Leusden

Plaats
Dorp en gemeente
Leusden
Eemland Utrechtse Heuvelrug Gelderse Vallei
Utrecht

leusden hotel oud leusden 1906 [640x480].jpg

Leusden Hotel Oud Leusden 1906

Leusden Hotel Oud Leusden 1906

Leusden bord graffiti Hamersveld (Kopie).jpg

De kern die tegenwoordig Leusden heet, heette tot ca. 1970 Hamersveld. Bij sommigen leeft deze naam nog steeds. Hier geeft iemand middels graffiti op het plaatsnaambord Leusden kennelijk zijn voorkeur voor deze vroegere benaming aan.

De kern die tegenwoordig Leusden heet, heette tot ca. 1970 Hamersveld. Bij sommigen leeft deze naam nog steeds. Hier geeft iemand middels graffiti op het plaatsnaambord Leusden kennelijk zijn voorkeur voor deze vroegere benaming aan.

Leusden bord Hamersveld (Kopie) (Kopie).jpg

Het officiële plaatsnaambord van Hamersveld, zoals de huidige kern Leusden tot ca. 1970 werd genoemd.

Het officiële plaatsnaambord van Hamersveld, zoals de huidige kern Leusden tot ca. 1970 werd genoemd.

UT gemeente Leusden in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Leusden in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Leusden in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Leusden

Terug naar boven

Status

- Leusden is een dorp en gemeente in de provincie Utrecht, in de streek Eemland, maar ligt ook deels in de Gelderse Vallei en op de Utrechtse Heuvelrug.

- De gemeente Leusden is per 1-6-1969 vergroot met de gemeente Stoutenburg.

- De gemeente Leusden omvat naast de gelijknamige hoofdplaats (die tot ca. 1970 Hamersveld heette en daarna aanvankelijk Leusden-Centrum werd genoemd) verder nog de dorpen Achterveld (grotendeels) en Stoutenburg (grotendeels), en de buurtschappen Arkelbroek (deels), Asschat, De Ruif, Den Treek, 't Jannendorp, Moorst (deels), Musschendorp, Oud Leusden, Snorrenhoef en Voskuilen (deels). Dit zijn in totaal 3 dorpen en 10 buurtschappen. Leusden-Zuid (dat als buurtschap tot ca. 1970 Leusbroek heette en ook wel Nieuw-Leusden werd genoemd) staat nog als plaatsnaam in recente atlassen, maar dat is onterecht, want tegenwoordig is dat gewoon een woonwijk van de kern Leusden en daarmee geen aparte woonplaats(naam) meer.

- Wapen van de gemeente Leusden.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Leusden.

- Onder het dorp Leusden vallen ook de buurtschappen Asschat, Den Treek, Moorst (deels), Oud Leusden, Snorrenhoef (grotendeels) en Voskuilen (deels). Dit zijn 6 buurtschappen in totaal.

Terug naar boven

Ligging

Leusden ligt ZO van Amersfoort.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Leusden 241 huizen met 1.517 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp (= de tegenwoordige buurtschap Oud Leusden) en de buurtschap Heetveld samen 58/347 (= huizen/inwoners), het dorp Leusbroek (= de tegenwoordige wijk Leusden-Zuid, die soms nog wel Nieuw-Leusden wordt genoemd) 46/238 en de buurtschappen Hamersveld (= de tegenwoordige dorpskern van Leusden, die soms nog Leusden-Centrum wordt genoemd) 98/652, Snorrenhoef 15/108 en Asschat 24/172. Tegenwoordig omvat de gemeente Leusden ca. 12.000 huizen met ca. 29.000 inwoners; het dorp Leusden (inclusief de wijk Leusden-Zuid) heeft tegenwoordig, inclusief de onder het dorp vallende (delen van) buurtschappen, ca. 10.500 huizen met ca. 26.250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van de gemeente) Leusden, kun je terecht bij de Historische Kring Leusden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Leusden heeft 54 rijksmonumenten, voor een groot deel betrekking hebbend op kazematten (bunkers) en op landgoed Heiligenberg.

- Leusden heeft 4 gemeentelijke monumenten.

- Leusden-Zuid heeft 25 rijksmonumenten.

- Oud-Leusden heeft 10 rijksmonumenten.

- Gevelstenen in Leusden.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Groene Agenda Leusden.

- Landgoed De Boom is met ca. 1.000 hectare één van de grootste landgoederen in de provincie Utrecht. Het belang zit niet alleen in de omvang, maar vooral in de bijzondere kwaliteiten: een prachtig authentiek cultuurlandschap van landbouwgronden, dooraderd met houtwallen en singels en afgewisseld met bos en natuur. De monumentale gebouwen en historische erven geven extra belevingswaarde. In 2013 is een convenant gesloten, waarbij de natuur op De Boom wordt uitgebreid, tegelijkertijd de landbouw de ruimte krijgt, er extra recreatiemogelijkheden komen en ruimte voor de bouw van een beperkt aantal villa's om e.e.a. te bekostigen.

- Op Hoeve Groot Zandbrink, een monumentale boerderij op landgoed De Boom, is in 2015 een groen activiteitencentrum gerealiseerd. Het activiteitencentrum versterkt de recreatieve en educatieve mogelijkheden van het gebied en laat de prachtige cultuurhistorie van het gebied zien. Het landschap is afwisselend, met landbouwgronden, houtwallen, singels en bosjes.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Leusden (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Leusden.

- Zorg: - Zorgmanege Horsewise.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Leusden oud alg. en - idem RK.

Reactie toevoegen