De Ruif

Plaats
Buurtschap
Leusden
Gelderse Vallei Eemland
Utrecht

de_ruif_plaatsnaambord_oud.jpg

Buurtschap De Ruif bij Stoutenburg had een op zich fraai en zelfgemaakt houten plaatsnaambord. Het begon alleen een beetje af te bladderen...

Buurtschap De Ruif bij Stoutenburg had een op zich fraai en zelfgemaakt houten plaatsnaambord. Het begon alleen een beetje af te bladderen...

de_ruif_plaatsnaambord_nieuw_hans_van_embden.jpg

Daarom hebben de inwoners van De Ruif ergens in de afgelopen jaren een nieuw plaatsnaambord vervaardigd. In 2014 stond het er in ieder geval al. (© Hans van Embden)

Daarom hebben de inwoners van De Ruif ergens in de afgelopen jaren een nieuw plaatsnaambord vervaardigd. In 2014 stond het er in ieder geval al. (© Hans van Embden)

De Ruif

Terug naar boven

Status

- De Ruif is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de streken Gelderse Vallei en Eemland, gemeente Leusden. T/m 31-5-1969 gemeente Stoutenburg.

- Buurtschap De Ruif valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Stoutenburg.

- Buurtschap De Ruif heeft fraaie zelfvervaardigde plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De oudst bekende vermelding van deze buurtschap is in 1537. De plaats komt dan voor onder de naam den Rueffst.

Naamsverklaring
Betekenis onbekend.(1)

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Ruif ligt rond de wegen Ruifweg en Honthorsterweg. De buurtschap ligt direct NO van het dorp Stoutenburg, N van het dorp Leusden, NW van het dorp Achterveld, O van de stad Amersfoort, ZZO van het dorp Hooglanderveen en ZW van het dorp Hoevelaken.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap De Ruif omvat ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2014 is een kavelruil gerealiseerd in en nabij landbouwgebied De Ruif. Gebiedscoöperatie O-gen heeft tezamen met de betrokken grondeigenaren deze kavelruil tot een succes kunnen maken. Vier eigenaren hebben gronden geruild. In totaal is 20 ha grond van eigenaar veranderd. Geen heel grote ruil, maar wel van groot belang voor alle betrokkenen. Twee agrariërs hebben met de ruil de verkaveling van hun bedrijf kunnen verbeteren; de kavels sluiten nu beter op elkaar aan en liggen dichter bij de bedrijfsgebouwen.

Daarnaast is grond vrijgeruild om het verlies van een stuk bos, door reconstructie van de Krakelingweg in de gemeente Zeist, te compenseren. Bij de Heerlijkheid Stoutenburg, in eigendom van het Utrechts Landschap, kon hierdoor nieuw bos worden aangelegd. En dat paste weer mooi in de plannen van het Utrechts Landschap om het versnipperde landgoed weer zijn oude luister terug te geven. Tenslotte heeft de kavelruil het voor Waterschap Vallei en Veluwe mogelijk gemaakt om op een strook langs de Barneveldsebeek natuurvriendelijke oevers aan te leggen.

Reactie toevoegen