Binnen-Moerdijk

Plaats
Buurtschap
Drimmelen
West-Brabant Amerstreek
Noord-Brabant

Binnen-Moerdijk

Terug naar boven

Status

- Binnen-Moerdijk is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Amerstreek, gemeente Drimmelen. T/m 1996 grotendeels gemeente Zevenbergen, deels gemeente Hooge en Lage Zwaluwe. In 1997 in zijn geheel over naar (de nieuwe) gemeente Drimmelen.

- De buurtschap Binnen-Moerdijk valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Lage Zwaluwe.

- De buurtschap Binnen-Moerdijk heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1838-1857 De Binnen Moerdijk.

Naamsverklaring
Met de toevoeging binnen 'binnenslands gelegen' ter onderscheiding van Moerdijk, dat ook wel Buiten-Moerdijk werd genoemd.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Binnen-Moerdijk ligt rond de wegen Dirk de Botsdijk, Streeplandsedijk, Wilgendijk, Reedijk en Binnenmoerdijksebaan (het gedeelte van deze weg O van de spoorweg). De buurtschap ligt WZW van de dorpen Lage Zwaluwe en Drimmelen en het Nationaal Park De Biesbosch, O van het Knooppunt Klaverpolder (A16/A17), nabij de Z oever van het water het Hollands Diep, OZO van het dorp Moerdijk, ZZW van de stad Dordrecht, NW van de dorpen Hooge Zwaluwe en Made en NNW van het dorp Zevenbergschen Hoek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Binnen-Moerdijk omvat ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Links

- Duurzaamheid: - "In het najaar van 2020 is Vattenfall gestart met de bouw van Windpark Klaverspoor. De 6 windmolens komen te staan in de polder van de Binnen-Moerdijk in de buurt van het dorp Lage Zwaluwe. Met het project is een investering gemoeid van €45 miljoen. 25 procent van dat bedrag komt voor rekening van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). “Vattenfall wil fossielvrij leven binnen 1 generatie mogelijk maken, maar dat doen we natuurlijk niet alleen. Het Energie A16 project is qua omgang en relatie met zowel de grondeigenaren, de omwonenden en de bevoegde gezagen echt uniek in de positieve zin van het woord”, zegt projectmanager Luc Dekkers.

“De afgelopen 4 jaar hebben we nauw samengewerkt met de bewoners van de Binnen-Moerdijk, de gemeenten Drimmelen en Moerdijk, de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij om het windpark te ontwikkelen. Dankzij deze samenwerking heeft de omgeving kunnen meepraten over het project en zullen ze er in de toekomst van kunnen meeprofiteren. Het plaatsen van door het windpark mogelijk gemaakte zonnepanelen op huizen van omwonenden in het voorjaar van 2020 is daar een mooi voorbeeld van. Alleen samen maken we van dit project een succes en daar blijven wij ons tijdens de bouw én exploitatie voor inzetten.”

Raad van State. Windpark Klaverspoor in Binnen-Moerdijk is een van de 5 windparken die gebouwd worden langs de A16. Tegen de bouw van de windmolens langs de A16 was beroep ingesteld bij de Raad van State. In juli 2020 zijn de voor Windpark Klaverspoor relevante beroepen door de Raad van State ongegrond verklaard. Wel oordeelde de Raad van State dat de provincie Noord-Brabant nog enkele punten in het aanpassingsplan Windenergie A16 moet herzien. Hierbij gaat het om aanpassingen voor andere windparken langs de A16. De uitspraak van de Raad van State heeft geen gevolgen voor de bouw van Windpark Klaverspoor. Vandaar dat Vattenfall heeft besloten niet te wachten op de definitieve uitspraak met het nemen van een investeringsbesluit.

Werkzaamheden Windpark Klaverspoor. In november 2020 zijn de 1e werkzaamheden op locatie gestart: de voorbereidingen voor de aanleg van een weg richting de nieuwe spoorwegovergang. Heijmans voert alle civiele werkzaamheden uit, zoals het aanleggen van de wegen, kraanopstelplaatsen, kabels en funderingen van het windpark. Windmolenfabrikant Nordex Group levert en installeert de 6 turbines van het type N149/5X met een tiphoogte van 210 meter. Het verwachte opgestelde vermogen van het windpark is 34.2 MW. De hoeveelheid stroom die deze 6 windmolens jaarlijks produceren komt overeen met het gemiddeld jaarverbruik van circa 30.000 Nederlandse huishoudens." (bron: Provincie Noord-Brabant, oktober 2020)

Reactie toevoegen