Oostdongeradeel

Voormalige gemeente
Dongeradeel
Fryslân

Anjum.JPG

Dorpsgezicht Anjum

Dorpsgezicht Anjum

METSLAWIER.jpg

Dorpsgezicht Metslawier

Dorpsgezicht Metslawier

FR gemeente Oostdongeradeel in ca. 1870 kaart B. Behrns [1024x768].gif

gemeente Oostdongeradeel in ca. 1870 kaart B. Behrns

gemeente Oostdongeradeel in ca. 1870 kaart B. Behrns

Oostdongeradeel

Terug naar boven

Status

- Oostdongeradeel is een voormalige gemeente in de provincie Fryslân. De gemeente heeft aanvankelijk bestaan t/m 1811. In 1812 is zij opgeheven en tijdelijk gesplitst geweest in de gemeenten Anjum, Ee en Metslawier. Per 1-10-1816 zijn die gemeenten alweer opgeheven, is de gemeente Oostdongeradeel weer ingesteld en is dus de situatie van voor 1812 hersteld. De hoofdplaats van de gemeente was Metslawier. De gemeente is in 1984 opgeheven en opgegaan in de nieuwe gemeente Dongeradeel.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Oost-Dongeradeel.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Oostdongeradeel lag NO van Dokkum en grensde in het N aan de Waddenzee en in het O aan het Lauwersmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Oostdongeradeel 1.089 huizen met 7.087 inwoners, verdeeld in dorp Aalzum 46/306 (= huizen/inwoners) met buurtschap De Streek 39/230, dorp Anjum 158/976 met de buurtschappen Ezumazijl 41/247 en Oostmahorn 5/66, dorp Ee 148/904 met buurtschap Tibben 14/77, dorp Engwierum 92/681 met buurtschap Nieuwe Zijlen 12/87, dorp Jouwswier (Jouswier) 11/59, dorp Lioessens 70/439, dorp Metslawier 71/491, dorp Morra 62/385, dorp Niawier 57/381, dorp Nijkerk 99/695, dorp Oostrum 45/295, dorp Paezens (Paesens) 101/637 en dorp Wetzens (Wetsens) 18/131.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oostdongeradeel (online te bestellen).

Reactie toevoegen