Hurdegaryp

Plaats
Dorp
Tytsjerksteradiel
Fryslân

Hurdegaryp (2).jpg

De Hervormde Hofkerk in Hurdegaryp

De Hervormde Hofkerk in Hurdegaryp

Hurdegaryp.jpg

Boven de kerkpoort van de Hofkerk in Hurdegaryp

Boven de kerkpoort van de Hofkerk in Hurdegaryp

Hurdegaryp

Terug naar boven

Status

- Hurdegaryp is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel.

- Onder het dorp Hurdegaryp valt - voor de postadressen - een klein deel van de buurtschap Quatrebras (deze buurtschap valt in de praktijk echter onder het dorp Feanwâldsterwâl). Ook een deel van het dorp Feanwâldsterwâl zelf valt voor de postadressen onder het dorp Hurdegaryp (het andere deel van het dorp Feanwâldsterwâl valt voor de postadressen voor een klein deel onder het dorp Noardburgum (ook in de gemeente Tytsjerksteradiel) en voor een groter deel onder het dorp Feanwâlden (in de gemeente Dantumadiel)).

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Hardegarijp. Overigens zijn de plaatsnamen in deze gemeente sinds 1989 officieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Hurdegaryp ligt ZW van de dorpen Feanwâldsterwâl (van het N deel ervan), Feanwâlden, De Falom en Broeksterwâld, WZW van het dorp Noardburgum, NW van de dorpen Burgum en Sumar, NNW van het water de Wide Ie en het dorp Garyp, N van het dorp Earnewâld en het Nationale Park De Alde Feanen, NNO van het dorp Suwâld, NO van de dorpen Warten, Warstiens, Hempens en Wergea, O van het dorp Tytsjerk en de stad Leeuwarden, OZO van het dorp Lekkum, ZO van de dorpen Ryptsjerk, Gytsjerk, Oentsjerk en Aldtsjerk en ZZO van het dorp Readtsjerk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Hurdegaryp 157 huizen met 624 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.900 huizen met ca. 4.800 inwoners (dit is inclusief de aantallen voor het deel van het dorp Feanwâldsterwâl dat voor de postadressen onder Hurdegaryp valt, met ca. 90 huizen en ca. 225 inwoners, en daarnaast inclusief de aantallen voor het deel van de buurtschap Quatrebras dat postaal ook onder dit dorp, maar in de praktijk onder het dorp Feanwâldsterwâl valt, met ca. 15 huizen en ca. 40 inwoners).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Op de plek van het voormalige dorpshuis De Skalmei in Hurdegaryp zijn in 2017 5 zogeheten 'tiny houses' gebouwd. In juni 2017 zijn ze feestelijk officieel opgeleverd. De 'tiny' huisjes van 3x9 hebben ook een 'tiny' prijs; €50.000. De kleine huisjes zijn uitgerust met keuken en badkamer en zijn nagenoeg energieneutraal. De maandlasten zijn max. €350 inclusief energie. De belangstelling voor de huisjes is groot. Gerard Dijkstra van bouwer Mill Home gaat er zelf ook wonen. (bron en zie verder: LC)

- "In de Dorpsvisie Hurdegaryp beschrijft Dorpsbelangen haar ideeën over de toekomst van het dorp. Onze dorpsvisie is mede gebaseerd op de ideeën van de dorpsbewoners. Iedere drie jaar vraagt Dorpsbelangen groepen in het dorp om in de dorpsplatforms mee te denken over de toekomst van het dorp. Het bestuur kan eventueel met een enquête de mening van de dorpsbewoners over een bepaald onderwerp peilen. Uitkomsten van de dorpsplatforms worden vastgelegd in de dorpsvisie maar worden ook gebruikt om op korte termijn zaken aan te pakken en te realiseren. Een visie beschrijft de ideeën, beelden, dromen en wensen. Deze ideeën en wensen moeten worden aangepakt en uitgewerkt in de dagelijkse praktijk, wanneer de kansen zich voordoen. Op basis van onze visie maken we dan concrete invullingen en (werk)plannen. En ondertussen is de dorpsvisie richtsnoer in ons denken, bij het ontwikkelen van plannen en in onze contacten met de gemeentelijke en provinciale overheid."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hurdegaryp heeft 5 rijksmonumenten.

