Noord-Nederland

Streek
GroningenFryslânDrenthe

Westhem.JPG

In Fryslân hebben de kerken vaak een zadeldak en zijn in het vlakke Friese land al van ver te zien zoals hier in Westhim.

In Fryslân hebben de kerken vaak een zadeldak en zijn in het vlakke Friese land al van ver te zien zoals hier in Westhim.

Doldersum.jpg

De Drentsche dorpen zijn vaak gelegen aan een Brink  zoals hier in Doldersum

De Drentsche dorpen zijn vaak gelegen aan een Brink zoals hier in Doldersum

Niehove.JPG

De provincie Groningen heeft zoveel mooie oude dorpen zoals hier Niehove.

De provincie Groningen heeft zoveel mooie oude dorpen zoals hier Niehove.

Noord-Nederland kaart (Kopie) (Kopie).png

Kaart van Noord-Nederland (Groningen, Fryslân en Drenthe) met de gemeentelijke indeling anno 2013.

Kaart van Noord-Nederland (Groningen, Fryslân en Drenthe) met de gemeentelijke indeling anno 2013.

Noord-Nederland

Terug naar boven

Status en ligging

- Onder Noord-Nederland, ook wel Het Noorden of Het Noorden des lands, wordt doorgaans het geheel van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe verstaan.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De in 2013 opgestelde Noordervisie 2040 is een product van de drie noordelijke provincies in samenwerking met inwoners, het bedrijfsleven en verschillende belangenorganisaties. Met deze visie geeft het Noorden aan hoe zij aan de slag gaat met onderwerpen als water, voedsel, energie, demografische krimp en arbeidsmarkt. De Noordervisie laat een nieuwe rolverdeling tussen overheid en samenwerking zien. De rol van de overheid verandert van ‘regisseur' naar ‘speler in een netwerk van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties'. De provincies Drenthe, Groningen en Fryslân zoeken nadrukkelijk de samenwerking op, bieden ruimte aan initiatieven en geven waar nodig richting en ondersteuning.

- De Noordelijke Rekenkamer doet in een rapport d.d. juni 2013 aanbevelingen om te komen tot een Noordelijke kenniseconomie.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kenniscentrum Herbestemming Noord wil de herbestemming van monumentaal erfgoed in Noord-Nederland een ‘boost’ geven, door samen met eigenaren, (toekomstige) gebruikers, lokale overheden en investeerders te werken aan een kwalitatief hoogwaardige, duurzame en economisch haalbare herbestemming.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Op de site Landschapsgeschiedenis van Noord-Nederland kun je informatie vinden over de opbouw en ontstaansgeschiedenis van de streken in Groningen, Fryslân en Drenthe, en eventueel zelf gegevens zoals veldnamen, verhalen en foto's toevoegen. Het Noorden is op de site in 30 verschillende cultuurlandschappen verdeeld met elk hun eigen kenmerken.

- Sinds 2010 is er het Noordpool Orkest, met als werkgebied - en met muzikanten afkomstig uit - heel Noord-Nederland. Het is een 'lichte muziek orkest', dat bestaat uit een bigband met stijkers en houtblazers. Ca. 40 professionele musici spelen "Jazz, Pop, Chanson, Filmmuziek, Musical, Tango, Hiphop, Kleinkunst en nog uit te vinden genres", aldus de site van het orkest. Met spannende arrangementen en daarbij ruimte voor de topsolisten uit het orkest geeft het Noordpool Orkest unieke concerten voor zowel de liefhebber als nieuw en jong publiek. Het Noordpool Orkest werkte onder andere samen met Bert Visscher, Janne Schra, Pé en Rinus, Ellen ten Damme, Ed Kowalczyk en Iris Kroes.

Behalve met concerten en opnamen wil het Noordpool Orkest de Noord-Nederlandse lichte muziek cultuur ook inspireren met een vernieuwend talentontwikkelingstraject. Met een voorbeeldfunctie voor vele semi-professionele en amateurmusici is er bijvoorbeeld sprake van masterclasses, coaching, mee-repeteren, arrangeursworkshops, en een pop/jazz muziekprijs Noord-Nederland.

Terug naar boven

Beeld

- De Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen is gespecialiseerd in Noord-Nederland. Maar zij heeft ook veel materiaal van elders in het land en van de wereld. De Bibliotheek heeft veel oude kaarten ook digitaal beschikbaar gesteld.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Noord-Nederland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Stichting Noordgedacht heeft tot doel kennis over Noord-Nederland en haar (cultuur-)geschiedenis te verspreiden, en het initiëren en ondersteunen van projecten die te maken hebben met de leefbaarheid van deze regio, en projecten waarbij inwoners van de regio hun verhaal, kunst of vakmanschap voor het voetlicht brengen.

- Media / nieuws: - Podium TV is de sport- en cultuurzender van Noord-Nederland.

- Muziek: - Het Noord Nederlands Orkest (NNO) is opgericht in 1862 en is daarmee Nederlands oudste professionele symfonieorkest. Het brengt symfonische muziek tot leven in de drie provincies van Noord-Nederland, met zo’n 120 concerten per seizoen: in concertzalen, in de openlucht, tijdens festivals en voor scholen. Ook toert het orkest regelmatig naar podia elders in het land, zoals het Concertgebouw in Amsterdam en de Doelen in Rotterdam. Het NNO is - naar eigen zeggen - het meest veelzijdige orkest van Nederland. De programmering is verrassend en breed; van puur en onversneden klassiek tot cross-overs met popmuziek. Het orkest laat graag ‘nieuwe oren’ kennismaken met symfonische muziek, bijvoorbeeld via de Pieter Roelf Jeugd concerten en de gratis lunch- en buitenconcerten. Ook is het NNO geregeld te beluisteren op de radio. Er is een nauwe samenwerking met diverse andere kunstinstellingen, het Prins Claus Conservatorium en de conservatoria in Amsterdam en Den Haag.

Het NNCK is een projectkoor dat onder auspiciën van het NNO samen met het orkest grote en kleine koorwerken uitvoert. Dat zijn vaak koorwerken die, door de grote bezetting of door de hogere moeilijkheidsgraad, door de beste amateurzangers van de regio worden uitgevoerd. Behalve de programmering worden ook de artistieke koers en de kwaliteitsnormen waaraan elke zanger moet voldoen door het NNO bepaald. Het koor verzorgt per seizoen drie à vier grote uitvoeringen die door de verbintenis met het NNO vaak onder internationaal bekende dirigenten plaatsvinden.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - De NOM investeert in de ontwikkeling van Noord-Nederland. En daar kun je als ondernemer gebruik van maken. Je kunt in alle fasen van je bedrijf een beroep op hen doen. Vanaf de start totdat je organisatie zo goed als volgroeid is. En zelfs nog verder: tot opvolging of overname. Zij kunnen je helpen je ideeën van de grond te krijgen, je ambities waar te maken en groei te realiseren. Bijvoorbeeld door je in contact te brengen met de juiste mensen, door je een financiering te verstrekken, kansen te vertalen naar concrete mogelijkheden of je te helpen met het vinden van een geschikte locatie.

Reactie toevoegen