Hooge Zwaluwe

Plaats
Dorp
Drimmelen
West-Brabant Amerstreek
Noord-Brabant

DK_20130305_2552_Hoge_Zwaluwe_Noord_Brabant.jpg

Hooge Zwaluwe, hengelen middenin het dorp

Hooge Zwaluwe, hengelen middenin het dorp

Hooge Zwaluwe

Terug naar boven

Status

- Hooge Zwaluwe is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Amerstreek, gemeente Drimmelen. T/m 1996 gemeente Hooge en Lage Zwaluwe.

- Wapen van de voormalige gemeente Hooge en Lage Zwaluwe.

- Onder het dorp Hooge Zwaluwe valt ook de buurtschap Helkant.

Terug naar boven

Ligging

Hooge Zwaluwe ligt NW van Made en Oosterhout, ZO van Moerdijk en Lage Zwaluwe.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Hooge Zwaluwe 106 huizen met 731 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 800 huizen met ca. 2.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Hooge Zwaluwe, kun je terecht bij de volgende instantie en sites:

- Heemkundekring Erfgoed Zwaluwe, voorheen Willem Snickerieme, zet zich in voor het erfgoed van de dorpen Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe. De vereniging heeft ten doel: het wekken en bevorderen van daadwerkelijke belangstelling voor plaats en streek; het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren, zoals de plaatselijke geschiedenis, het plaatselijk volksleven, het landschap en de bebouwing; het verlenen van medewerking aan het veiligstellen van heemkundig belangrijke zaken zowel roerend als onroerend van aard; het vastleggen van onderzoekingen en eventuele uitgewerkte studies.

De vereniging beoogt dit doel te bereiken door: het (doen) houden van lezingen en studie-avonden; het organiseren van excursies en tentoonstellingen; het oprichten en beheren van een museum en/of documentatiecentrum; het daadwerkelijk steunen van diegenen, die zich met het onderzoek van een bepaald heemkundig onderwerp bezig houden; het verlenen van medewerking aan of het samenwerken met andere verenigingen en stichtingen, die een gelijksoortig doel nastreven.

- Verhalen over de geschiedenis van Hooge en Lage Zwaluwe op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hooge Zwaluwe heeft 5 rijksmonumenten.

- Hooge Zwaluwe heeft 52 gemeentelijke monumenten.

- Molen Zeldenrust (Kerkdijk 21) is een stellingmolen uit 1866. Hij is tot 1946 in bedrijf geweest. In 1990 is de molen voor het symbolische bedrag van 1 gulden verkocht aan Stichting Molen Zeldenrust, die hem van 1990 tot 1997 maalvaardig heeft gerestaureerd. De molen heeft 1 koppel maalstenen waarmee door de molenaars regelmatig spelt tot meel wordt vermalen. Het bezoeken van de molen is mogelijk wanneer de toegangsdeuren open staan. "Dat we een prachtige molen hebben in Hooge Zwaluwe wist je natuurlijk al. En dat je deze kunt bezoeken tijdens de Nationale Molendag en Open Monumentendag zal ook geen nieuws zijn. Maar wist je ook dat Molen Zeldenrust íedere 2e zaterdag van de maand haar deuren opent voor het Molencafé? Kom eens gezellig een drankje drinken. Ook de kinderen kunnen er heerlijk spelen." De molen wordt in bedrijf gehouden door 4 molenaars, waaronder Dim Rombouts, die zich als volgt voorstelt: "Ik ben geboren in het Molenhuis aan de Kerkdijk, in de bedstee, en daar woon ik nog steeds. Je mag dus stellen dat het molenaar-zijn in mijn bloed zit. Mijn opa kocht Molen Zeldenrust ruim 120 jaar geleden en na hem zijn ook mijn vader en ik er molenaar geworden. Begin jaren negentig heb ik de molen verkocht aan Stichting Molen Zeldenrust. Zelf ben ik nog altijd nauw betrokken. Ik zit in het bestuur en maal zo’n twee keer per maand speltmeel voor een lokale graanboer." - Nieuws van Molen Zeldenrust op Facebook.

- Molen De Moer/Emilliapolder.

- Mariakapel.

- Beschrijving orgel Protestantse Kerk.

- Beschrijving orgel Restaurant Onze Kerk, voormalige Willibrorduskerk.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Waterschap Brabantse Delta heeft in 2009 en 2010 gewerkt aan herstel en ontwikkeling van de Haven van Hooge Zwaluwe. Het betrof verbetering van de kade, natuurontwikkeling, kreekherstel en het vergroten van de waterbergingscapaciteit in en om de kreek. Ook het getij is hersteld. De Haven van Hooge Zwaluwe is een oude kreek die vanuit de Biesbosch loopt van de dorpskern in noordelijke richting tot de Amersluis aan de Amerweg. De verbeterde en verlegde dijken moeten wateroverlast in het achterland voorkomen. Daarnaast ontwikkelt het waterschap natuur die gericht is op het terugbrengen van het getij. Bij de natuurontwikkeling gaat het om de inrichting van een aantal percelen en oevers. Door het aanleggen van schuine oevers is het intergetijde-gebied verruimd. Dit vergroot de kansen voor flora en fauna. Door deze ingrepen verbetert het waterschap de waterkwaliteit en de wateropvang in het gebied.

De Haven is een van de weinige kreken waar herstel als een getijdenkreek mogelijk is. Het waterschap heeft daartoe de sluis in de kreek blijvend opengezet. Het grote voordeel hiervan is dat er veel meer beweging in het water ontstaat. De verversingsgraad van het water is dan een stuk hoger en dit verbetert de waterkwaliteit. Dat biedt riviersoorten zoals de snoekbaars en de ruisvoorn de gelegenheid ook de kreek in te gaan. In tijden van hoog water in de rivier sluit het waterschap de sluis. Omdat de haven ook dienst doet als waterbergingsgebied moeten de omliggende polders hier hun water kwijt kunnen. Vijf gemalen zorgen ervoor dat de boeren in die polders hun voeten droog houden.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Hooge Zwaluwe door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hooge Zwaluwe (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs en kinderopvang: - Brede School Hooge Zwaluwe omvat Basisschool De Schittering en Kindercentrum Bellabling (BSO, TSO en peuterarrangementen), waardoor de kinderen hier van 0 t/m 12 jaar terecht kunnen op één locatie in een doorlopende leerlijn.

Reactie toevoegen