- De Hervormde (PKN) Hofkerk (Rijksstraatweg 54) uit 1711 valt onder de Protestantse Gemeente Hurdegaryp.

- Gevelstenen in Hurdegaryp.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Dorpsfeest (4 dagen begin september).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wandelroute Hurdegaryp / Ryptsjerk / Tytsjerk (11 km).

- Dorpstuin Hurdegaryp is een gemeenschapstuin waar ze op natuurlijke wijze groenten en fruit verbouwen voor de lokale markt. Dit gebeurt zonder gebruik te maken van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Iedereen die zich hierin kan vinden kan meewerken. De tuin bestaat nu uit 6 thema-tuinen; een vlindertuin met bijenstal, een teelttuin, permacultuur tuin, pluktuin, medicinale kruidentuin en een boomgaard met voedselbos. Aan de hand van de permacultuur tuin laten ze een andere manier van moestuinieren zien. De boomgaard en het gezond snoeppad zijn recent uitgebreid met een voedselbos in aanleg. De Dorpstuin is een beleving voor jong en ouder. Er worden activiteiten georganiseerd die variëren van werkdagen tot educatieve projecten.

Faunapassage
"Dieren als de otter en hermelijn kunnen zich voortaan veilig verplaatsen tussen de natuurgebieden Bouwepet en het Ottemawiersmareservaat bij Hurdegaryp. Dit dankzij de nieuwe faunapassage aan de Ottemawei, die de beide natuurgebieden met elkaar verbindt. Op 21 maart 2022 is deze faunapassage officieel geopend door gedeputeerde Fokkinga, wethouder Tytsy Willemsma van de gemeente Tytsjerksteradiel en directeur Henk de Vries van It Fryske Gea. De faunapassage vervangt een onder de weg gelegen duiker. Deze duiker was te krap, waardoor dieren als de otter, hermelijn en wezel er niet doorheen konden. Door de aanleg van de nieuwe vijf meter brede faunabrug, met aan beide kanten een looprichel van 50 centimeter, kunnen marterachtigen, maar ook muizen en reptielen een droge en veilige oversteek maken tussen de genoemde natuurgebieden in het Bûtefjild. Daarnaast profiteren insecten en vissen ook van deze verbinding. Plus op natuur, recreatie en landschap. De faunapassage is een van de maatregelen vanuit de beloofde ‘plus’ voor het gebied rondom de Sintrale As. De plus omvat naast de natuurmaatregelen ook maatregelen op het gebied van recreatie en landschap. De faunapassage is aangelegd door de provincie Fryslân, is voor beheer en onderhoud overgedragen aan de gemeente Tytsjerksteradiel en verbindt de natuurgebieden van It Fryske Gea." (bron: It Fryske Gea, maart 2022)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Hurdegaryp, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hurdegaryp (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Hurdegaryp.

- Nieuws: - Het laatste nummer van de maandelijkse doarpskrante 'Tusken Wâld en Wetter' is via de link ook online te lezen.

- MFC: - Multifunctioneel centrum (MFC) It Maskelyn is 'in hûs fan en foar Hurdegaryp'; het kloppende hart voor muziek, theater, dans en kunst. In It Maskelyn worden diverse evenementen georganiseerd. Voorstellingen voor jong en ouder. Tevens biedt It Maskelyn onderdak aan diverse verenigingen en gebruikers. Je kunt er ook terecht voor een gezellig bakje koffie, vergaderingen, cursussen en het leggen van een kaartje of keutje.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Hurdegaryp. - Basisschool De Winde. - Kinderdagverblijf / Peuteropvang / BSO 't Arendsnêst.

