Deldenerbroek-Deldeneresch

Plaats
Buurtschap
Hof van Twente
Twente
Overijssel

deldenerbroek-deldeneresch_esbrook_bord_640x480.jpg

De buurtschappen Deldenerbroek en Deldeneresch werken op veel gebieden samen. Je kunt ze dan ook als een tweelingbuurtschap beschouwen. Samen treden ze naar buiten als Esbrook (mooie naam!), bijv. als buurtschapsvereniging en hier bij het buurthuis.

De buurtschappen Deldenerbroek en Deldeneresch werken op veel gebieden samen. Je kunt ze dan ook als een tweelingbuurtschap beschouwen. Samen treden ze naar buiten als Esbrook (mooie naam!), bijv. als buurtschapsvereniging en hier bij het buurthuis.

deldenerbroek_deldenersch_midzomerfeest_esbrook_kopie.jpg

Een van de jaarlijkse hoogepunten in de buurtschappen Deldenerbroek en Deldeneresch is het Midzomerfeest Esbrook.

Een van de jaarlijkse hoogepunten in de buurtschappen Deldenerbroek en Deldeneresch is het Midzomerfeest Esbrook.

Deldenerbroek Ambt Delden bordje Bornerbroekse deel.jpg

Deldenerbroek, bij de herindeling van 2001 is een ieniemienie stukje van Deldenerbroek niet naar de gem. Hof van Twente gegaan maar naar de gem. Almelo en daarmee naar de kern Bornerbroek, nl. het driehoekje Semmekrotsweg / Goordijk / A1 / Twentekanaal.

Deldenerbroek, bij de herindeling van 2001 is een ieniemienie stukje van Deldenerbroek niet naar de gem. Hof van Twente gegaan maar naar de gem. Almelo en daarmee naar de kern Bornerbroek, nl. het driehoekje Semmekrotsweg / Goordijk / A1 / Twentekanaal.

Deldenerbroek-Deldeneresch

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Deldenerbroek-Deldeneresch.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Deldenerbroek-Deldeneresch.

- Boek hier je golfvakantie in omgeving Deldenerbroek-Deldeneresch.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Deldenerbroek-Deldeneresch.

Terug naar boven

Status

- Deldenerbroek en Deldeneresch zijn buurtschappen in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Hof van Twente. Tot 1811 richterambt Delden. In 1811 over naar gemeente Delden, per 1-7-1818 over naar gemeente Ambt Delden, in 2001 grotendeels over naar gemeente Hof van Twente. Met uitzondering van een klein stukje van Deldenerbroek dat in 2001 naar de gemeente Almelo is overgegaan (en daarmee voor de postadressen 'in' Bornerbroek is komen te liggen), omdat de gemeentegrens ter plekke langs de A1 is getrokken, nl. het driehoekje tussen Semmekrotsweg en Goordijk, N van de A1, O van Enterbroek en W van Bornerbroek en Twentekanaal. Het gaat slechts om een handvol huizen. Maar het heeft wél een eigen plaatsnaambordje! Zie de foto elders op deze pagina. Overigens is het bordje recentelijk ter plekke niet meer gesignaleerd.

- Deldenerbroek en Deldeneresch hebben geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, voor de postadressen gezien liggen zij 'in', tja hoe zullen we het noemen, de 'postale plaatsnaam' Ambt Delden (overigens samen met de andere Ambt Deldense buurtschappen: Azelo (deels), Wiene en Zeldam). Het dubbele met de naam Ambt Delden is namelijk dat het formeel een 'woonplaats' is, terwijl het in de praktijk helemaal nergens ligt en er dus eigenlijk ook niet 'in' gewoond kan worden, want slechts de verzamelnaam is van de genoemde buurtschappen...

