Noardburgum

Plaats
Dorp
Tytsjerksteradiel
Fryslân

noardburgum_collage.jpg

Noardburgum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Noardburgum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

noardburgum zevenhuisterweg [640x480].jpg

Noardburgum Zevenhuisterweg

Noardburgum Zevenhuisterweg

Noardburgum.JPG

De Zevenhuisterweg in Noardburgum in 2012

De Zevenhuisterweg in Noardburgum in 2012

Noardburgum..JPG

Bij Noardburgum.

Bij Noardburgum.

Noardburgum

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Noardburgum.

Terug naar boven

Status

- Noardburgum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel.

- Onder het dorp Noardburgum valt ook een deel van de buurtschap Kûkherne en - voor de postadressen - het grootste deel van de buurtschap Quatrebras (in de praktijk valt deze buurtschap echter onder het dorp Feanwâldsterwâl). Ook het dorp Feanwâldsterwâl valt voor de postadressen voor een klein deel onder het dorp Noardburgum (het andere deel van dit dorp valt voor de postadressen deels onder het dorp Hurdegaryp (ook in de gemeente Tytsjerksteradiel) en deels onder het dorp Feanwâlden (in de gemeente Dantumadiel)).

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Noordbergum. Overigens zijn de plaatsnamen in de gemeente Tytsjerksteradiel sinds 1989 officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
Oorspronkelijk was deze plaats onder de naam Bergumerheide een buurtschap van Bergum (tegenwoordig officieel Burgum genaamd). In 1930 wilde de gemeente de plaats de dorpsstatus geven en stelde als plaatsnaam Bergum-Noord voor. De inwoners wilden de plaatsnaam Bergumerheide handhaven. Uiteindelijk besloot de gemeente dat het Noordbergum zou worden.

Inwoners
Toen deze plaats nog Bergumerheide heette, werden de inwoners Heidtsjers genoemd.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Noardburgum ligt ZO van de dorpskern van Feanwâldsterwâl, ZZO van het dorp Feanwâlden, Z van het dorp De Falom, ZW van de dorpen De Westereen, Zwagerbosch en Twijzelerheide, WZW van het dorp Twijzel, WNW van de dorpen Jistrum en Kootstertille, NW van het Burgumer Mar en het dorp Eastermar, NNO van de dorpen Burgum en Sumar, ONO van de dorpen Hurdegaryp en Tytsjerk en O van het dorp Ryptsjerk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Noardburgum heeft ca. 900 huizen met ca. 2.200 inwoners (dit is inclusief de aantallen voor het deel van het dorp Feanwâldsterwâl dat postaal onder Noardburgum valt, met ca. 15 huizen en ca. 40 inwoners, en daarnaast inclusief het deel van de buurtschap Quatrebras dat postaal ook onder dit dorp, maar in de praktijk onder het dorp Feanwâldsterwâl valt, met ca. 20 huizen en ca. 50 inwoners).

Terug naar boven

Geschiedenis

Het boek Noordbergum in woord en beeld, met een uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van de oorspronkelijke buurtschap Bergumerheide en het latere dorp Noordbergum, in 1985 verschenen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Vereniging Dorpsbelangen Noordbergum, is via de link ook online te lezen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Drinkwatermaatschappij Vitens is voortdurend bezig om de productie van drinkwater kwalitatief en kwantitatief op een goed peil te houden. In verband met een groeiende vraag naar water is het nodig de productie van drinkwater op productielocatie Jhr. Storm van ’s Gravesande aan de Rijksstraatweg te Noardburgum uit te breiden. Er is ruim voldoende ruimte in de waterwinvergunning aanwezig, de beschikbare zuiveringscapaciteit is echter te beperkt. Door het bouwen van een “tijdelijke” installatie, die in 2018 beoogt gereed te komen, wordt in betrekkelijk korte tijd de zuiveringscapaciteit met 2 miljoen m3 uitgebreid. Deze tijdelijke installatie zal 10 tot 15 jaar in gebruik blijven. Voor de lange termijn worden definitieve plannen ontwikkeld voor de totale renovatie van locatie Noardburgum. De installatie voor het zuiveren van het grondwater wordt ondergebracht in een bestaand gebouw. Voor de verwerking van het concentraat (slibhoudend water) dat bij de productie vrijkomt, is het nodig een nieuw gebouw op te trekken. Dit gebouw komt op het terrein achter de productielocatie aan de Rijksstraatweg te staan.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Noardburgum heeft 5 rijksmonumenten.

- Sinds 2004 zijn de lokale Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente samengegaan in de federatieve Protestantse Gemeente Noardburgum. Ze kerken sindsdien in de voorheen Hervormde kerk (Rijksstraatweg 15) uit 1851 die nu Protestantse Tsjerke heet. Bij de kerk staat verenigingsgebouw De Bining, met daaraan vast de aula, een bijgebouw en een grote pastorie uit 1849. Achter de kerk ligt de begraafplaats.

- De vroegere Gereformeerde kerk (Zevenhuisterweg 4) uit 1950 is als gevolg van de vorige alinea dus buiten gebruik gesteld. De huidige bestemming is ons niet bekend.

- Immanuelkerk (Rijksstraatweg 23) uit 1939 van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

- De huidige kerk van de Baptistengemeente (Zevenhuisterweg 39) dateert uit 1936 en is - op dezelfde plek - de opvolger van de vorige kerk die uit 1888 dateerde.

- Waar zich eens het centrum van de Noordelijke klompenmakers bevond, is nu het Klompenmuseum en Scherjon's Klompenmakerij gevestigd. Sinds 1850 worden hier nog altijd de 'Fryske learkeklompen' gemaakt en beschilderd in de traditionele kleuren. In het museum zijn klompen uit allerlei delen van de wereld te bezichtigen. Middels gereedschappen, documentatie e.d. geeft het museum een goed overzicht over het ontstaan, het gebruik en de fabricage van de klomp.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Ooit lag er een uitgestrekt heidegebied rond Burgum, maar in de afgelopen decennia is dat grotendeels verdwenen. Er zijn nog slechts kleine stukjes oude heide te vinden bij Harkema en Noardburgum, maar het is geen aaneengesloten gebied meer met de specifieke flora en fauna die bij heidegebieden hoort. Staatsbosbeheer heeft daarom in 2016 een gebied van 2 hectare bij Noardburgum afgeplagd, dat via een grondruil werd verkregen vanwege de aanleg van de Centrale As (= N356 Dokkum-Nijega). Door het afplaggen van de rijke bovenlaag is de voedselarme bodem uit de laatste IJstijd aan de oppervlakte gekomen. Onderzoek leert dat daar nog kiemkrachtig heidezaad in de grond zit. Om dat te laten kiemen is het terrein eenmalig bekalkt.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichtkaarten e.d. van Noardburgum op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Balstien.

- Onderwijs: - Basisschool De Oerstek.

- Overige verenigingen: - Brommerclub Wâldske is opgericht in 2015.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Noardburgum.

Reactie toevoegen