Volkscultuur en immaterieel erfgoed

nederlands_centrum_voor_volkscultuur_en_immaterieel_erfgoed.gif

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed is hét landelijk instituut voor de cultuur van het dagelijks leven en het immaterieel erfgoed. Zij onderzoekt en promoot de achtergronden van alledaagse dingen, tradities en rituelen.

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed is hét landelijk instituut voor de cultuur van het dagelijks leven en het immaterieel erfgoed. Zij onderzoekt en promoot de achtergronden van alledaagse dingen, tradities en rituelen.

Volkscultuur is de manier waarop mensen hun dagelijks leven vormgeven. Het zijn de alledaagse dingen, gewoonten en gebruiken, normen en waarden, tradities en rituelen die in ieders leven een rol spelen. Volkscultuur heeft dus veel te maken met roots en identiteit.

Volkscultuur is de levensstijl van mensen in een bepaalde tijd en in een bepaalde regio. Volkscultuur gaat over groepsculturen en gaat dus uit van culturele diversiteit. Iedereen neemt deel aan meerdere groepsculturen: familie, vrienden, collega's, hobbyvrienden, straatgenoten enzovoort.
Het woord "volks" in volkscultuur staat voor "groep". Werd er vroeger onderscheid gemaakt tussen hogere cultuur (literatuur, kunst, godsdienst, wetenschap) en lagere cultuur (volkscultuur), tegenwoordig neemt deze hiërarchie af en staat volkscultuur voor de levensstijl van groepen mensen. Voor de vormgeving van het dagelijks leven. Aan die levensstijl, die way of life, ontlenen mensen hun identiteit.

Belangrijke thema's binnen de volkscultuur zijn bijvoorbeeld levenslooprituelen (geboortekaartjes sturen, samen de bruidstaart aansnijden, ballonnen op een kerkhof oplaten), jaarfeesten (Sinterklaas, Koningsdag, Suikerfeest), eten en drinken (zoute haring, stamppot, nasi, broodje pom) en normen en waarden (iemand wel of niet aankijken bij het spreken, hoofddoek dragen).

Volkscultuur is de vormgeving van het dagelijks leven. Het gaat over geschiedenis en erfgoed en het mensen bewust maken van de waarde van tradities. Het gaat dus om kennis en om zichtbaar maken. Bijna iedere kern heeft wel een historische vereniging of heemkundekring die de lokale cultuurhistorie en volkscultuur bestudeert en daarover publiceert. Zie verder bij "Heemkunde".

Naast 'volkscultuur' onderkennen we het verwante 'immaterieel erfgoed'. Volkscultuur en immaterieel erfgoed hebben allebei te maken met tradities: met de gewoonten en gebruiken die iedereen van huis uit meekrijgt en die van generatie op generatie worden doorgegeven. Volkscultuur omvat alle tradities en immaterieel erfgoed is een selectie van belangrijke tradities die wij niet verloren willen laten gaan en dus willen beschermen.

Sinds september 2012 erkent Nederland het Unesco Verdrag ter Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het verdrag houdt in dat nu ook tradities en rituelen tot het erfgoed kunnen worden gerekend. Op deze manier willen de aangesloten landen de culturele diversiteit in de wereld behouden. Door het ondertekenen van het Unesco-verdrag verplicht Nederland zich onder meer om een Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed te maken. Mensen en gemeenschappen kunnen zich aanmelden, als ze tradities in stand willen houden. De coördinatie ligt bij het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE). - 7 misverstanden over de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Belangrijke organisaties op het gebied van volkscultuur en immaterieel efgoed
- Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE, voorheen NCV).
Het VIE is het landelijk instituut voor de cultuur van het dagelijks leven en het immaterieel erfgoed. De doelstelling van het VIE is het toegankelijk maken en promoten van de (historische) achtergronden van alledaagse dingen, tradities en rituelen. Het VIE ondersteunt organisaties op het terrein van volkscultuur, regionale geschiedenis, folklore en erfgoedkunst. Verder geeft het VIE het kwartaaltijdschrift Volkscultuur Magazine uit.

- Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland.
Deze federatie is in 1950 opgericht. Binnen deze organisatie werken ca. 70 verenigingen samen, uit alle delen van het land. Het doel van de federatie is het stimuleren van de interesse in de Nederlandse volkscultuur en streekcultuur van vroeger. In het nastreven van deze doelstelling richt de federatie zich met name op muziek en dans, streektaal, volkskunst en klederdrachten, ambachten, volksgebruiken en sport en spel.

- Het in 1998 opgerichte Landelijk Platform voor Levende Geschiedenis (LPLG) is een overkoepelend orgaan voor Nederlandse verenigingen die zich bezig houden met levende geschiedenis en met opnieuw opvoeren ('re-enactment') van historische gebeurtenissen. Bij de meeste aangesloten clubs speelt het militaire aspect een rol, soms een hoofdrol. Maar er wordt heus niet alleen maar gevochten: veel mensen houden zich liever bezig met huishoudelijke zaken, met ambachten, kleermaken, koken, of met muziek. Levende geschiedenis is een heel veelzijdige hobby!

De lid-verenigingen van het platform bestrijken een periode van twee millennia: van de Romeinen tot en met de laatste wereldoorlog. De grootste clubs tellen ruim 100 leden, andere bestaan uit een handvol mensen. Enthousiasme, creativiteit, authenticiteit en plezier in de hobby zijn de gemeenschappelijke kenmerken. Alle verenigingen doen op de een of andere manier aan presentaties voor het publiek: educatieve voorstellingen op scholen en in musea, demonstraties van handwerk, muzikale uitvoeringen, of spectaculaire opvoeringen van veldslagen of belegeringen. Er zijn ongeveer 30 verenigingen aangesloten bij het LPLG.

Reactie toevoegen