Eck en Wiel

Plaats
Dorp
Buren
Betuwe
Gelderland

Eck en Wiel bode Wielschevheer [640x480].jpg

Oude handschriften zijn soms lastig te ontcijferen. Aanvankelijk leek hier (in een archiefstuk uit ca. 1820) Urelurevheer te staan, bij nadere bestudering bleek het Wielschevheer te zijn, betrekking hebbend op het veer(huis) bij Wiel. Zie verder bij Naam.

Oude handschriften zijn soms lastig te ontcijferen. Aanvankelijk leek hier (in een archiefstuk uit ca. 1820) Urelurevheer te staan, bij nadere bestudering bleek het Wielschevheer te zijn, betrekking hebbend op het veer(huis) bij Wiel. Zie verder bij Naam.

Eck en Wiel

Terug naar boven

Status

- Eck en Wiel is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek (Neder-)Betuwe, gemeente Buren. T/m 1998 gemeente Maurik.

- Onder het dorp Eck en Wiel valt ook een deel van de buurtschap Ganzert.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Lange tijd was hier sprake van een dorp Eck en een buurtschap Wiel (dit betrof het N en NW deel van het huidige dorp). Ook in de Volstelling van 1840 worden zij onder de gemeente Maurik nog apart als zodanig vermeld. Geleidelijk is de plaatsnaam 'Eck en Wiel' in gebruik geraakt. Deze was ook sinds begin 19e eeuw al in gebruik, getuige de benamingen van de postale inrichtingen ter plekke in die tijd. Het veerhuis aan de Nederrijn heette in de 19e eeuw Wielsche Veerhuis (te zien op de plattegrond uit 1865 op de pagina van Maurik, tegenwoordig gelegen aan de Veerweg 1. Overigens worden de plaatsen Eck en Wiel daar nog apart benoemd). Verder was er in de 19e eeuw gedurende zekere tijd een 'bodeloop' Maurik - Wielschevheer of Wielscheveer v.v. (wat dus betekende dat de postbode van Maurik naar Wiel liep om daar de post mee te geven met het veer naar Amerongen e.v.).

Oudere vermeldingen
Eck: 953 kopie eind 11e eeuw Eki, 1178 falsum? de Ecke, 1658 Eck.
Wiel: 1347 Wiele, 1400 Wyele.

Naamsverklaring
Eck: de betekenis van Eck is wellicht 'wagenspoor', vergelijk het Oudnoorse ekja. De verklaring uit het Germaanse agjô-* 'spits' stuit op bezwaren wegens de medeklinker en eki 'eik' is onmogelijk.
Wiel: betekent wiel ''poel of gat veroorzaakt door een dijkdoorbraak'.(1) Wat gezien de ligging aan de Nederrijn niet verbaast. Wat dan weer wél wonderlijk is, is dat dit de enige plaatsnaam Wiel is in ons land, gezien de vele vergelijkbare geografische situaties (zoals er bijv. wél ca. 30 buurtschappen Heikant in ons land zijn geweest).
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Eck en Wiel ligt N van Tiel, NO van Buren en Maurik, NW van Lienden en grenst in het N aan de Nederrijn, tegenover Amerongen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Eck en Wiel 92 huizen met 643 inwoners, verdeeld in dorp Eck 71/518 (= huizen/inwoners) en buurtschap Wiel 21/125. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.700 inwoners, waarvan ca. 900 in de bebouwde kom.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Eck en Wiel heeft 6 rijksmonumenten.

- Eck en Wiel heeft 15 gemeentelijke monumenten.

- Hervormde (PKN) Sint Annakerk.

- Het Veerhuis (Veerweg 1) is een rijksmonument. De veerdienst stelt op haar site dat het veer 'al meer dan 200 jaar bestaat'. Het Veerhuis dateert echter deels reeds uit de 16e eeuw. In archiefstukken uit 1751 is sprake van een erfgenaam "wonend aan 't Wielseveer bij Amerongen". T/m 1932 was er een tol aan de overkant bij Amerongen. In het nieuwsblad 'Het Vaderland' d.d. 8 maart 1932 staat daarover: "Verdwijnende tol: De tol te Amerongen in den weg naar het Eck en Wielscheveer zal met 1 Mei as. opgeheven worden. Dit is een belangrijke verbetering voor automobilisten, welke de Betuwe wenschen te bezoeken."

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Veerdienst over de Lek naar Amerongen v.v. (ook voor auto's).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - "Basisschool De Bloesem in Eck en Wiel is een openbare basisschool. Dit betekent dat onze school toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht hun godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond. OBS De Bloesem is een school met ongeveer 80 leerlingen, die les krijgen in vier combinatiegroepen. De Bloesem wil een school zijn waar elk kind zijn/haar plek kan vinden en waar hij/zij zich veilig en prettig kan voelen. Ook willen wij een school zijn waar elk kind zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen. Kindgericht werken en adaptief onderwijs is hierbij ons uitgangspunt. Wij streven naar een ontspannen sfeer waarin naast het aanleren van cognitieve kennis, er ook tijd en ruimte is voor creatieve en sociale leeraspecten.

Naast de kinderen zijn ook ouders van harte welkom op onze school: om te kijken, om mee te helpen en mee te denken. Wij waarderen uw inzet en betrokkenheid op school, want uw hulp is van onschatbare waarde. OBS De Bloesem, een toepasselijke naam in de Betuwe, wil voor uw kind een basis zijn waarop het kan groeien en bloeien, met andere woorden: wij streven ernaar dat alle kinderen met plezier naar school komen en aan het eind van groep 8 een goede basis hebben om in het voortgezet onderwijs verder te gaan."

Reactie toevoegen