Rottumeroog

Eiland
Eemsmond
Hoogeland Waddengebied
Groningen

Rottumeroog

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Rottumeroog.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Rottumeroog (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Rottumeroog is een eiland in de provincie Groningen, in de streken Hoogeland en Waddengebied, gemeente Eemsmond. T/m 1989 gemeente Warffum.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
In de 16e eeuw heette het eiland Rottum. Op de site van beheerder Staatsbosbeheer staat dat Rottumeroog en Rottumerplaat gezamenlijk ook wel Rottum worden genoemd.

Naamsverklaring
De naam betekent oog 'eiland' van Rottum. Het eiland was namelijk ooit grotendeels in bezit van het toenmalige Klooster Juliana te Rottum (GR).

Terug naar boven

Ligging

Rottumeroog ligt N van Usquert en Noordpolderzijl, O van Schiermonnikoog en Rottumerplaat, ZW van het Duitse Waddeneiland Borkum.

Terug naar boven

Beschrijving

Rottumeroog verplaatst zich geleidelijk naar het oosten, omdat het eiland aan de westkant afkalft en aan de oostkant aangroeit. Tot ca. 200 jaar geleden lag het nog op de plek waar tegenwoordig Rottumerplaat ligt. In de 16e eeuw was het eiland nog 9 tot 10 kilometer lang. Tegenwoordig heeft het nog een oppervlakte van ca. 250 hectare.

Rottumeroog is lange tijd beheerd door een zogeheten voogd. De laatste voogd van Rottumeroog was Jan Toxopeus, die met zijn gezin op het eiland woonde. In 1965 moesten zij het eiland verlaten wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van Jan. Na aanvankelijk nog periodiek onderhoud te hebben gepleegd (middels o.a. het poten van helmgras en het plaatsen van rijshoutschermen en betonnen en stenen beschermingsconstructies), besloot Rijkswaterstaat in 1991 om vanaf dan geen onderhoud meer te verrichten en het eiland over te laten aan de krachten van de natuur. Men was bang dat het eiland hierdoor binnen enkele decennia zou verdwijnen in de diepe geul ten oosten van het eiland. Hendrik Toxopeus, de zoon van genoemde Jan Toxopeus, was het hier niet mee eens en heeft daarom in maart en april 1991 Rottumeroog bezet. Dossier bezetting Rottumeroog door Hendrik Toxopeus. - Interview met Hendrik Toxopeus, in de Telegraaf, 1991.

Tegen de verwachting in is Rottumeroog na het stopzetten van het onderhoud niet gekrompen maar gegroeid. Om het eiland ligt nu een beschermende zandbank. De winterstormen van 2009 en 2011 hebben flink huisgehouden, maar het eiland houdt vooralsnog dapper stand. Het eiland wordt nog tweemaal per jaar ontdaan van zwerfvuil, door vrijwilligers onder leiding van een medewerker van Rijkswaterstaat. Bij hun bezoek in maart 2012 ontdekten de vrijwilligers dat in de voorafgaande winter een groot deel van de duinen was weggeslagen, waardoor het eiland bij hoogwater uit twee delen bestaat.

De familie Toxopeus heeft zich ook beziggehouden met reddingswerk vanaf Rottumeroog. - Geschiedenis van het reddingswerk vanaf Rottumeroog.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Op Rottumeroog en Rottumerplaat bevinden zich enkele panden t.b.v. het beheer van de eilanden door Staatsbosbeheer. Anno 2013 woedde de discussie of die panden een straatnaam (met straatnaamborden) en huisnummer moeten krijgen, in het kader van de in 2009 in werking getreden Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), die voorschrijft dat een gebouw geïdentificeerd moet kunnen worden middels ligging aan een straat met huisnummer. In 2014 is besloten op Rottumeroog het adres Jan Brandspad toe te kennen, met huisnummer 1. Straatnaamborden komen er niet, dat vonden alle betrokken te ver gaan. Rottumeroog en Rottumerplaat worden ook geen formele woonplaats en krijgen daarmee ook geen eigen postcode; de plaatsnaam in het postadres wordt Warffum, zijnde het dorp en de voormalige gemeente waar de eilanden vanouds onder vallen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De gietijzeren Emder Kaap uit 1883 is een rijksmonument. Het diende als navigatiebaken voor zeevaarders maar is inmiddels buiten functie. De kaap is in 1989/1990 gerestaureerd.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Rottumeroog is niet vrij toegankelijk, maar in het voor- en najaar wordt er een beperkt aantal excursies naar het eiland georganiseerd.

Terug naar boven

Links

- Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat.

Reactie toevoegen