Oukoop (Reeuwijk)

Plaats
Buurtschap
Bodegraven-Reeuwijk
Groene Hart
Zuid-Holland

oukoop_zh_collage.jpg

Oukoop, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Oukoop, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Oukoop..JPG

Over de Oukoopsedijk langs hoeve Wiltenburg - met het prachtige rijksmonumentale hek - richting Oukoop.

Over de Oukoopsedijk langs hoeve Wiltenburg - met het prachtige rijksmonumentale hek - richting Oukoop.

Oukoop.JPG

Oukoop ZH in de verte in de Polder Oukoop en Viertel.

Oukoop ZH in de verte in de Polder Oukoop en Viertel.

Oukoop (2).JPG

Een idyllisch plekje aan de Oukoopsedijk.

Een idyllisch plekje aan de Oukoopsedijk.

Oukoop (3).JPG

En daar zien we de Oukoopse Molen in buurtschap Oukoop bij Reeuwijk, prachtig in het landschap.

En daar zien we de Oukoopse Molen in buurtschap Oukoop bij Reeuwijk, prachtig in het landschap.

Oukoop_0.JPG

De Oukoopse Molen uit 1676 op de Prinsendijk langs de Enkele Wiericke.

De Oukoopse Molen uit 1676 op de Prinsendijk langs de Enkele Wiericke.

Oukoop (Reeuwijk)

Terug naar boven

Status

- Oukoop is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1811. In 1812 over naar gemeente Waarder, in 1818 weer afgesplitst tot zelfstandige gemeente, per 19-8-1857 over naar gemeente Hekendorp, per 1-2-1964 over naar gemeente Reeuwijk, in 2011 over naar gemeente Bodegraven-Reeuwijk. T/m 1820 (en vanaf 1814?) viel de gemeente Oukoop onder de provincie Utrecht.

- De buurtschap Oukoop ligt voor de postadressen formeel 'in' Reeuwijk (dat in de praktijk helemaal niet bestaat, maar daarover kun je alles lezen onder de link). Geografisch valt de buurtschap onder het dorp Sluipwijk, als dichtstbijzijnde dorp in de voormalige gemeente Reeuwijk, maar ook dát dorp ligt voor de postadressen zogenaamd 'in' Reeuwijk.

Terug naar boven

Naam

Naam komt ook elders voor
Bijzonder is dat bij het dorp Nieuwer Ter Aa niet alleen ook nog een buurtschap Oukoop ligt, maar dat deze eveneens aan een Oukooperdijk ligt, en eveneens een Oukoopermolen heeft... Bijzonder is ook dat deze buurtschappen hemelsbreed naar schatting slechts ca. 10 km van elkaar verwijderd zijn.

Naamgeving gemeente
De gemeente werd ook wel 'Oukoop en Kortehoeve' genoemd.

Oudere vermeldingen
Oudkoop.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oukoop ligt O van Reeuwijk, NO van Gouda, ZW van Driebruggen, rond de Oukoopsedijk en grenst in het W aan de Reeuwijkse Plassen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Oukoop, die slechts de gelijknamige buurtschap omvat, 17 huizen met 110 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 25 huizen met ca. 60 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Oukoop is een voormalige heerlijkheid.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Polder Oukoop heeft voor de traditionele landbouw geen toekomst meer. De melkveehouders zijn weggetrokken of hebben hun bedrijf gestaakt. De polder dreigt hierdoor zijn vitaliteit te verliezen. Het enig overgebleven boerenbedrijf in de polder is eigendom van familie De Goeij. Zij ziet wel kansen om landbouw en natuurbeheer te combineren in een zogeheten natuurboerderij. Daarom heeft de provincie Zuid-Holland in 2011 in Polder Oukoop een proefveld van 3,6 hectare aangelegd, waar nieuwe typen natuur worden uitgetest om deze later in de omgeving definitief aan te leggen. Het proefveld is als zodanig gebruikt tot 2016.

De sloten rond het veld zijn verbreed, zodat in het water en aan de waterkant nieuwe natuur kan ontstaan. Op het land komt gras voor de koeien en weidevogels. De omgeving wordt op deze manier geschikt gemaakt voor natuur en landbouw. Ook kunnen omwonenden en recreanten zien hoe de verandering van Polder Oukoop vorm krijgt. De familie De Goeij beheert het proefveld, zodat meteen praktijkervaring wordt opgedaan. De oplossing voor een goede toekomst van dit gebied komt dus uit het gebied zelf. Het proefveld is te zien vanaf het Wierickepad, tussen de Reeuwijkse plassen en Driebruggen. De grond is eigendom van Staatsbosbeheer. - Nadere informatie over herinrichting Polder Oukoop op de site van de provincie Zuid-Holland. (bron: Provincie Zuid-Holland, 4-8-2011) - Documentaire m.b.t. de toekomstige ontwikkelingen in de Polder Oukoop.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oukoopse Molen.

- Op Oukoopsedijk 8 staat boerderij Wiltenburg. Het pand is een gemeentelijk monument. Het sierlijke toegangshek is een rijksmonument: twee bakstenen hekpijlers met hardstenen dekplaten, waarop in hout gesneden en gepolychromeerde Lodewijk XV-sierbekroningen, verbonden door een eveneens in hout gesneden en gepolychromeerd wapen met kroon en leeuwen, omgeven door Lodewijk XV-lofwerk. Opschriften: "quam parva mulli cedo" ("al ben ik klein, ik wijk voor niets") en "Wiltenburg".

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oukoopsedijkfeest (augustus).

Reactie toevoegen