Slek

Plaats
Dorp
Echt-Susteren
Midden-Limburg
Limburg

slek_kenjeroptoch_2016.jpg

Ook het dorp Slek heeft een carnavalsoptocht, en zelfs een speciale kinderoptocht. Hier het Prinsenpaar 2016 tijdens de Kènjeroptoch van dat jaar. (© CHM Multimedia Services/www.chm.nl)

Ook het dorp Slek heeft een carnavalsoptocht, en zelfs een speciale kinderoptocht. Hier het Prinsenpaar 2016 tijdens de Kènjeroptoch van dat jaar. (© CHM Multimedia Services/www.chm.nl)

slek_schutterij_sint_antonius.jpg

Het kleine dorp Slek heeft een rijk verenigingsleven. Een van de verenigingen in het dorp is de in 1928 opgerichte Schutterij Sint Antonius. (© www.sintantonius-slek.nl)

Het kleine dorp Slek heeft een rijk verenigingsleven. Een van de verenigingen in het dorp is de in 1928 opgerichte Schutterij Sint Antonius. (© www.sintantonius-slek.nl)

Slek

Terug naar boven

Status

- Slek is een dorp* in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Echt-Susteren. T/m 2002 gemeente Echt.

* Omdat Slek geen eigen kerk en parochie heeft, maar parochieel onder Pey valt, wordt het vaak als buurt/wijk van Pey beschouwd, maar gezien de grootte, voorzieningen en omdat het nog altijd los van de kern Pey ligt, vinden wij de kwalificatie 'dorp' hier toch met meest accuraat.

- Het dorp Slek heeft net als buurdorp Pey geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek en ligt daarom voor de postadressen 'in' Echt. De kern heeft wel officiële blauwe plaatsnaamborden en heeft dus een eigen 'bebouwde kom'.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
De Slek.

Oudere vermeldingen
1835 Sleck, 1840 Slek.

Naamsverklaring
Misschien slek, sleek 'vlak, op gelijke hoogte'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Slek ligt ZO van Echt, Z van Pey en grenst in het W aan de N276.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Slek 50 huizen met 234 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonument
Slek heeft 1 rijksmonument, zijnde het wegkruis op de kruising van de Slekkerstraat, Marktsingel en Rutsekovenstraat.

Sint Antonius Kapel
In de jaren tachtig waren er plannen voor een eigen kerk in het dorp. Dat bleek niet haalbaar. Als alternatief is in 2008, na vele jaren van voorbereiding en maanden van bouwen, de Sint Antonius Kapel in gebruik genomen. "Sinds januari 2007 waren een aantal mensen van de Slek bezig met de bouwaanvraag voor een kapel. Het startkapitaal van € 12.000 is geschonken door de Sint Antonius Put. Begin jaren tachtig ontving de Put f 10.500. Dit bedrag stond jarenlang op een rekening. Deze rekening is destijds geopend voor de bouw van een eigen kerk. Om toch tegemoet te komen aan de wensen van de toenmalige inwoners, is besloten om dit geld te gebruiken voor de bouw van een kapelletje.

Om een idee te krijgen hoe onze kapel er uit moest komen te zien, zijn door diverse mensen een aantal kapellen bezocht, en zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente en met een aantal bouwkundigen. Diverse mensen en bedrijven hebben een financiële bijdrage of hulp in natura geleverd. Zo bood een bouwmaterialenhandel direct aan de stenen voor zowel het buiten- als het binnenwerk te willen schenken. Twee mensen van de Slek boden spontaan aan om een gebrandschilderd raampje te betalen. Om het beeld van St. Antonius Abt te kunnen aanschaffen, zijn enkele bedrijven benaderd. In een week tijd was het geld voor het beeld bij elkaar gebracht.

Bouwen op een stukje gemeentegrond, hoek Marktsingel/Slekkerstraat, dat was onze wens. Dat de gemeente hier direct heel positief op reageerde was een grote opluchting. Hoewel het lang duurde voordat alle procedures goed doorlopen waren, moeten we zeggen dat we altijd heel goed geholpen zijn door de ambtenaren van Ruimtelijke Ordening. Naast toestemming van de Welstandcommissie, moest er een bouwvergunning komen. Hiervoor werden tekeningen en formulieren opgestuurd. Een kapvergunning voor de bomen die in de weg stonden is aangevraagd. Er moest een Ruimtelijke Onderbouwing gemaakt worden. Het in de maak zijnde nieuwe bestemmingsplan van de Slek liet te lang op zich wachten en daardoor moesten we ook nog een ontheffing van het huidige bestemmingsplan aanvragen. Maar dankzij de hulp van de ambtenaren is alles in orde gekomen.