- De buurtschappen Deldenerbroek en Deldeneresch werken op veel gebieden samen, en hebben dan ook in 1980 besloten een gezamenlijke buurtvereniging op te richten, genaamd Esbrook. Ook bestuurlijk presenteren deze buurtschappen zich als één geheel. Het leek de redactie van Plaatsengids.nl logisch hier bij aan te sluiten en voor deze buurtschappen ook gezamenlijk 1 homepage te maken.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Deldeneresch: Dealdner Es of 'n Es. Deldenerbroek: Dealdnerbrook of 't Brook. Als je deze namen samentrekt krijg je dus de naam van de buurtschapsvereniging: Esbrook.

Alternatieve schrijfwijze
De buurtschap Deldeneresch betitelt zich soms ook als Deldeneres, zonder ch dus (waar vandaag de dag wel wat voor te zeggen valt natuurlijk), maar officieel (d.w.z. op de plaatsnaamborden) is het Deldeneresch.

Naamsverklaring
Broek betekent moerassig gebied, een es is een hogergelegen stuk bouwland (in dit geval op het noordelijk deel van de stuwwal van Delden).

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Deldenerbroek ligt NW van Delden, aan beide zijden van de zijtak van het Twentekanaal (Delden-Almelo). Zie ook de 1e alinea bij Status.

- De buurtschap Deldeneresch ligt grotendeels N van Delden. Er ligt ook nog een stukje Deldeneresch Z van Delden, Z van het Twentekanaal, globaal begrensd door Kanaaldijk / Bentelosestraat / Nijlandsweg / Torendijk (plus een strook O daarvan). De Z parallel aan de Nijlandsweg lopende Platenkampsweg valt grotendeels onder Bentelo, alleen de huisnrs. 1 en 7 vallen onder Deldeneresch / Ambt Delden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Deldenerbroek 81 huizen met 518 inwoners en Deldeneresch 69 huizen met 484 inwoners.

- Tegenwoordig hebben de statistische (CBS-)buurten 'verspreide huizen Deldeneresch' samen ca. 330 inwoners. De statistische buurt 'verspreide huizen Deldenerbroek' (in de gemeente Hof van Twente) heeft ca. 420 inwoners. Dit is vanuit geografisch oogpunt gezien weliswaar niet helemaal correct, omdat de buurtschap Deldenerbroek inmiddels in verschillende gemeenten ligt, en het gedeelte van Deldeneresch ten zuiden van Delden statistisch tot de buurt 'verspreide huizen Bentelo' behoort. Die delen zijn hier dus niet bij inbegrepen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Deldenerbroek en Deldeneresch vielen onder de Grote Boerenmarke van Delden, waarvan ook de helft van de nabijgelegen buurtschap Oele deel uitmaakte.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Deldenerbroek heeft 17 rijksmonumenten.

- Deldeneresch heeft 82 rijksmonumenten, voor een groot deel betrekking hebbend op objecten op landgoed Twickel.

Deldenerbroek
- Havezathe Backenhagen.

- Landgoed Warmtink.

Deldeneresch
- Noordmolen Twickel eigen site. Noordmolen Twickel in de Molendatabase.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Midzomerfeest Esbrook (weekend in juli of augustus).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Deldenerbroek maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), vanwege de ecologische verbinding die dit gebied vervult van de Sallandse Heuvelrug naar het Haaksbergerveen. Om deze verbinding verder te verbeteren, is in 2014 in Deldenerbroek 77 hectare 'nieuwe natuur' aangelegd.

Terug naar boven

Links

- Openbare basisschool Deldenerbroek is prachtig landelijk gelegen en ligt toch slechts een paar kilometer van Delden, Bornerbroek en Goor. Men is er trots op de rustige sfeer en dat alle leerlingen elkaar kennen, met elkaar spelen en met elkaar leren. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn er ook belangrijke waarden. De rust, ruimte en gemoedelijkheid zorgen voor een prettige sfeer om te leren. Het gebouw biedt tevens onderdak aan Kinderopvang Ot en Sien en Buurtschapsvereniging Esbrook gevestigd. De samenwerking is hecht en er worden ook veel activiteiten buiten schoolverband georganiseerd.

Reactie toevoegen