Wetsens

Plaats
Dorp
Noardeast-Fryslân
Fryslân

wetsens_collage.jpg

Wetsens, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Wetsens, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Wetsens (3).JPG

Op weg naar Wetsens

Op weg naar Wetsens

Wetsens.JPG

De romaanse Sint-Vituskerk in Wetsens

De romaanse Sint-Vituskerk in Wetsens

Wetsens (2).JPG

De tand des tijds heeft geknaagd aan de kerk van Wetsens

De tand des tijds heeft geknaagd aan de kerk van Wetsens

Wetsens

Terug naar boven

Status

- Wetsens is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.

- De inwoners van de buurdorpen Wetsens en Niawier werken op veel gebieden samen en hebben veel gemeenschappelijke voorzieningen en verenigingen. Je zou ze dan ook als een 'tweelingdorp' kunnen beschouwen. Maar er bestaan ook veel samenwerkingsverbanden met de buurdorpen Metslawier en Oosternijkerk.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Wetsens.

Oudere vermeldingen
1417 Witzenser Therpe, 1433 Witzense, 1467 Wetzens, 1491 toe Wetsens, 1505 Wetzens.

Naamsverklaring
Deze naam is te vergelijken met het Groningse Wetsinge, dat in de 1e helft van de 11e eeuw voorkomt als UUirkingi 'bij de lieden van de persoon Wirki (het latere Nieuwfriese Wytse)'. De Friese ontwikkeling van het suffix -ingi tot -ens heeft zich hier, in tegenstelling tot Wetsinge, wel doorgezet.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Wetsens ligt OZO van het dorp Hantum, ZO van het dorp Hantumhuizen, ZW van de dorpen Metslawier, Niawier en Oosternijkerk, W van het dorp Jouswier, NW van de dorpen Oostrum en Ee, NNW van het dorp Driezum, NO van de stad Dokkum en het dorp Aalsum en O van het dorp Hiaure.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Wetsens 18 huizen met 131 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp nog altijd ca. 20 huizen, met ca. 55 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Wetsens.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wetsens heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de kerk en de terp bij de kerk.

- De Sint-Vituskerk (Opgong 1) dateert uit de 12e eeuw. De romaanse tufstenen eenbeukige kerk heeft inwendig een halfrond en uitwendig een vijfzijdig gesloten koor. De noord- en zuidgevel worden geleed door een doorgaand spaarveld met afsluitend rondboogfries. In de zuidgevel rondboog- en spitsboogvensters. In de 16e eeuw kreeg de kerk een nieuwe kap en een nieuwe ingang. De vensters in het koor dateren uit 1836. Na de instorting van de toren is in 1842 de westgevel driezijdig afgesloten en is aan de buitenzijde een hangende klokkenstoel geplaatst. De kerk kreeg bij de restauratie in 1974, naar plannen van P.B. Offringa, aan de noordzijde een houten aanbouw. Het orgel is in 1933 geplaatst en afkomstig uit Sappemeer.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Dorpsfeest Niawier-Wetsens (juni).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Niawier en Wetsens.

- Nieuws: - Nieuws uit Niawier en Wetsens op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Dorpsbelang Niawier-Wetsens is een niet-politieke vereniging, die opkomt voor het algemene belang van de inwoners van deze dorpen. Tevens vertegenwoordigt Dorpsbelang de beide dorpen naar buiten toe. Dit gebeurt op allerlei manieren: door ‘sociale’ activiteiten te organiseren, plannen maken, projecten in eigen beheer uitvoeren, overleg voeren met de gemeente over ontwikkelingen enz. Samen met de inwoners wil Dorpsbelang leefbare dorpen behouden, waar aandacht is voor de woonomgeving en werkgelegenheid. Ook is het zeer belangrijk om een accommodatie te behouden waar het sociaal-culturele leven kan blijven plaatsvinden. Want ook al is er veel van de oude bedrijvigheid uit de dorpen verdwenen, het dorp als gemeenschap is blijven bestaan.

Dorpsbelang Niawier-Wetsens is de initiatiefnemer van periodiek overleg tussen alle organisaties en verenigingen die de beide dorpen kennen. Dit om de communicatie te verbeteren en richting overheden één lijn te kunnen trekken. Besluitvorming komt tot stand in de bestuursvergaderingen. Daar waar het gaat om grote of ingrijpende besluiten zal het bestuur de leden raadplegen in de jaarlijkse ledenvergadering, of indien nodig op een uit te schrijven bijzondere ledenvergadering. Het is dus in het belang van de bewoners van beide dorpen om lid te zijn van de vereniging, zodat men ook invloed heeft bij de besluitvorming. Vanaf 18 jaar kan men lid worden. Hiervoor betaalt men een kleine contributie.

Dorpsbelang heeft ook een aantal commissies en beheerders in het leven geroepen. Dit is o.a. de Activiteitencommissie. De commissie organiseert activiteiten voor de inwoners van Niawier en Wetsens, voor jong en ouder. De activiteiten variëren van karten tot Pietendisco, fietstocht, klaverjassen. Dorpsreisje, knutselavond enz. Ook is er een Groencommissie. Zij onderhouden in overleg met Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Fryslân het dorpsbos en verrichten 1x per jaar snoeiwerk."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Wetsens.

Reactie toevoegen