In de afgelopen periode hebben we met zijn allen gezien wat een aantal vrijwilligers in korte tijd kan realiseren. Zo heeft iedereen de kapel kunnen zien groeien van de fundering tot het dak. De eerste steen is gelegd door de twee oudste omwonenden van de kapel: mevr. Schlangen en dhr. Schoenmakers. Tijdens de inzegening van de eerste steen werd door Pastor Mom de volgende zegen uitgesproken: “Zusters en broeders, voeg u bij Christus, de levende steen die door mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid en laat ook u zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel”. Op zondag 16 november 2008 was het dan zover. Op deze dag vond onder grote belangstelling en met medewerking van schutterij Sint Antonius de inzegening plaats." (dit is een samenvatting van het verslag van het wordingsproces van de kapel op de dorpssite)

Oorlogsmonument
Het monument aan de Roterweg herinnert aan de crash van een B17 bommenwerper van de United States Air Force (USAF) op 20 oktober 1943. In Pey is tevens een 'hoofdmonument' geplaatst voor de vliegtuigbemanningen van de geallieerde strijdkrachten die in 1940-1945 in de gemeente Echt-Susteren zijn neergestort. Op elke crashplaats is een klein gedenkteken geplaatst, waarvan dit monument er een is. In totaal zijn er 6 kleine gedenktekens geplaatst.

Terug naar boven

Evenementen

- Het dorp heeft een eigen carnavalsoptocht voor de jongeren: de Kènjeroptoch. "Alle jongeren uit het rijk van de Aester Sjaelen Uul kunnen deelnemen aan deze optocht. Vanzelfsprekend laten alle jeugdprinsen en -prinsessen zich ook in deze optocht zien tezamen met de prins van de Aester Sjaelen Uul en zijn gevolg. Omdat het dorp al meer dan 44 jaar een kinderoptocht heeft, is door de carnavalsvereniging gevraagd of alle buurten aan deze optocht konden deelnemen. Dit heeft er toe geleid dat steeds meer buurten en verenigingen dit jaarlijks evenement met veel enthousiasme komen opfleuren. De prins van de Aester Sjaelen Uul en zijn gevolg sluiten de optocht. Zij worden voorafgegaan door het jeugdprinsenpaar van de Slek. Na afloop van de optocht worden dan ook de prijzen bekend gemaakt." Voor de dames is er een Vrouwluujzitting.

- Tijdens Koningsdag wordt o.a. de Meikoningin gekozen en gekroond. De Meikoningin is het hele jaar door in functie. Bij feestelijke gebeurtenissen op de Slek is zij aanwezig en reikt prijzen uit, overhandigt bloemen en bezoekt recepties samen met het bestuur van de buurtvereniging. Zij neemt dus de representatieve taken voor haar rekening.

- De Rommelmarkt (eind juni) op het terrein van v.v. Slekker Boys wordt elk jaar druk bezocht vanwege de gemoedelijke sfeer. De kramen zijn geordend in diverse categorieën zoals elektronica, speelgoed, boeken en kleding.

- 1x in de 5 jaar is er in Slek het Haverlandjspektakel (op een zaterdag in augustus). De eerstvolgende keer is in 2017.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wandelroute rond Slek. Tijdens deze vlakke wandeling wandel je langs de Vulensbeek naar Hingen en dan door natuurgebied 't Kranenbroek. De terugweg gaat door het natuurgebied langs de Pepinusbeek en langs de Vulensbeek. Onderweg staan enkele zitbanken. Je kunt kiezen uit de afstanden 4,7 / 9,4 / 13,4 km.

Terug naar boven

Beeld

- Luchtfoto's van Slek, gemaakt met een drone, door de in het dorp gevestigde firma Icarus Solutions.

- Ommetje in het buitengebied van de Slek (29 min.), door Lokale Omroep Echt-Susteren.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Berichten en beelden van Slek in heden en verleden op Facebook.

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Sint Antonius Put.

