Ruinen

Plaats
Dorp
De Wolden Westerveld
Drenthe

DR gemeente Ruinen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Ruinen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Ruinen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Ruinen

Terug naar boven

Status

- Ruinen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente De Wolden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1997. Een deel van het dorpsgebied buiten de dorpskern, met daarin met name delen van de buurtschappen Benderse en Witteveen, ligt in de gemeente Westerveld (vóór de toevoeging aan de in 1998 opgerichte gemeente Westerveld (door middel van een grenscorrectie), maakt ook dit deel van het dorpsgebied van Ruinen deel uit van de gemeente Ruinen).

- De voormalige gemeente Ruinen besloeg een groter gebied dan het deel ervan dat in 1998 naar de nieuwe gemeente De Wolden is overgegaan. Naast het hiervoor vermelde buitengebied van het dorp Ruinen, is in 1998 ook een deel van het buitengebied van het dorp Pesse naar de nieuwe gemeente Westerveld overgegaan; daarnaast zijn delen van deze voormalige gemeente overgegaan naar de (in 1998 vergrote) gemeente Hoogeveen, met name (de dorpskern van) Pesse, en verder overige delen van de gemeente O van de A28 en Z van de N375.

- Wapen van de voormalige gemeente Ruinen.

- Onder het dorp Ruinen vallen ook de buurtschappen Anholt, Armweide, Benderse, Engeland, Gijsselte, Hees, Leeuwte, Oldenhave, Ruinerweide en Witteveen. Dit zijn 10 buurtschappen in totaal.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Rune. Een inwoner van dit dorp is een Runer.

Terug naar boven

Ligging

Ruinen ligt NW van Hoogeveen, O van Havelte, Z van Dwingeloo.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Ruinen 312 huizen met 2.015 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 179/1.059 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Ansen 23/167, Echten 24/210 en Pesse 86/579. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.400 huizen met ca. 3.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Ruinen, kun je terecht bij de volgende instantie en site:

- Stichting Historie van Ruinen. De stichting beheert o.a. Museumboederij Pasmans Huus, die een goed beeld geeft van het leven op een boerderij rond 1900. Er bevindt zich onder andere een boerenkeuken uit die tijd. Verder is er in het museum te bezichtigen; de opkamer met een collectie oorijzermutsen, twee volledig gevulde kabinetten, bedsteden en een groot aantal gebruiksvoorwerpen. Op de deel in het achterhuis zijn verschillende oude landbouwwerktuigen en enkele boerenkarren tentoongesteld. Verder zijn er wisselende tentoonstellingen. De bezoekers worden door vrijwilligers rondgeleid.

- Arend Dekker (1922) vertelt over de situatie in de gemeente Ruinen in de tijd van zijn jeugd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Centrumplan Ruinen betreft een integrale opwaardering van het dorpshart, door het aantrekkelijker maken van de Brink en haar omgeving. Op de locatie waar voorheen een bank was gevestigd, worden 29 woningen gerealiseerd, waarvoor vanuit het dorp grote belangstelling bestaat onder senioren, starters en kleinere huishoudens. Gelet op de veranderende bevolkingssamenstelling is er minder vraag naar uitbreidingslocaties en meer naar wonen nabij voorzieningen. Daarnaast is er ruimte voor vestiging van detailhandel aan de Brink en werkruimten voor startende ondernemers. Ook worden parkeervoorzieningen en looproutes verbeterd en de cultuurhistorische waarden van de Brink versterkt. Deze centrumontwikkeling is een belangrijke impuls voor de vitaliteit en het toeristisch-recreatieve karakter van Ruinen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ruinen heeft 7 rijksmonumenten.

- Molen De Zaandplatte staat in buurtschap Engeland en wordt daarom aldaar beschreven.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Schaapskudde Ruinen.

- Bezoekerscentrum Dwingelderveld.

- Openuchtzwembad Ruinen ligt in buurtschap Engeland en wordt daarom aldaar beschreven.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ruinen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Ruinen nieuwssite.

- Dorpshuis: - Dorpshuis 't Neie Punt.

- Jeugd: - In Dorpshuis 't Neie Punt worden onder de noemer 'De Jonge Onderzoeker' 's middags regelmatig activiteiten georganiseerd voor nieuwsgierige kinderen.

- Genealogie: - Overzicht van de 115.000 personen die tussen 1700 en 1930 geboren, gehuwd en/of overleden zijn in Hoogeveen, Zuidwolde, Ruinen en Ruinerwold. - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ruinen.

Reactie toevoegen