Oosternijkerk

Plaats
Dorp
Dongeradeel
Fryslân

oosternijkerk_collage.jpg

Oosternijkerk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Oosternijkerk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

oosternijkerk nh kerk [640x480].jpg

Oosternijkerk NH kerk

Oosternijkerk NH kerk

Oosternijkerk.JPG

Aangekomen in Oosternijkerk.

Aangekomen in Oosternijkerk.

Oosternijkerk..JPG

In Oosternijkerk

In Oosternijkerk

Oosternijkerk (2).JPG

De Hervormde kerk van Oosternijkerk.

De Hervormde kerk van Oosternijkerk.

Oosternijkerk

Terug naar boven

Status

- Oosternijkerk is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Dongeradeel. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel.

- Onder het dorp Oosternijkerk valt ook de buurtschap Bollingawier.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Easternijtsjerk of ook wel kortweg Nijtsjerk.

Spelling
Vroeger heeft het dorp 'gewoon' Nijkerk geheten. Om verwarring met Westernijkerk (dat vanouds ook gewoon Nijkerk heette) in de gem. Ferwerderadiel op te heffen, is er later het voorvoegsel Ooster- voor geplaatst. En dus Wester- voor het Ferwerderadielse Nijkerk, dat tegenwoordig officieel Westernijtsjerk heet.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Oosternijkerk ligt ZO van het dorp Wierum, Z van het dorp Nes, ZW van de dorpen Moddergat en Paesens, W van de dorpen Lioessens en Oostmahorn en het Nationale Park Lauwersmeer, WNW van de dorpen Morra en Anjum, NW van de dorpen Metslawier en Jouswier, NNO van de dorpen Niawier en Wetsens, NO van de stad Dokkum, ONO van het dorp Hantumhuizen en OZO van het dorp Ternaard.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Oosternijkerk 99 huizen met 695 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 950 inwoners.

Terug naar boven

Actuele situatie

Op de Facebookpagina van het dorp lezen wij de volgende mooie beschrijving die de inwoners zelf van hun dorp geven: "Als mensen ons vragen waar we wonen dan hebben ze er nog nooit van gehoord, en als we dan uitleggen waar het ligt dan krijgen we om onze oren geslingerd: "Da's zeker het einde van de wereld". Nou, bijna, maar het is wél een dorp waar een ieder elkaar nog groet, waar je de fiets nog niet op slot hoeft te doen, en waar nog een school en een winkel is. Het is ook een dorp waar nog sociale controle is, en of dat nou positief of negatief bedoeld is laten we maar even in het midden. Een dorp ook dat 'bekende' mensen heeft. Nee, geen filmsterren, gewoon mensen die een ieder in het dorp kent.

We hebben ook een 'chatroom'. Weliswaar niet op het internet, maar gewoon midden in het dorp. Ook wel 'het leugenbankje' genoemd, waar de heren gepensioneerden elkaar regelmatig voorzien van de laatste 'nieuwtjes' en voor de dames is dat natuurlijk onze supermarkt. Oosternijkerk, een dorp waar de één nog niet met de neus recht omhoog wil liggen, terwijl een ander niet zonder de kerktoren kan. Voor ons inwoners is Oosternijkerk ons thuis."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oosternijkerk heeft 4 rijksmonumenten.

- Protestantse kerk.

- Windmotor.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oosternijkerk.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Oosternijkerk op Facebook.

- Onderwijs: - Foeke Sjoerds Skoalle.

- Sport: - Kaatsvereniging KF De Trije Doarpen is er van en voor de dorpen Oosternijkerk, Niawier en Metslawier. - Ook voetbalvereniging Ropta Boys is er van en voor de hiervóór genoemde dorpen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oosternijkerk.

Reactie toevoegen