Feanwâlden

Plaats
Dorp
Dantumadiel
Fryslân

feanwalden_collage.jpg

Feanwâlden, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Feanwâlden, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Veenwouden Stinsweg [640x480].jpg

Veenwouden, Stinsweg

Veenwouden, Stinsweg

feanwalden_1.jpg

De Schierstins in Feanwâlden.

De Schierstins in Feanwâlden.

feanwalden_2.jpg

De Hervormde kerk van Feanwâlden.

De Hervormde kerk van Feanwâlden.

Feanwalden Butenfjild plaatsnaambord HF [640x480].jpg

Dit lijkt een buurtschap zou je denken aan het bordje te zien, maar it Bûtenfjild is een natuur- en recreatiegebied bij Feanwâlden.

Dit lijkt een buurtschap zou je denken aan het bordje te zien, maar it Bûtenfjild is een natuur- en recreatiegebied bij Feanwâlden.

feanwalden_schierstins_2.jpg

Feanwâlden, stinzenflora rond de Schierstins

Feanwâlden, stinzenflora rond de Schierstins

feanwalden_schierstins_holwortel.jpg

Feanwâlden, Schierstins, holwortel

Feanwâlden, Schierstins, holwortel

Feanwâlden

Terug naar boven

Status

- Feanwâlden is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Dantumadiel.

- Onder het dorp Feanwâlden valt, qua postcode, ook het noordelijke deel van het ZW gelegen dorpje Feanwâldsterwâl (het zuidelijke deel valt postaal grotendeels onder het dorp Hurdegaryp, deels onder het dorp Noardburgum, beide gemeente Tytsjerksteradiel).

- Onder het dorp Feanwâlden valt ook een deel van de buurtschap Kûkherne.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Veenwouden. Overigens is de plaatsnaam officieel Friestalig. Maar in de praktijk wordt de Nederlandstalige naam ook nog steeds veel gebruikt.

Terug naar boven

Ligging

Feanwâlden ligt NO van Leeuwarden, N van Burgum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Feanwâlden 100 huizen met 621 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.400 huizen met ca. 3.500 inwoners (dit is inclusief de aantallen voor het deel van het dorp Feanwâldsterwâl dat postaal onder Feanwâlden valt, met ca. 25 huizen met ca. 65 inwoners).

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Feanwâlden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Feanwâlden heeft 4 rijksmonumenten.

- Kerk van de - Protestantse Gemeente Feanwâlden-Feanwâldsterwâl.

- Molen De Houtwiel.

- De Schierstins in Feanwâlden is de feitelijke naamgever van het begrip 'stinzenflora'. Onderzoeker J. Botke is de eerste die de term stinzenplanten in de jaren dertig van de vorige eeuw op schrift heeft gesteld. De Schierstins is de enig overgebleven middeleeuwse torenstins in Friesland. Het stamt uit de vijftiende eeuw, maar later zijn diverse aanbouwen gerealiseerd om de toren voor bewoning geschikt te maken. Het historische bouwwerk is meermalen gerestaureerd en tegenwoordig in gebruik als museum en cultureel centrum. Rond de Schierstins is de stinzentuin opgeknapt. In het voorjaar komen daar weer veel soorten in bloei, zoals winterakoniet, sneeuwklokje, lenteklokje, voorjaarshelmbloem, holwortel, boerenkrokus, gele anemoon, narcis, gevlekt longkruid, bostulp, Haarlems klokkenspel, knikkende vogelmelk, Italiaanse aronskelk, adderwortel, daslook, gevlekte aronskelk, gewone vogelmelk en bosgeelster.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuur- en recreatiegebied It Bûtenfjild ligt NW van Feanwâlden. Het ca. 300 hectare grote gebied maakt deel uit van de Friese Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In 2010 is de Gebiedsontwikkeling Bûtenfjild uitgevoerd. Het behelsde met name het inrichten van het 120 ha grote gebied `Over de Wiel' als natuurgebied. Met name het feit dat de natuurontwikkeling plaatsvindt op grond van particulieren en de grote oppervlakte waar het over gaat, maken het project bijzonder. Het eigendom van de natuurgronden is grotendeels in handen van particulieren en voor een klein deel van It Fryske Gea.

Het merendeel van het werk bestond uit grondwerk ten behoeve van de inrichting van circa 45 hectare water en moeras en circa 75 hectare half natuurlijk grasland. De vrijgekomen grond is gebruikt voor de aanleg en het herstel van ruim 6,5 kilometer kade. Een deel van het gebied kan in de toekomst tevens gebruikt worden voor noodopvang van water. Verder zijn er recreatieve voorzieningen aangelegd, zoals een parkeerplaats en een vissteiger. Het nieuwe water krijgt een natuurbestemming, maar kan ook mede gebruikt worden voor kleine waterrecreatie. Dankzij Over de Wiel is er een betere verbinding ontstaan tussen de natuurgebieden Sippenfennen en De Houtwiel. Pagina over It Bûtenfjild op de site van It Fryske Gea. Filmpje van kanotocht door het Bûtenfjild. Filmpje van boottocht door het Bûtenfjild II.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Feanwâlden (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsbelang Feanwâlden / Feanwâldsterwâl e.o.

- MFC: - De inzet is gericht op het creëren van een multifunctioneel centrum (MFC) in Feanwâlden op de plek van het huidige zalencentrum De Mienskip, dat eigendom is van de kerk, die daar vanaf wil omdat het verliesgevend is. Het is een complexe materie. Zie daarvoor verder het krantenartikel in LC d.d. 26-1-2016 en de reactie van Dorpsbelang daarop.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Feanwâlden alg. en - idem Kerk.

Reactie toevoegen