Stoutenburg

Plaats
Dorp
Leusden Amersfoort
Eemland
Utrecht

Stoutenburg.JPG

Geen plaatsnaambord gezien, we zijn in Stoutenburg denken we.

Geen plaatsnaambord gezien, we zijn in Stoutenburg denken we.

Stoutenburg (3).JPG

Op het kruispunt in Stoutenburg.

Op het kruispunt in Stoutenburg.

Stoutenburg (2).JPG

Boerderij in Stoutenburg.

Boerderij in Stoutenburg.

UT gemeente Stoutenburg in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Stoutenburg in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Stoutenburg in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Stoutenburg

Terug naar boven

Status

- Stoutenburg is een dorp in de provincie Utrecht, in de streek Eemland, in grotendeels gemeente Leusden, deels gemeente Amersfoort. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-5-1969.

- Wapen van de voormalige gemeente Stoutenburg.

- Onder het dorp Stoutenburg valt ook buurtschap De Ruif.

- In 1998 is middels grenscorrectie een deel van Stoutenburg naar de gemeente Amersfoort overgegaan. Dat deel wordt sindsdien Stoutenburg-Noord genoemd en heeft ook formeel een gelijkluidende plaatsnaam met eigen postcode (3836) gekregen om, ook voor de postadressen, het Leusdense deel (met postcode 3835) en Amersfoortse deel van elkaar te kunnen onderscheiden. Amersfoort had plannen voor woningbouw in dit gebied, maar vooralsnog gaat dit niet door. Daarom beschouwen wij de beide delen ook - zoals voorheen - geografisch en maatschappelijk als één geheel en maken wij geen aparte pagina voor het deel -Noord.

Terug naar boven

Ligging

- Stoutenburg ligt O van Amersfoot, N van Leusden, Z van Hoevelaken, rond de Stoutenburgerlaan, de Horsterweg en de Hessenweg ter hoogte van deze wegen, in de "oksel" van A1 en A28. Het dorp omvat overwegend verspreide bebouwing, met een bescheiden komvorming bij de splitsing Hessenweg / Horsterweg.

- Het Amersfoortse deel, Stoutenburg-Noord, betreft het gedeelte ten noorden van de Barneveldsebeek. Dit gebied omvat de panden Koedijkerweg 31-55 en 32-50, Stoutenburgerlaan 9-21 en 8-22, de hele Zwarte Goorderweg, Emelaarseweg 13 en 14 en Vinselaarseweg 12-14.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Stoutenburg 115 huizen met 647 inwoners, verdeeld in de gelijknamige buurtschap 99/584 (= huizen/inwoners) en de buurtschap Achterveld 16/63. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners, verdeeld in 370 in het deel onder de gem. Leusden en 130 in het deel onder de gem. Amersfoort.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De PvdA-fractie in Amersfoort wilde in 2009 (in hoeverre dit nog altijd speelt of wellicht inmiddels is 'afgeblazen' is ons niet bekend) met de gemeente Leusden het grondgebied Stoutenburg-Noord ruilen voor gebieden aan de zuidkant van Amersfoort. Hiermee is een beter beheer mogelijk van Stoutenburg enerzijds en van Oud Leusden en Kamp Amersfoort anderzijds. In verband met het opnieuw vast te stellen bestemmingsplan Stoutenburg-Noord heeft de PvdA-fractie Amersfoort een brede discussie gevoerd over de toekomst van dit gebied. Zij vindt het logischer om het Amersfoortse deel van het dorp weer terug te geven aan de gemeente Leusden. De ontwikkeling van het gehele dorp kan dan binnen één gemeente integraal worden opgepakt en beheerd.

Tot de grenscorrectie van 1998 valt Stoutenburg-Noord onder de gemeente Leusden. Het gebied wordt dan door het Rijk en de Provincie toegevoegd aan Amersfoort als mogelijke bouwlocatie. Nu heeft Het Utrechts Landschap plannen om op de plek waar Kasteel Stoutenburg heeft gestaan een moderne woonvorm te bouwen. Met de Leusdense gebieden aan de zuidkant van Amersfoort heeft Amersfoort een historische band. Ook wordt door Amersfoort veel gebruik gemaakt van begraafplaats Rusthof en Kamp Amersfoort. Deze gebieden zouden beter toegevoegd kunnen worden aan de stad. (bron: nieuwsbericht op site PvdA-fractie Amersfoort, 27-1-2009)

