Niawier

Plaats
Dorp
Noardeast-Fryslân
Fryslân

niawier_collage.jpg

Niawier, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Niawier, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Niawier..JPG

Bijna in Niawier

Bijna in Niawier

Niawier. (2).JPG

De Hervormde kerk aan het Tsjerkepaed in Niawier, met het beeld van Anders Minnes

De Hervormde kerk aan het Tsjerkepaed in Niawier, met het beeld van Anders Minnes

Niawier.JPG

Het Linepaed, vanaf de kerk gezien, in Niawier

Het Linepaed, vanaf de kerk gezien, in Niawier

Niawier

Terug naar boven

Status

- Niawier is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.

- De inwoners van de dorpen Niawier en Wetsens werken op veel gebieden samen en hebben veel gemeenschappelijke voorzieningen en verenigingen. Je zou ze dan ook als een 'tweelingdorp' kunnen beschouwen. Maar er bestaan ook veel samenwerkingsverbanden met de buurdorpen Metslawier en Oosternijkerk.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Nijewier.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Niawier ligt Z van het dorp Nes, ZZW van het dorp Oosternijkerk, ZW van de dorpen Lioessens en Morra, WNW van het dorp Metslawier, NW van het dorp Jouswier, NNW van het dorp Oostrum, NO van het dorp Wetsens en de stad Dokkum, O van het dorp Hantum, OZO van het dorp Hantumhuizen en ZO van het dorp Wierum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Niawier 57 huizen met 381 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 140 huizen met ca. 360 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Niawier.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Niawier heeft 2 rijksmonumenten.

- De Protestantse (PKN) Kleastertsjerke (Tsjerkepaed 4) is een zaalkerk met driezijdig gesloten koor en rondboogvensters, staand op een terp en gebouwd uit kloostermoppen van de vorige kerk. In de geveltoren met ingesnoerde spits een mechanisch torenuurwerk. Boven de ingang aan de noordzijde staat op een gevelsteen dat de eerste steen is gelegd door Cornelis Bosman op 19 april 1678. Uit dat jaar is ook de preekstoel. Het interieur wordt gedekt door een tongewelf. In 1817 is de kerk gerestaureerd. Het orgel uit 1818 is gemaakt door J.A. Hillebrand. In 1997 zijn tijdens restauratiewerkzaamheden enkele grafstenen uit de 17 eeuw opgedoken. Deze zijn in het middenpad van de kerk geplaatst.

Terug naar boven

Evenementen

- Dorpsfeest Niawier-Wetsens (juni).

- In 2021 krijgt Niawier zijn eerste Openluchtspel.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In mei 2019 is er door de dames van de Dorpstuin van Niawier samen met de schoolkinderen van het dorp op verschillende locaties in het dorp zaai gezaaid. Het plan om meer biodiversiteit in het dorp te krijgen is ontstaan door bloeiende velden in de omgeving. "Als het in andere dorpen kan dan kunnen wij het ook", zo dachten ze. In overleg met de toenmalige gemeente Dongeradeel zijn vier locaties in het dorp uitgekozen om dit te realiseren. "In Limburg hebben ze een Rozendorp, laten wij van Niawier samen een rijk bloeiend Bloemendorp maken", aldus de initiatiefnemers.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Niawier en Wetsens.

- Dorpshuis: - In 2011 is de kerk Nij Sion verbouwd tot dorpshuis.

- Onderwijs: - Basisschool By de Boarne in Niawier is met ingang van schooljaar 2018-2019 samengegaan met de Foeke Sjoerds Skoalle in Oosternijkerk tot één school met één team. De beide locaties blijven vooralsnog gehandhaafd, maar het is wel de bedoeling dat er over niet al te lange tijd één nieuw Integraal Kindcentrum komt voor de beide dorpen, waarna de oude locaties worden opgeheven. "Maar liefst 33 namen zijn door ouders, kinderen en dorpsgenoten ingebracht bij de prijsvraag voor de nieuwe naam van de school. De fusieschool heeft de naam Basisschool Wrâldwizer gekregen. De bedenkers motiveerden dit als volgt: 'We hebben gekozen voor een mooie Friese naam. Er is nog geen basisschool met deze naam. De naam staat voor uitdaging en avontuur, vrede en respect, warmte en openheid, plezier, zelfstandigheid en creativiteit; vaardigheden die een kind nodig heeft om de weg te vinden in onze wereld.' De stuurgroep kan zich helemaal vinden in deze naam en deze omschrijving, het geeft een mooie inhoud aan dat wat wij de komende jaren willen realiseren."

- Jeugd: - Jeugdhonk It Hokje.

- Sport: - Kaatsvereniging KF De Trije Doarpen is er van en voor de dorpen Oosternijkerk, Niawier en Metslawier.

- Ook voetbalvereniging Ropta Boys is er van en voor de hiervóór genoemde dorpen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Niawier.

Reactie toevoegen