Lage Zwaluwe

Plaats
Dorp
Drimmelen
West-Brabant Amerstreek
Noord-Brabant

DK_20130305_2533_Lage_Zwaluwe_Noord_Brabant.jpg

Lage Zwaluwe, Johannes de Doperkerk

Lage Zwaluwe, Johannes de Doperkerk

DK_20130305_2535_Lage_Zwaluwe_Noord_Brabant.jpg

Lage Zwaluwe, traditionele boerderij

Lage Zwaluwe, traditionele boerderij

Lage Zwaluwe

Terug naar boven

Status

- Lage Zwaluwe is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Amerstreek, gemeente Drimmelen. T/m 1996 gemeente Hooge en Lage Zwaluwe.

- Onder het dorp Lage Zwaluwe vallen ook de buurtschappen Binnen-MoerdijkBlauwe Sluis en Gaete.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
De Zwaloew.

Oudere vermeldingen
1291 Zwaluwe, 1514 Die Hooge ende Laege Zwaluwe, de laige Zwaluwe, 1557 Zwaluwe, 1573 Leeghe Swaluwe.

Naamsverklaring
Genoemd naar de ligging bij het water de Zwaluwe (1290 die Swaluwe), met de toevoeging laag ter onderscheiding van Hooge Zwaluwe. De waternaam Zwaluwe wordt wel afgeleid van de verbaalstam swel* 'zwellen'. Overeenkomstige namen zijn de Engelse riviernaam Swale 'whirling, rushing river', 812 Suuealuue fluminis, 815 Sualuæ, en de Duitse waternamen Schwalb, ca. 802 Swalawa en Schwale, 12e eeuw Suala.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Biesboschrakkersrijk.

Terug naar boven

Ligging

Lage Zwaluwe ligt O van Moerdijk, NW van Hooge Zwaluwe. Vanaf dit dorp heb je een mooi uitzicht op het, voor zover ons bekend, enige vierrivierenpunt van Nederland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Lage Zwaluwe 183 huizen met 1.241 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.700 huizen met ca. 4.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Lage Zwaluwe, kun je terecht bij de volgende instantie en sites:

- Heemkundekring Erfgoed Zwaluwe, voorheen Willem Snickerieme, zet zich in voor het erfgoed van de dorpen Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe. De vereniging heeft ten doel: het wekken en bevorderen van daadwerkelijke belangstelling voor plaats en streek; het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren, zoals de plaatselijke geschiedenis, het plaatselijk volksleven, het landschap en de bebouwing; het verlenen van medewerking aan het veiligstellen van heemkundig belangrijke zaken zowel roerend als onroerend van aard; het vastleggen van onderzoekingen en eventuele uitgewerkte studies.

De vereniging beoogt dit doel te bereiken door: het (doen) houden van lezingen en studie-avonden; het organiseren van excursies en tentoonstellingen; het oprichten en beheren van een museum en/of documentatiecentrum; het daadwerkelijk steunen van diegenen, die zich met het onderzoek van een bepaald heemkundig onderwerp bezig houden; het verlenen van medewerking aan of het samenwerken met andere verenigingen en stichtingen, die een gelijksoortig doel nastreven.

- Verhalen over de geschiedenis van Hooge en Lage Zwaluwe op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lage Zwaluwe heeft 10 rijksmonumenten.

- Lage Zwaluwe heeft 58 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsstichting CS De Biesboschrakkers is opgericht in 1973. Zij dragen zorg voor de organisatie van het carnaval in Lage Zwaluwe. - Carnavalsvereniging CV De Plakzakke.

- De Zwaluwse Havenfeesten (weekend in juni) zijn er sinds 1993. Ze laten je het Zwaluwe beleven van rond 1900. "De mensen in Lage Zwaluwe leefden rond het jaar 1900 van alles wat het land, het water en de Biesbosch te bieden hadden. Denk hierbij aan riet, biezen, griendhout (hoepels), vlas (linnen en touw), veeteelt , landbouw, varen (Thor) en visserij. Er waren ook wat gebruiken, waaronder potje braaien (geplofte aardappeltjes) en poort uithangen (iets weghalen bij iemand en dat op een vreemde plaats wegzetten, zodat het wel gevonden wordt).

Stel dat je naar de Havenfeesten in Lage Zwaluwe gaat. Je belandt in 1900 omdat de boeren in kledij van toen je toegang verschaffen. Of de strenge havenmeester. Onderweg zie je ouderwetse kraampjes met linnen tasjes, handdoeken, theedoeken, ouderwetse zepen, kaarsen en verzin het maar en loop je de veldwachter tegen het lijf die je vraagt wat je komt doen in die vreemde kleding of simpelweg omdat hij je niet kent. Ook kun je zomaar de burgemeester met zijn vrouw tegenkomen of word je onder de voet gelopen door een stelletje straatschoffies. Verderop zit iemand op zijn accordeon te spelen en daar komt ineens een groep mensen aan, die terugkomen met een bos riet uit de Biesbosch, die bij de mandenmaker wordt afgeleverd. Hehe, gelukkig, daar kun je koffie drinken.