- Er zijn plannen om het landgoed Stoutenburg, in beheer bij Het Utrechts Landschap, te herstructureren en onder meer te voorzien van een nieuw 'kasteel'. Voor nadere informatie zie de Zienswijzennota Bestemmingsplan Buitengebied-Oost.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gevelstenen in Stoutenburg.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Stoutenburg on Wheels (Hemelvaartsdag) staat in het teken van alles op 2 en 4 wielen. Het is een dag voor iedereen die geïnteresseerd is in gemotoriseerde voertuigen, want alle aspecten van show en sport krijgen aandacht. Mensen die gaan voor spanning en sensatie kunnen terecht bij de cross arena, waar de autocrossers en de quads hun demo’s geven. Tussen de wedstrijden door is er genoeg tijd om te genieten van een show met historische auto’s, motoren, tractors en brommers. Bezitters van historische voertuigen krijgen de kans om hun juweeltjes te tonen in de show arena. Alle soorten oldtimers, zoals auto’s, motoren, bromfietsen en tractors zijn welkom, waarbij de toegang voor de bestuurder, mits aanwezig voor 12 uur, geheel gratis is.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Kasteel Stoutenburg (Stoutenburgerlaan 5) ligt in een mooi wandelbos van 11 hectare. In het kasteel is het Franciscaans Milieuproject gevestigd.

- In 2011 is het 'nieuwe natuurgebied' de Schammer (rond de Schammersteeg, Z van de Hessenweg, in het ZW van het dorp) officieel opengesteld. Met de Schammer hebben Amersfoort, Leusden en omgeving er 40 hectare natuur- en recreatiegebied en waterbergingsgebied bij. Op Boomplantdag 2011 zijn door schoolkinderen bomen geplant, die uiteindelijk een bos gaan vormen. Daarnaast hebben de kinderen een tunnel van wilgentenen gemaakt.

Door een nieuwe fietsbrug over de Barneveldsebeek naar het gebied Bloeidaal op het grondgebied van Amersfoort (N van de Hessenweg) en door de nieuwe fietstunnel onder de A28 bij het Valleikanaal, is in de directe omgeving van Amersfoort en Leusden een aantrekkelijk fiets- en wandelgebied ontstaan. Maar ook een waterbergingsgebied, waardoor voorkomen wordt dat men in Amersfoort natte voeten krijgt. U vindt er hooigraslanden, rietland, rietmoeras, nat grasland, houtwallen en elzensingels. Qua recreatie zijn er grasvelden om te picknicken of te zonnen, paden om te skaten, wandelen of fietsen, en aparte ruiterroutes.

- In 2010 heeft Waterschap Vallei & Eem een ecologische verbindingszone langs de Barneveldse Beek in Bloeidaal bij Stoutenburg aangelegd. De beek heeft over een lengte van 650 meter een kronkelende loop gekregen en de oevers zijn verflauwd. Ook is onder de Kopermolenbrug een faunapassage gemaakt: een loopplank waarover kleine dieren de weg kunnen passeren. Door deze maatregelen is het natuurgebied Bloeidaal aangesloten op de Schammer. De steile, eenvormige oevers van de Barneveldse Beek konden niet functioneren als verbindingszone voor watergebonden flora en fauna. Aan de zijde van Stoutenburg is daarom een aantal inhammen in de beek aangebracht die vervolgens zijn ingeplant. Aan de zijde van natuurgebied Bloeidaal is de oever verflauwd en zijn rietwortels verwerkt die zich ontwikkelen tot rietlandjes. Op deze oever zijn ook beekbegeleidende bosjes aangeplant. (bron: Waterschap Vallei & Eem, 1-12-2010)

- Deels op grondgebied van Stoutenburg(-Noord), deels op grondgebied van Terschuur ligt het meertje de ir. Juliusput (die in Google Maps ten onrechte Jukiusput heet). Dit 16 meter diepe meertje is ontstaan door zandwinning voor de aanleg van de nabijgelegen A1. De plas is rijk aan vis en watervogels zoals de Grote Zaagbek, het Nonnetje, de Brilduiker, de Slobeend, de Pijlstaart en de Krakeend. Ook de IJsvogel laat zich er soms even zien. De Juliusput is sinds 2000 eigendom van Het Utrechts Landschap. Er loopt een paadje naar de plas vanuit de weg Vinkelaar (die onder Terschuur valt). De plas zelf is niet openbaar toegankelijk.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Stoutenburg (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Zorg: - Zorgboerderij Blommendal.

Reactie toevoegen