- Het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp is toegankelijk voor iedereen, maar biedt persoonlijk onderwijs vergelijkbaar met een privéschool. Kleine klassen (16 leerlingen), ingedeeld naar tempo en niveau, zorgen voor de verdiende aandacht voor elke leerling. Ze nemen slechts 80 nieuwe leerlingen (5 klassen) per jaar aan, in volgorde van reservering. De leerlingen gaan vanaf klas 2 2x er jaar op taalreis (de eerstejaars gaan een week naar Amsterdam), om in de praktijk Engels, Frans en Duits of Spaans te oefenen. De reizen met de leerlingen van het eigen leerjaar zorgen ook voor een onderlinge band en prettige sfeer op school. Ze geven gelijke aandacht aan verschillende levensbeschouwingen en dragen er toe bij dat leerlingen hun eigen levensbeschouwing kunnen uitbouwen. Ze doen dat onder meer door Filosofie standaard in het vakkenpakket op te nemen.

Het lijkt een privé school, maar duur is het niet. De ouderbijdrage is vergelijkbaar met die voor andere scholen. Beter onderwijs realiseren ze hier namelijk door alle tijd en geld te investeren in waar het echt om gaat: goede docenten en goede leermiddelen. Dus geen managers, dure nieuwbouwprojecten of duurbetaalde besturen. Ze laten het geld in de klas en daar profiteren de leerlingen van. De kleine klassen en de ruime onderwijstijd zijn mede mogelijk door steun van de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs. Die steun is gegarandeerd als de school persoonlijk onderwijs biedt.

Nergens anders krijg je zoveel kansen om door te groeien: Vmbo'ers bieden ze ter verdieping Havo-stof aan; bijna de helft van hen haalt vervolgens het Havo-examen; een derde van de Havisten stroomt na het examen door naar Vwo; en driekwart van de Vwo'ers start op school al met de universiteit. 20% meer tijd per vak. Goed onderwijs kost tijd. Daarom plannen ze voor elk vak meer onderwijstijd in dan gebruikelijk. Minder huiswerk. Ze doen veel van het werk al op school. Daar heb je immers een docent bij de hand om je te helpen waar dat nodig is, en geen gesleep met boeken. En door de extra aandacht en het goede onderwijs hebben ze ook nog eens het laagste percentage zittenblijvers in Nederland (2%)!

- Sport: - Hardegarijper Basketball Vereniging HBV Hornets.

- Paardensportvereniging De Ypeyruiters is opgericht in 1934.

- Kaatsvereniging Reitsje Him.

- Tennisvereniging Galefjild is een actieve en gezellige vereniging waar je kunt tennissen op elk niveau op een mooi gelegen tennispark. Ze hebben 6 gravelbanen waarvan 4 verlicht. Het sportpark heeft een clubgebouw met een uniek dakterras, waardoor je mooi van bovenaf alle wedstrijden kunt bekijken. Ze hebben rond de 150 leden in alle leeftijden. Door het jaar heen organiseren ze allerlei activiteiten. Tevens kun je je opgeven om mee te doen in competitieverband op verschillende dagen en niveaus. Daarnaast hebben ze een actieve seniorengroep. De jeugdcommissie organiseert het openingstoernooi, een pannenkoekentoernooi, de jeugd clubkampioenschappen en nog veel meer leuke dingen voor de jeugd. Tevens kun je tennisles volgen bij hun tennisschool. Er zijn aparte lessen voor zowel jeugd als senioren.

- Zorg: - Woonzorgcentrum Bennema State in Hurdegaryp heeft een rijke geschiedenis. Voorheen stond hier een landhuis van de familie Bennema, gebouwd in 1661. In 1953 is het verkocht aan de diaconie van de Gereformeerde Kerk van Oentsjerk, die het liet slopen en er een bejaardenhuis liet bouwen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hurdegaryp.

Reactie toevoegen