Niawier

Plaats
Dorp
Noardeast-Fryslân
Fryslân

niawier_collage.jpg

Niawier, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Niawier, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Niawier..JPG

Bijna in Niawier

Bijna in Niawier

Niawier. (2).JPG

De Hervormde kerk aan het Tsjerkepaed in Niawier, met het beeld van Anders Minnes

De Hervormde kerk aan het Tsjerkepaed in Niawier, met het beeld van Anders Minnes

Niawier.JPG

Het Linepaed, vanaf de kerk gezien, in Niawier

Het Linepaed, vanaf de kerk gezien, in Niawier

Niawier

Terug naar boven

Status

- Niawier is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.

- De inwoners van de dorpen Niawier en Wetsens werken op veel gebieden samen en hebben veel gemeenschappelijke voorzieningen en verenigingen. Je zou ze dan ook als een 'tweelingdorp' kunnen beschouwen. Maar er bestaan ook veel samenwerkingsverbanden met de buurdorpen Metslawier en Oosternijkerk.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Nijewier.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Niawier ligt Z van het dorp Nes, ZZW van het dorp Oosternijkerk, ZW van de dorpen Lioessens en Morra, WNW van het dorp Metslawier, NW van het dorp Jouswier, NNW van het dorp Oostrum, NO van het dorp Wetsens en de stad Dokkum, O van het dorp Hantum, OZO van het dorp Hantumhuizen en ZO van het dorp Wierum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Niawier 57 huizen met 381 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 150 huizen met ca. 365 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Niawier.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Niawier heeft 2 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Dorpsfeest Niawier-Wetsens (juni).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Niawier en Wetsens.

- Dorpshuis: - In 2011 is de kerk Nij Sion verbouwd tot dorpshuis.

- Onderwijs: - Basisschool By de Boarne in Niawier is met ingang van schooljaar 2018-2019 samengegaan met de Foeke Sjoerds Skoalle in Oosternijkerk tot één school met één team. De beide locaties blijven wel gehandhaafd. "Maar liefst 33 namen zijn door ouders, kinderen en dorpsgenoten ingebracht bij de prijsvraag voor de nieuwe naam van de school. De fusieschool heeft de naam Wrâldwizer gekregen. De bedenkers motiveerden dit als volgt: 'We hebben gekozen voor een mooie Friese naam. Er is nog geen basisschool met deze naam. De naam staat voor uitdaging en avontuur, vrede en respect, warmte en openheid, plezier, zelfstandigheid en creativiteit; vaardigheden die een kind nodig heeft om de weg te vinden in onze wereld.' De stuurgroep kan zich helemaal vinden in deze naam en deze omschrijving, het geeft een mooie inhoud aan dat wat wij de komende jaren willen realiseren."

- Jeugd: - Jeugdhonk It Hokje.

- Sport: - Kaatsvereniging KF De Trije Doarpen is er van en voor de dorpen Oosternijkerk, Niawier en Metslawier.

- Ook voetbalvereniging Ropta Boys is er van en voor de hiervóór genoemde dorpen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Niawier.

Reactie toevoegen