Oranjeoord

Plaats
Buurtschap
Moerdijk
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

oranjeoord_1_kopie.jpg

Een van de markante panden in de buurtschap Oranjeoord bij Heijningen

Een van de markante panden in de buurtschap Oranjeoord bij Heijningen

Oranjeoord

Terug naar boven

Status

- Oranjeoord is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Moerdijk. T/m 1996 gemeente Fijnaart en Heijningen.

- De buurtschap Oranjeoord valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Heijningen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1899 Oranje-oord.

Naamsverklaring
Genoemd naar de ligging bij het voormalige Fort Oranje, in 1787 vermeld als Oranje. Oord betekent 'land langs een waterloop, riviereiland'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oranjeoord ligt NW van Heijningen, rond de driesprong van Kraaiendijk en Volkerakweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Oranjeoord omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Fort Oranje ligt aan de Kraaiendijk, NW van Heijningen, (in het) Z van buurtschap Oranjeoord. “De historie van Fort Oranje gaat terug tot 1654. In dat jaar ontstond het meervoudige eigendom van het recht tot aanwas en daarmee ‘de eigenaren van het recht der aanwassen onder Fijnaart’. Het gebied rondom Fijnaart, grenzend aan de gorzen, werd dan ook in 1655 bedijkt en zo ontstond de West Heyningse polder. Een eerste aanwijzing van bebouwing op de plek van het tegenwoordige Fort Oranje wordt genoemd in de rekening van 1669 (financieel jaaroverzicht) van de eigenaren der aanwassen. Men spreekt van ‘het vervallen houten huys’. In dit jaar werd het huis vervangen door ‘het nieuwe steenen huys van de heeren ingelanden’.

Naar aanleiding van de Franse inval onder leiding van Napoleon (1747), begon men in allerijl de vesting Willemstad te versterken. In diverse dijken in het voorland verschenen verschillende forten. Dit waren geen stenen forten, maar simpele batterijen (een soort terp met een ringgracht), ook wel redoutes genoemd. Bij de fortificatie aan de Heyningsedijk werd het ‘huys’ ingesloten en kreeg het de naam Fort Oranje. Een deel van de ringgracht van het voormalige bastion is nog aanwezig. De achterbouw is in 1921/22 toegevoegd naar ontwerp van architect L. Lenoir. In de Tweede Wereldoorlog werd op bevel van de Wehrmacht de gepotdekselde houten schuur gebouwd. Het landhuis bij het fort dateert uit 1768.” (26)

Reactie toevoegen