Westhem.JPG

In Fryslân hebben de kerken vaak een zadeldak en zijn deze in het vlakke Friese land al van ver te zien, zoals hier in Westhem

In Fryslân hebben de kerken vaak een zadeldak en zijn deze in het vlakke Friese land al van ver te zien, zoals hier in Westhem