Hurdegaryp

Plaats
Dorp
Tytsjerksteradiel
Fryslân

hurdegaryp pastorie 1917 [640x480].jpg

Hurdegaryp pastorie 1917

Hurdegaryp pastorie 1917

Hurdegaryp (2).jpg

De Hervormde Hofkerk in Hurdegaryp.

De Hervormde Hofkerk in Hurdegaryp.

Hurdegaryp.jpg

Boven de kerkpoort van de Hofkerk in Hurdegaryp.

Boven de kerkpoort van de Hofkerk in Hurdegaryp.

Hurdegaryp

Terug naar boven

Status

- Hurdegaryp is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel.

- Onder het dorp Hurdegaryp valt - voor de postadressen - een klein deel van de buurtschap Quatrebras (deze buurtschap valt in de praktijk echter onder het dorp Feanwâldsterwâl). Ook een deel van het dorp Feanwâldsterwâl zelf valt voor de postadressen onder het dorp Hurdegaryp (het andere deel van het dorp Feanwâldsterwâl valt voor de postadressen voor een klein deel onder het dorp Noardburgum (ook in de gemeente Tytsjerksteradiel) en voor een groter deel onder het dorp Feanwâlden (in de gemeente Dantumadiel)).

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Hardegarijp. Overigens zijn de plaatsnamen in deze gemeente sinds 1989 officieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Hurdegaryp ligt ZW van de dorpen Feanwâldsterwâl (van het N deel ervan), Feanwâlden, De Falom en Broeksterwâld, WZW van het dorp Noardburgum, NW van de dorpen Burgum en Sumar, NNW van het water de Wide Ie en het dorp Garyp, N van het dorp Earnewâld en het Nationale Park De Alde Feanen, NNO van het dorp Suwâld, NO van de dorpen Warten, Warstiens, Hempens en Wergea, O van het dorp Tytsjerk en de stad Leeuwarden, OZO van het dorp Lekkum, ZO van de dorpen Ryptsjerk, Gytsjerk, Oentsjerk en Aldtsjerk en ZZO van het dorp Readtsjerk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Hurdegaryp 157 huizen met 624 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.900 huizen met ca. 4.800 inwoners (dit is inclusief de aantallen voor het deel van het dorp Feanwâldsterwâl dat voor de postadressen onder Hurdegaryp valt, met ca. 90 huizen en ca. 225 inwoners, en daarnaast inclusief de aantallen voor het deel van de buurtschap Quatrebras dat postaal ook onder dit dorp, maar in de praktijk onder het dorp Feanwâldsterwâl valt, met ca. 15 huizen en ca. 40 inwoners).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Op de plek van het voormalige dorpshuis De Skalmei zijn in 2017 5 zogeheten 'tiny houses' gebouwd. In juni 2017 zijn ze feestelijk officieel opgeleverd. De 'tiny' huisjes van 3x9 hebben ook een 'tiny' prijs; €50.000. De kleine huisjes zijn uitgerust met keuken en badkamer en zijn nagenoeg energieneutraal. De maandlasten zijn max. €350 inclusief energie. De belangstelling voor de huisjes is groot. Gerard Dijkstra van bouwer Mill Home gaat er zelf ook wonen. (bron en zie verder: LC)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hurdegaryp heeft 5 rijksmonumenten.

- De Hervormde (PKN) Hofkerk (Rijksstraatweg 54) uit 1711 valt onder de Protestantse Gemeente Hurdegaryp.

- Gevelstenen in Hurdegaryp.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Dorpsfeest (4 dagen begin september).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wandelroute Hurdegaryp / Ryptsjerk / Tytsjerk (11 km).

- Dorpstuin Hurdegaryp is een gemeenschapstuin waar ze op natuurlijke wijze groenten en fruit verbouwen voor de lokale markt. Dit gebeurt zonder gebruik te maken van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Iedereen die zich hierin kan vinden kan meewerken. De tuin bestaat nu uit 6 thema-tuinen; een vlindertuin met bijenstal, een teelttuin, permacultuur tuin, pluktuin, medicinale kruidentuin en een boomgaard met voedselbos. Aan de hand van de permacultuur tuin laten ze een andere manier van moestuinieren zien. De boomgaard en het gezond snoeppad zijn recent uitgebreid met een voedselbos in aanleg. De Dorpstuin is een beleving voor jong en ouder. Er worden activiteiten georganiseerd die variëren van werkdagen tot educatieve projecten.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hurdegaryp (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Hurdegaryp.

- MFC: - Multifunctioneel centrum (MFC) It Maskelyn is 'in hûs fan en foar Hurdegaryp'; het kloppende hart voor muziek, theater, dans en kunst. In It Maskelyn worden diverse evenementen georganiseerd. Voorstellingen voor jong en ouder. Tevens biedt It Maskelyn onderdak aan diverse verenigingen en gebruikers. Je kunt er ook terecht voor een gezellig bakje koffie, vergaderingen, cursussen en het leggen van een kaartje of keutje.

- Onderwijs: - Basisschool Hurdegaryp. - Basisschool De Winde. - Kinderdagverblijf / Peuteropvang / BSO 't Arendsnêst.

- Sport: - Hardegarijper Basketball Vereniging HBV Hornets. - Paardensportvereniging De Ypeyruiters is opgericht in 1934. - Kaatsvereniging Reitsje Him. - Tennisvereniging Galefjild is een actieve en gezellige vereniging waar je kunt tennissen op elk niveau op een mooi gelegen tennispark. Ze hebben 6 gravelbanen waarvan 4 verlicht. Het sportpark heeft een clubgebouw met een uniek dakterras, waardoor je mooi van bovenaf alle wedstrijden kunt bekijken. Ze hebben rond de 150 leden in alle leeftijden. Door het jaar heen organiseren ze allerlei activiteiten. Tevens kun je je opgeven om mee te doen in competitieverband op verschillende dagen en niveaus. Daarnaast hebben ze een actieve seniorengroep. De jeugdcommissie organiseert het openingstoernooi, een pannenkoekentoernooi, de jeugd clubkampioenschappen en nog veel meer leuke dingen voor de jeugd. Tevens kun je tennisles volgen bij hun tennisschool. Er zijn aparte lessen voor zowel jeugd als senioren.

- Zorg: - Woonzorgcentrum Bennema State heeft een rijke geschiedenis. Voorheen stond hier een landhuis van de familie Bennema, gebouwd in 1661. In 1953 is het verkocht aan de diaconie van de Gereformeerde Kerk van Oentsjerk, die het liet slopen en er een bejaardenhuis liet bouwen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hurdegaryp.

Reactie toevoegen