Heijenrath

Plaats
Buurtschap
Gulpen-Wittem
Heuvelland
Limburg

heijenrath_collage.jpg

Heijenrath, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Heijenrath, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

DK_20110507_4423_Boerderij_te_Heyenrath_Limburg.jpg

Heijenrath (buurtschap van Slenaken), Vakantieboerderij

Heijenrath (buurtschap van Slenaken), Vakantieboerderij

DK_20110507_4514_Vakwerkhuis_te_Heijenrath.jpg

Heijenrath (buurtschap van Slenaken), Gerestaureerd vakwerkhuis

Heijenrath (buurtschap van Slenaken), Gerestaureerd vakwerkhuis

heijenrath_driving_event_zuid-limburg.jpg

In een weekend in juni juli is er in Heijenrath het Driving Event Zuid-Limburg (paardensport)

In een weekend in juni juli is er in Heijenrath het Driving Event Zuid-Limburg (paardensport)

Heijenrath

Terug naar boven

Status

- Heijenrath is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Heuvelland, gemeente Gulpen-Wittem. T/m 1981 gemeente Slenaken. In 1982 over naar gemeente Wittem, in 1999 over naar gemeente Gulpen-Wittem.

- Heijenrath is geografisch gezien een buurtschap van Slenaken, maar het heeft een eigen postcode (6276) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee formeel een aparte 'woonplaats' (hetzelfde doet zich voor bij de andere buurtschap van Slenaken: Beutenaken).

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Heieret.

Oudere vermeldingen
Heijenrade, Heienroth, 1371 de Hedenrot, ca. 1685 Heyenrot, 1840 Heijenroth.

Naamsverklaring
Samenstelling van heide, ‘onbebouwde, met heide begroeide zandgrond’ en rode, ‘rooiing, ontginning’.(1) Overigens hoeft 'heide' e.d. in plaatsnamen niet per se te staan voor een met heide begroeide vlakte. Het kan ook duiden op destijds wildbegroeid, ongecultiveerd land.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Heijenrath ligt NO van Slenaken, rond de Heijenratherweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Heijenrath 60 huizen met 221 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap nog altijd ca. 60 huizen, nu met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De kern Heijenrath is van oudsher een gebonden nederzetting van woningen in de vorm van een cluster. De kern is zeer beperkt van omvang waardoor dus sprake is van een bebouwingscluster in het buitengebied van Gulpen-Wittem. De buurtschap is gelegen in het recreatieve gebied van het Heuvelland op het plateau tussen de beken de Geul en de Gulp. Het bebouwingscluster wordt omgeven door verschillende bossen zoals het Groote Bos, het Branderbos en het Roebelsbos. De Gulp slingert door de nabij gelegen kern Slenaken. In de nabijheid liggen de buurtschappen Landsrade, Beutenaken, Crapoel en Schilberg. Aan de Belgische zijde ligt Teuven.