- Onderwijs: - Het realiseren van goed onderwijs dat tegemoet komt aan de behoeften, de belevingswereld en de vragen van elk kind beschouwen ze bij Basisschool Op de Slek als hun kerntaak. Kinderen leren veel als ze graag willen leren, als ze met plezier naar school komen, als er passie voor leren is. Samenwerking met iedereen die bij de school betrokken is staat hoog in het vaandel, onder het motto TEAM = Together Each Achieves More = Samen bereikt ieder meer. "Wij zijn: - Kleinschalige school met een krachtige samenwerking. - Kwalitatief goed onderwijs. - Modern en adaptief onderwijs. - Onderwijs maak je samen. Modern onderwijs: - Adaptief werken via ‘snappet tablets’ in groep 7/8. - Eigentijds onderwijsaanbod. - Aandacht voor talenten. - Hecht waarde aan creativiteit op allerlei gebied. Onze School: - Straalt openheid en rust uit. - Veel persoonlijke aandacht voor ouders en leerlingen. - Specialisten binnen het team: Lezen, gedrag, coaching en ICT. - Groepsdoorbrekend werken tijdens activiteiten. Onze kernwaarden: - Respect: - Veiligheid. - Flexibel. - Plezier. - Verantwoordelijkheid." - Zie ook deze video over de school.

- Muziek: - Slekker volkslied.

- Sport: - "Voetbalvereniging v.v. Slekker Boys is opgericht in 1946, door een aantal enthousiaste mensen in Slek die behoefte hadden aan ontspanning. Alvorens men kon gaan voetballen moest er nog heel wat geregeld worden. En zoals bij zoveel was ook hier alle begin moeilijk. Allereerst was er een speelveld nodig en dat werd na veel improvisatie, zij het iets te klein, met eigen mankracht aangelegd. De voetbalkledij werd door een drietal leden vanuit België over de grens gesmokkeld. Alleen hadden de truien de verkeerde kleur (rood) maar voor het eerste seizoen werden zij geaccepteerd. De eerste bal was er een met een duur prijskaartje nl. fl 25,- en een zak haver. Een eerste verzoek om toelating tot de Ned. Voetbalbond afd. Limburg werd op 8 april 1946 gedaan. Hoewel EVV en RIOS bezwaren hadden dat Echt er nog een voetbalclub bij ging krijgen, werd mede door bemiddeling van de pastoor en geestelijk adviseur Slekker Boys toegelaten tot de bond.

In de ruim 70 jaar dat Slekker Boys bestaat, zijn er vele mooie jaren geweest met grote successen. Zo promoveerde Slekker Boys in 1958, na het behaalde kampioenschap in de vierde klasse naar de derde klasse KNVB door ook de promotiepoule te winnen. In ons kleine gehucht werd er toen op hoog niveau gespeeld. Voorbeelden hiervan zijn de confrontaties met de buren RIOS en EVV. De clubs van de grote dorpen kwamen met de nodige onrust naar Slek om daar de derby’s te bevechten. Na een mooie periode in de derde en vierde klasse had men helaas enkele stapjes terug moeten doen en was het de zesde klasse KNVB waarin zondags gestreden werd. Doch aan dit wat lange verblijf in de zesde klasse is een einde gekomen sinds het Slekker Boys in 2008 gelukt is om een stapje hogerop te gaan. Na de toen glansrijk gewonnen promotiepoule is Slekker Boys sindsdien vijfde klasser.

Als echte amateurclub en als vrienden (en vriendinnen, want er is er ook een tak damesvoetbal) worden iedere week met veel plezier de wedstrijden gespeeld. Slekker Boys is een en al vriendschap, die zich uitstrekt over alle teams van Slekker Boys en wat geleid heeft tot niet alleen de aangehaalde successen van het eerste maar ook de diverse behaalde kampioenschappen van de andere teams. Maar voorop staat, zowel bij de senioren, de junioren als de damesafdeling, dat het plezierig is om te voetballen bij Slekker Boys."

- Schutterij: - Schutterij Sint Antonius is opgericht in 1928. De schutterij bestaat uit een bordjesdrager, bielemannen, tambour-maître, fluit- en trommelkorps, vaandeldrager, keizerspaar, koningspaar, marketensters, officieren, commandant en natuurlijk vele schutters. Regelmatig treden ze als vereniging naar buiten, op schuttersfeesten, OLS, ZLF, festivals en concoursen. Daarnaast luisteren ze ook op de Slek zelf diverse activiteiten op, zoals Koningsdag, carnaval en vele recepties.

In de film 'De belofte van Slek', van filmmaker Nathalie Crum, gaat de dan 13-jarige Andy Dukers op zoek naar nieuwe jeugdleden voor Schutterij Sint Antonius, om te voorkomen dat de traditionele Limburgse schietvereniging en fanfare op termijn moet worden opgeheven wegens te weinig leden. Onder de link kun je de documentaire online bekijken en vind je ook een interview met de maakster.

Reactie toevoegen