Noardburgum

Plaats
Dorp
Tytsjerksteradiel
Fryslân

noardburgum_collage.jpg

Noardburgum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Noardburgum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

noardburgum zevenhuisterweg [640x480].jpg

Noardburgum Zevenhuisterweg

Noardburgum Zevenhuisterweg

Noardburgum.JPG

De Zevenhuisterweg in Noardburgum in 2012

De Zevenhuisterweg in Noardburgum in 2012

Noardburgum..JPG

Bij Noardburgum.

Bij Noardburgum.

Noardburgum

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Noardburgum.

- Bestel hier online je maaltijd en laat hem thuisbezorgen in omgeving Noardburgum.

Terug naar boven

Status

- Noardburgum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel.

- Onder het dorp Noardburgum valt ook een deel van de buurtschap Kûkherne en - voor de postadressen - het grootste deel van de buurtschap Quatrebras (in de praktijk valt deze buurtschap echter onder het dorp Feanwâldsterwâl). Ook het dorp Feanwâldsterwâl valt voor de postadressen voor een klein deel onder het dorp Noardburgum (het andere deel van dit dorp valt voor de postadressen deels onder het dorp Hurdegaryp (ook in de gemeente Tytsjerksteradiel) en deels onder het dorp Feanwâlden (in de gemeente Dantumadiel)).

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Noordbergum. Overigens is de plaatsnaam officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
Oorspronkelijk was deze plaats onder de naam Bergumerheide een buurtschap van Bergum (tegenwoordig officieel Burgum genaamd). In 1930 wilde de gemeente de plaats de dorpsstatus geven en stelde als plaatsnaam Bergum-Noord voor. De inwoners wilden de plaatsnaam Bergumerheide handhaven. Uiteindelijk besloot de gemeente dat het Noordbergum zou worden.

Inwoners
Toen deze plaats nog Bergumerheide heette, werden de inwoners Heidtsjers genoemd.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Noardburgum heeft ca. 900 huizen met ca. 2.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het boek Noordbergum in woord en beeld, met een uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van de oorspronkelijke buurtschap Bergumerheide en het latere dorp Noordbergum, in 1985 verschenen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vereniging Dorpsbelangen Noordbergum, is via de link ook online te lezen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Noardburgum heeft 5 rijksmonumenten.

- Waar zich eens het centrum van de Noordelijke klompenmakers bevond, is nu het Klompenmuseum en Scherjon's Klompenmakerij gevestigd. Sinds 1850 worden hier nog altijd de 'Fryske learkeklompen' gemaakt en beschilderd in de traditionele kleuren. In het museum zijn klompen uit allerlei delen van de wereld te bezichtigen. Middels gereedschappen, documentatie e.d. geeft het museum een goed overzicht over het ontstaan, het gebruik en de fabricage van de klomp.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Ooit lag er een uitgestrekt heidegebied rond Burgum, maar in de afgelopen decennia is dat grotendeels verdwenen. Er zijn nog slechts kleine stukjes oude heide te vinden bij Harkema en Noardburgum, maar het is geen aaneengesloten gebied meer met de specifieke flora en fauna die bij heidegebieden hoort. Staatsbosbeheer gaat daarom in 2016 een gebied van 2 hectare bij Noardburgum afplaggen, dat via een grondruil werd verkregen vanwege de aanleg van de Centrale As (= N356 Dokkum-Nijega). Als de rijke bovenlaag is afgeplagd komt de voedselarme bodem uit de laatste IJstijd aan de oppervlakte. Onderzoek leert dat daar nog kiemkrachtig heidezaad in de grond zit. Om dat te laten kiemen zal het terrein eenmalig worden bekalkt.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Noardburgum.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Noardburgum.

Reactie toevoegen