Rotte

Plaats
Buurtschap
Lansingerland
Schieland
Zuid-Holland

Rotte

Terug naar boven

Status

- Rotte is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Schieland, gemeente Lansingerland. T/m 2006 gemeente Bergschenhoek.

- De buurtschap Rotte heeft officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en heeft dus een eigen bebouwde kom maar valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bergschenhoek.

- Buurtschap Rotte is genoemd naar en ligt aan het gelijknamige riviertje. Omdat die onder meer plaatsen valt, beschrijven wij bijzonderheden betreffende dit riviertje ook op deze pagina.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De buurtschap wordt soms ook De Rotte genoemd, maar wordt op de officiële komborden ter plekke zonder voorvoegsel gespeld, dus is dat kennelijk de officiële dan wel voorkeursspelling.

Oudere vermeldingen
Aan de Rotte.

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar de ligging aan het riviertje de Rotte. De naam ‘Rotte’ of ‘Rootte’ heeft waarschijnlijk te maken met stilstaand water waarin boeren hennep lieten rotten. Andere bronnen stellen dat de naam is afgeleid van Roode A, waarbij riviertjes met de naam ‘A’ van elkaar werden onderscheiden, zoals de Gouwe A bij Gouda en de Breede A bij Breda. Neem hierbij in aanmerking dat voordat de huidige stad Rotterdam ontstond, het dorpje Rotta al bestond. (bron: Rotterdamsch jaarboekje, 1890. De Rottestroom)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Rotte ligt ZO van Bergschenhoek, N van de Rotterdamse wijk Ommoord, rond de Rottekade en de parallel daaraan lopende Rottebandreef, langs de N oever van het riviertje de Rotte. Dat riviertje ontstaat bij Moerkapelle en loopt langs Terbregge naar Rotterdam, waar zij in de Maas uitkomt. "Het Rottepeil, waarnaar in Schieland de waterstand veelal wordt gerekend, ligt 0,341 meter beneden N.a.P." (1)

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Rotte omvat ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap Rotte had tot in de 20e eeuw twee voetveren over het gelijknamige riviertje. Het laatste voetveer, naar de buurtschap Oud-Verlaat, is rond 1966 gestaakt. Voor de veren zijn later enkele bruggen voor fietsers en voetgangers in de plaats gekomen.

In de nacht van 25 op 26 december 1833 is de Rottedijk doorgebroken, waardoor de Rotte voor een groot deel leegliep en het land met water en bagger overstroomde. Tot ver in Rotterdam waren de schadelijke gevolgen te merken.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De hallehuisboerderij aan de Rottekade 121 uit ca. 1800 is een rijksmonument. Het toegangshek is als apart rijksmonument benoemd.

- Watermolen nr. 4 van de zogeheten "G-Gang van de Bleiswijkse Droogmakerij" aan de Rottebandreef 60, eveneens een rijksmonument, dateert uit 1775 en is in 1915 gedeeltelijk gesloopt. De tot de middenzolder nog aanwezige watermolen is uitgerust met een staand scheprad. Ramen en deuren zijn voor het overgrote deel nog in oorspronkelijke vorm aanwezig. Woonkamer met fraai interieur. Zomerhuis met aangebouwde houten koestal en hooiberg en enkele andere kleine opstallen zijn nog gaaf bewaard.

- De boerderij aan de Bergse Linker Rottekade 451 ligt vanuit de buurtschap Rotte gezien aan de overzijde van de gelijknamige rivier en valt daarmee eigenlijk niet onder de buurtschap (maar onder de Rotterdamse wijk Ommoord), maar vinden wij toch bijzonder genoeg om hier te vermelden. Het is namelijk een van de weinige nog bewaard gebleven oude boerderijen aan deze zijde van de rivier. Het pand is in bouwvallige staat en dreigt door de gemeente Rotterdam te worden verkocht waarna het lot van het pand onzeker is. De huidige bewoners hebben plannen om het pand een 'zinvolle herbestemming' te geven. Zie verder de site van de Stichting Boerderij aan de Rotte.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "De onafhankelijke Stichting Plezierrivier De Rotte wil samen met bewoners, ondernemers, particulieren, maatschappelijke organisaties en overheden de aantrekkelijkheid en bekendheid van het gebied rondom deze rivier vergroten. Doel is de rivier in samenhang met haar omgeving (zoals Bergse Plassen, Hoge/Lage Bergse Bos, Eendragtspolder, Zevenhuizerplas en naburige pleinen/parken in Rotterdam) te positioneren, profileren en branden als één gebied met unieke, waardevolle kwaliteiten: kleinschalig, bron van plezier en ontspanning en met een rijke historie.

Stichting Plezierrivier De Rotte kijkt naar de hele rivier, van de bron in het dorp Moerkapelle tot aan de dam in het hart van Rotterdam. Ze zien de rivier en omgeving als een parelketting van mooie, waardevolle plekken, elk met zijn eigen sfeer, verhaal, uitdaging en beleving, die op zijn beurt weer onderdeel is van een metropolitaan regiopark. Ze streven ernaar dat bewoners, ondernemers en bezoekers uit het omringende Randstedelijk gebied trots zijn op de rivier en omgeving, het gebied meer gebruiken en er plezier aan beleven. Daarnaast willen ze bereiken dat mensen meer betrokken zijn bij deze rivier en beseffen welke grote toegevoegde waarde deze omgeving heeft voor de omliggende gemeenten als gebied om te recreëren, wonen en werken. De Rotte heeft tenslotte ook een toenemende aantrekkingskracht op initiatiefnemers en investeerders die activiteiten op en langs de rivier ontwikkelen die op hun beurt het gebied weer aantrekkelijker maken."

- N van de buurtschap liggen de recreatiegebieden Hoge Bergse Bos en Lage Bergse Bos, met onder meer een golfbaan, een skihelling en een mountainbikeparcours. De gebieden maken deel uit van recreatiegebied Rottemeren.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Rotte (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Kinderliedje "Aan de oever van de Rotte".

Reactie toevoegen