Helwijk

Plaats
Dorp
Moerdijk
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Helwijk bord [640x480].jpg

Helwijk. Een dorp met officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en een Dorpsplan, maar voor de postadressen bestaat het niet en ligt het 'in' Willemstad.

Helwijk. Een dorp met officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en een Dorpsplan, maar voor de postadressen bestaat het niet en ligt het 'in' Willemstad.

Helwijk

Terug naar boven

Status

- Helwijk is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Moerdijk. T/m 1996 gemeente Willemstad.

- Helwijk is/heeft een eigen bebouwde kom met officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden), maar het dorp heeft geen eigen postcode met bijbehorende plaatsnaam in het postcodeboek gekregen, voor de postadressen ligt het dorp daarom 'in' Willemstad.

Terug naar boven

Naam

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Kiekendonk.

Naamsverklaring
Dankt zijn naam aan het nabijgelegen fort De Hel, waarvan de naam mogelijk samenhangt met het Hellegat, het water dat het fort beheerste.(1)

Terug naar boven

Ligging

Helwijk ligt 1 km Z van Willemstad, aan de voet van de dijk op de grens met de voormalige gemeente Fijnaart en Heijningen, in het NW grenzend aan het voormalige fort De Hel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Helwijk heeft ca. 400 huizen met bijna 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Beschrijving

Helwijk is ontstaan sinds 1954 en is vooral gegroeid in de jaren zestig en zeventig. Alle straten in het dorp zijn genoemd naar leden van het Koninklijk Huis.

Topografisch gezien is Helwijk een bijzonder geval. Het was beoogd als uitbreidingswijk van Willemstad, maar omdat men vanwege de monumentale status van de vesting niet binnen het schootsveld wilde bouwen, is de kern op enige afstand van Willemstad komen te liggen, waardoor het een apart dorp is geworden.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de plaats Oranjestad zou gaan heten, en zou uitgroeien tot een kern met 10.000 inwoners. (bron: site basisschool De Ruigenhil). Beide zijn dus niet doorgegaan.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2006 is het Dorpsplan Helwijk verschenen. Nieuwsbrief i.v.m. het Dorpsplan.

Terug naar boven

Evenementen

- Iedere 5 jaar is er een Feestweek (augustus) in het dorp. Dat is in ieder jaar eindigend op een 4 of 9. De Feestweek is namelijk begonnen in 2004 t.g.v. het 50-jarig bestaan van het dorp. De eerstvolgende keer is dus in 2019.

- Kerstmarkt (op een zaterdag in december).

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Helwijk door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Helwijk.

- Actualiteiten uit Helwijk op Facebook.

- Helwijk op Twitter.

- Speeltuinvereniging Kindervreugd is opgericht in 1967, met als doel het inrichten van een speeltuin en het organiseren van speldagen. Inmiddels is de vereniging uitgegroeid tot een organisatie die de leefbaarheid en sociale contacten in het dorp in brede zin bevordert, middels een 6-tal werkgroepen; gemeenschapshuis De Blokhut, Jeugdwerk, Kindervakantie Speelweek, Jeugdtoneelgroep Fame, Senioren, en Feestweek. De vereniging telt ruim 200 leden en ruim 100 vrijwilligers die alle activiteiten in de kern Helwijk mogelijk maken.

- Basisschool De Ruigenhil.

Reactie toevoegen