Goilberdingen

Plaats
Buurtschap
Culemborg
Betuwe
Gelderland

Goilberdingen (Kopie) (2).JPG

De buurtschap Goilberdingen ligt nog idyllisch in het landschap, maar de oprukkende nieuwbouw van Culemborg komt steeds dichterbij...

De buurtschap Goilberdingen ligt nog idyllisch in het landschap, maar de oprukkende nieuwbouw van Culemborg komt steeds dichterbij...

Goillberdingen 2 (Kopie) (2).JPG

Goilberdingen, buurtschap van Culemborg, gelegen aan de Lek(dijk)

Goilberdingen, buurtschap van Culemborg, gelegen aan de Lek(dijk)

Goilberdingen tankversperring (Kopie).JPG

Goilberdingen, gereconstrueerde tankversperring uit de Tweede Wereldoorlog

Goilberdingen, gereconstrueerde tankversperring uit de Tweede Wereldoorlog

Goilberdingen

Terug naar boven

Status

- Goilberdingen is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Culemborg.

- De buurtschap Goilberdingen valt, ook voor de postadressen, onder de stad Culemborg.

- De buurtschap Goilberdingen heeft geen plaatsnaamborden. Je kunt slechts aan de straatnaambordjes Goilberdingerdijk constateren dat je in de buurtschap bent aanbeland.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 1200? kopie 14e eeuw Godebrechteswijc, 1210 Godebreghtingen, 1269 kopie 15e eeuw Goitbertinge, 1331 Golberdingen, 1333 Gobertinghe, 1406 Golberdingen, 1571 Golberdingen, Golbertingen, 1599 Golberdingen, 1665 Golberdinge, 1821 Goilberding of Golberdingen, 1843 Goilberdingen of Golberdingen.

Naamsverklaring
Het Middelnederlandse wijc, wijk betekent 'hoeve, nederzetting, dorp', in dit geval 'van de persoon Godebrecht'. Godebreghtingen is een afleiding met het suffix -ingi van de persoonsnaam Godebrecht met als betekenis 'bij de lieden van Godebrecht'. Te vergelijken met Everdingen en Helsdingen.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Goilberdingen ligt W van Culemborg, O van Everdingen, rond de Goilberdingerdijk en grenst in het W aan Fort Everdingen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Goilberdingen 70 huizen met 426 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 50 huizen met ca. 120 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Artikel over de tienden te Goilberdingen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De deels gereconstrueerde tankversperring - van het oorspronkelijke object was alleen de betonplaat nog aanwezig - aan de Goilberdingerdijk, tussen de forten Werk aan het Spoel en Fort Everdingen, is in 2011 onthuld. De zogenoemde ‘aspergeversperring’ is tijdens de mobilisatie in 1940 aangebracht en moest de doorgang verhinderen van pantser- of andere voertuigen. Het maakte onderdeel uit van een tankgracht in de uiterwaard. De tankversperring bestond uit een aantal schuin naar voren in de grond of in het beton gestoken stalen palen. Voor de palen werden spoorrails of profielstalen balken gebruikt met vaak puntige uiteinden. De versperring is een schaars voorkomend onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Vergelijkbare versperringen zijn te zien bij Muiden, Bareveld, Fort Blauwkapel en Fort Vuren.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Na het hoge water in 1995 en 1997 werd op veel plekken in het rivierengebied haast gemaakt met de versterking van de dijken. Dat betekende ook een stimulans voor natuurontwikkeling. Door de werkzaamheden slim te combineren was er sprake van een 'win-win situatie'. De dijken konden worden versterkt met klei en zand uit de directe omgeving en door de inkomsten die daaruit voortvloeiden, kon op veel plekken natuur worden gemaakt van voormalige landbouwgrond. Ook bij Culemborg zijn toen delen van de uiterwaarden afgegraven.

De Goilberdingerwaarden, gelegen N van de buurtschap Goilberdingen, tussen Fort Werk aan ’t Spoel en Fort Everdingen, is een van die locaties. De ontstane plassen zijn belangrijk voor watervogels: er broeden bijvoorbeeld visdieven op de eilandjes. Door de begrazing is op het land een zeer kruidenrijke plantengroei verschenen. Langs de waterkant staat veel kattenstaart en hogerop veel wilde peen, gewone rolklaver, kattendoorn, kruisdistel, heelblaadjes, jacobskruiskruid en andere kruiden.

Verder is de Goilberdingerwaarden dankzij de bloemrijke graslanden een gebied waar veel vlindersoorten graag komen, zoals icarusblauwtjes, Klein koolwitjes, bruin blauwtjes, kleine vossen, zwartsprietdikkopjes, distelvlinders en argusvlinders. Deze laatste soort heeft het moeilijk in het oostelijke deel van ons land, maar lijkt zich in de uiterwaarden prima te handhaven.

In de Goilberdingerwaarden is een wandelpad. Honden zijn er niet toegestaan. In de aangrenzende Baarsemwaard heeft ook natuurontwikkeling plaatsgevonden. Deze uiterwaard is ook voor publiek toegankelijk. (bron: Kars Veling, de Vlinderstichting, 12-8-2010)

Reactie toevoegen