Vooral aan de zuidzijde van de Grote Bosweg is sprake van grote doorzichten met zicht op het achterliggende buitengebied. Aan de noordzijde was vrijwel geen sprake van doorzichten naar het  buitengebied. Dit kwam door het grote stallencomplex van de manege op nr. 12. De manege vormde vanwege zijn grote omvang en gebrekkige, versteende uitstraling vanuit landschappelijk oogpunt gezien een aantasting. De manege deed dan ook afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit van de kern Heijenrath. De manege is echter in 2010 gestopt, heeft zijn ca. 2.250 m2 bebouwing gesloopt en heeft in ruil daarvoor (in het kader van de regeling 'Ruimte voor Ruimte', die voorziet in sloop van verouderde of niet meer gebruikte opstallen in het buitengebied, in ruil voor in dit geval vergunning voor 1 nieuwe woning per 750 m2 gesloopte opstallen) ter plekke 3 nieuwe woningen mogen bouwen. Zowel landschappelijk als voor het bebouwingscluster zelf is dit een positieve ontwikkeling, aldus de gemeente.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Heijenrath heeft 2 rijksmonumenten: de vakwerkhoeve aan de Heijenrahterweg 15 en de Mariakapel aan de Grote Bosweg bij nr. 2. De eerste kapel is hier rond 1715 gesticht. In de Franse tijd is de kapel gebruikt als schuilkerk. De toenmalige pastoor van Slenaken had namelijk de eed van trouw aan Napoleon niet afgelegd en moest vervolgens onderduiken. Hij kwam terecht bij een zekere familie Lemmens in Heijenrath. In de 2e helft van de 19e eeuw is de huidige kapel gebouwd, in Barokstijl, wat voor een kapel zeer zeldzaam is. Daarbij zijn bouwmaterialen van de eerdere kapellen gebruikt.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Samengestelde Menwedstrijd Heijenrath (paardensport, weekend in juni of juli) heet tegenwoordig Driving Event Zuid-Limburg, en wordt georganiseerd door Menvereniging Zuid-Limburg.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Heijenrath is bij liefhebbers van de wielersport bekend vanwege de ligging bovenaan de Loorberg (onderdeel van het Plateau van Crapoel), een van de zwaarste en langste beklimmingen in de wielerklassieker Amstel Gold Race. Deze berg wordt tijdens de wedstrijd meerdere malen beklommen.

- De afzettingen van de Formatie van Heijenrath zijn ook wel bekend als ‘vuursteeneluvium’ en betreft het oplossingsresidu van kalksteen (in het algemeen de Formatie van Gulpen) in Zuid-Limburg. Dit verschijnsel is opgetreden daar waar de kalksteen boven het grondwaterniveau voorkwam. Dit heeft geleidt tot oplossings- en verweringsverschijnselen, waarbij een deel is opgelost of afgevoerd en een deel is omgezet in nieuwe mineralen. De precieze eigenschappen van het uiteindelijke verweringsproduct (de eluviale afzettingen, opgehoopt in dolines en orgelpijpen) is afhankelijk van de samenstelling van het oorspronkelijk gesteente. Felder (1961) heeft aangetoond dat de eluviale afzettingen een opeenvolging van vuurstenen hebben, die direct te correleren is met de opeenvolging van de niet-aangetaste formaties uit het Krijt.

- De GPS-rondwandeling vanuit Heijenrath (14 km, evt. in te korten) voert je ook door een deel van de aangrenzende Belgische Voerstreek.

- Nog een rondwandeling vanuit Heijenrath (6,6 km) met wat lichte hellingen gaat door het Grote Bos en het prachtige Gulpdal.

- De hazelmuis is een in Nederland zeldzame diersoort die alleen in Zuid-Limburg voorkomt. Hij bewoont met name de overgangszones van opgaande begroeiingen zoals bos en houtwallen naar struikbegroeiingen en ruigten. In die begroeiing bouwen ze met name in het najaar nesten die met enige oefening goed zijn op te sporen en herkennen. De dichte, bij voorkeur doornige struwelen bieden hen een nestplaats en beschermen hen tegen roofdieren. De afgelopen jaren raakten de braamstruwelen in Heijenrath beschaduwd door de aanplant van een groot aantal bomen in het kader van boscompensatie. Jaar na jaar nam de beschaduwing toe, werden de struwelen ijler en nam de vruchtzetting af. De hazelmuizen kregen het hier steeds moeilijker, met als gevolg dat het aantal getelde nesten langzaam daalde naar nul.

Tijdens een werkdag in 2016 hebben vrijwilligers een stuk bos gesnoeid zodat de braam- en varenstruwelen opnieuw meer licht krijgen. Het braamstruweel heeft zich vervolgens in de zomer van 2016 flink uitgebreid en werd weer dichter. De hazelmuizen weten de arbeid te waarderen, want het aantal nesten en dieren is sindsdien weer groeiende. (bron: Zoogdiervereniging)

Terug naar boven

Links

- Zorg: - Thomashuis Heijenrath wil mensen die door een verstandelijke beperking niet in staat zijn om zelfstandig te wonen, een veilige en huiselijke omgeving bieden.

Reactie toevoegen