Dan gaat de tocht verder en kom je langs brocante, een kraampje met manden, kaarsen, touw en alles wat daarvan kan worden gemaakt. Er is een smid bezig en weer verderop kun je tekeningen, foto’s en platen van de Biesbosch kopen. En kaarten, ja ook met “groeten uit Lage Zwaluwe”. Je kunt poffertjes eten en met een stoomschip een minitochtje maken. Met een roeiboot door de haven en met paard en wagen een rondje rijden. Daar is het visserskoor, die lopen gewoon over de markt te zingen en daar komt de herder met zijn schapen zomaar over de markt heen. Er staat iemand paling te roken, kun je eten ook. En wat komt daar nu aan? Dat is de klas van de bewaarschool, lopen zomaar langs je heen, je moet ervoor opzij.  Ouderwetse hoge fietsen met voor zo’n heel groot wiel en achter een heel klein, fietsen om je heen, er staat ineens een dronken bedelaar tegen je te wauwelen. Trek in een broodje vis, dat kan, want de vissers zijn net binnen en hadden een aardige vangst.

Liever zelf “potje braaoien”? ook dat kan, maar eerst voor je frietje betalen. Opzij, opzij, daar komen kinderen met de hondenkar, ze moeten nodig wat wegbrengen. En daar zitten ze te tollen, te knikkeren, de kinderen van toen. Misschien mag je wel even meedoen. Misschien mag je leren hoepelen. Daar zit vast een voorname vrouw, zij heeft zulke prachtige kleding aan, je kunt het wel zien aan die man ook, met zijn hoge hoed. He, dat is lekker warm, ja, daar staan ze riet te stoken, en je schrikt op want er wordt een dronkaard het café uitgeknikkerd en aan de overkant hebben ze een echtelijke twist. Kaneelstokken, kaneelkussentjes, dropjes, marsepein kan je bij Kaatje Kaneel kopen. Kom het beleven, dat Lage Zwaluwe van 1900!"

- Ieder jaar in de laatste week van de zomervakantie is er Biesbosch Huttendorp Lage Zwaluwe; hutten bouwen voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

- Sinterklaas.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Tussen Lage Zwaluwe en de Jacominaplaat in Werkendam vaart sinds 2017 het voet- en fietsveer 't LeeuweVeerke. Zo kunnen wandelaars en fietsers eindelijk vanaf dit dorp de Biesbosch in. Het eerste jaar was zeer succesvol; met bijna 13.000 bezoekers zijn alle verwachtingen overtroffen. Het veer wordt volledig elektrisch aangedreven, door accu’s en zonnepanelen, met het oog op verantwoord en duurzaam ondernemen. Het veer vaart van eind april tot eind oktober. Het heeft een capaciteit van 12 personen incl. fiets. Fietsen en scooters met een benzine (hulp)motor mogen niet aan boord.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Lage Zwaluwe door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Lage Zwaluwe (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Bij Basisschool IBS De Grienden in Lage Zwaluwe hanteren ze de methode van Coöperatief Leren. "Leerlingen die coöperatief leren, werken op een gestructureerde manier samen in kleine, veelal heterogeen samengestelde groepjes (heterogeen wil zeggen: verschillende niveaus door elkaar). De achterliggende gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, ze praten er met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt en beter beklijft. Door de samenwerking in een groepje, ontwikkelen leerlingen tevens samenwerkingsvaardigheden.

Binnen coöperatief leren kunnen ook verschillen tussen leerlingen benut worden: de ’sterke’ leerlingen zijn model voor de ‘zwakkere’ leerlingen en helpen hen. Op hun beurt krijgen de ’sterke’ leerlingen meer inzicht in de leerstof door de uitleg die ze aan anderen geven. Door samen te werken, leren de leerlingen in een groep elkaar beter kennen. Er ontstaat een klimaat in de klas waarin leerlingen elkaar waarderen, begrip voor elkaar hebben en bereid zijn elkaar te helpen. Voorwaarde om optimaal te kunnen leren is een goed pedagogisch klimaat in de groep. D.m.v. de didactische structuren, we noemen ze dan team- en klasbouwers, wordt hier structureel aandacht aanbesteed. Leerlingen zitten bij ons dan ook altijd in een team. Deze teams worden voor elke vakantie gewisseld.

Door coöperatief leren in te zetten beogen wij te bereiken: dat ons onderwijs aansluit bij de leerlingen van de 21e eeuw; dat leerlingen een hoge mate van betrokkenheid hebben omdat ze zelf initiatieven mogen nemen, elkaar mogen helpen en samen problemen mogen oplossen; meer zelfwerkzaamheid van leerlingen in het primaire proces; dat er meer sociale verbinding in de groepen ontstaat; dat leerlingen in natuurlijke situaties hun sociale vaardigheden ontwikkelen; dat het verwerken van de leerstof efficiënter gaat (verhoging effectieve leertijd); dat leerlingen leren discussiëren en vragen stellen; dat er veel activiteit in de lessen is."

- Zorg: - Ewoud en Corina van der Spek zijn in 2011 begonnen met hun biologische Zorgboerderij De Zwaluw (Dirk de Botsdijk 4). Ze bieden dagbesteding op het gebied van dierverzorging (kippen, geiten, ezel, pony, konijnen), en het verzorgen van de moestuin. Ze hebben ook een winkel waar ze groenten e.a. producten en zelfgemaakte cadeaus verkopen. Ook kan men helpen om een high tea te maken en aan de gasten te serveren. Het plezier in het werk staat voorop. Ze werken zonder werkdruk. Ook is het mogelijk dat de cliënten een eigen tuin maken met bloemen of groenten. Nieuws van Zorgboerderij De Zwaluw op Facebook.

Reactie toevoegen