sinds 2012 een 'academische basisschool' is), Peuterspeelzaal Amby, Buitenschoolse opvang (BSO) Amby en Kinderdagverblijf Amby. Verder zijn ook nog korfbalvereniging KVM, harmonie St. Walburga  en de Bieb op School in het multifunctionele gebouw gevestigd. Het complex heeft ook nog een sportzaal met twee gymzalen.

 

Reacties

(3)

Altijd leuk om iets over mijn grootvader te lezen. Groeten vanuit Kuala Lumpur, m.hermens

Geachte mevrouw, meneer,
Leuk om over de historie van Ambij te lezen. Ik stuitte op deze website omdat ik informatie zocht over de Gravenhof. Volgens de overlevering kwam mijn grootvader van de Gravenhof. Zijn er gegevens bekend over eigenaren/pachters/bewoners van de hof van vóór 1922 toen de familie Hermens er introk.
Benieuwd naar uw reactie, verblijf ik,
met vriendelijke groet,
John van Aubel

Beste lezers,

Eerst maar twee dingen recht zetten. Michiel en Luc gebruiken m.i. terecht Gravenshof ipv Gravenhof zoals we her en der tegenkomen. Ook zien we Graveshof, Graveshoff en ben ook Graven-Hove tegengekomen.

Ook ik heb gezien dat ergens 1922 staat vermeld als jaartal dat de familie Hermens op Gravenshof ging wonen.

De feiten uit de koopakte spreken voor zich:
Joannes Henricus Hermens getrouwd met Cornelia Jeannetta Petronella Pluymaekers kocht op 20 december 1901 de pachthoeve Gravenshof van de weduwe en kinderen van R. Breuls. Of de familie Breuls ooit zelf op Gravenshof heeft gewoond, wordt nog uitgezocht. Zo ook de bewoners/eigenaren/pachters daarvoor.

Mbt de eerder genoemde Ravenhof: nee die was geen eigendom van de familie Hermens. Het is een steeds weer terugkerende en hardnekkige verwisseling met Gravenshof. Ravenhof was van jonkheer Jan Rave uit Amby en is ca. 1850 afgebroken. Ravenhof lag bijna - maar niet helemaal - op dezelfde plek als Ravecamp nu.

Terug naar Henry: na de koop in 1901 heeft hij 'Gravenshof' eerst verbouwd en is er ca. 1904 feitelijk met zijn gezin gaan wonen. Gravenshof ging in de deling over naar zijn zoon Martin, Burgemeester van Amby en Bemelen.
Zoon Harry/Hary kreeg hoeve 'Klein Geusselt' gelegen aan de overkant van Gravenshof. Hij verkocht 'Klein Geusselt' en liet 'Ravecamp' bouwen.
Naast Martin en Harry waren er nog twee zoons (waarvan één: Leo) en een dochter. De twee zoons zouden bij de deling ook onroerend goed hebben gekregen. Waarvan een de 'Plets(ch)molen'/'Platsmolen' o.i.d. Dat heb ik niet kunnen vinden.

Een mooie zoekvraag voor ..... ?
Genoeg voor nu. Wel nog benieuwd naar van wie Luc en John kleinkinderen zijn?

Red.:
Hartelijk dank voor uw interessante aanvullingen. Wij hebben de gegevens over naam en eigendom/-bewoningsjaar aangepast.

Reactie toevoegen