Deldenerbroek-Deldeneresch

Plaats
Buurtschap
Hof van Twente Almelo
Twente
Overijssel

deldenerbroek-deldeneresch_esbrook_bord_640x480.jpg

De buurtschappen Deldenerbroek en Deldeneresch werken op veel gebieden samen. Je kunt ze dan ook als een tweelingbuurtschap beschouwen. Samen treden ze naar buiten als Esbrook (mooie naam!), bijv. als buurtschapsvereniging en hier bij het buurthuis.

De buurtschappen Deldenerbroek en Deldeneresch werken op veel gebieden samen. Je kunt ze dan ook als een tweelingbuurtschap beschouwen. Samen treden ze naar buiten als Esbrook (mooie naam!), bijv. als buurtschapsvereniging en hier bij het buurthuis.

deldenerbroek_deldeneresch_ezbrooc_soebqruw.png

Jongerenkeet Ezbrooc Soebqruw "is gelegen in het pittoreske Esbrook* en staat bekend om de goede sfeer en de mooie vrouwen", aldus hun Facebookpagina. * Dat is de lokale volksmondbenaming voor de tweelingbuurtschap Deldenerbroek-Deldeneresch.

Jongerenkeet Ezbrooc Soebqruw "is gelegen in het pittoreske Esbrook* en staat bekend om de goede sfeer en de mooie vrouwen", aldus hun Facebookpagina. * Dat is de lokale volksmondbenaming voor de tweelingbuurtschap Deldenerbroek-Deldeneresch.

deldenerbroek_deldenersch_midzomerfeest_esbrook_kopie.jpg

Een van de jaarlijkse hoogepunten in de buurtschappen Deldenerbroek en Deldeneresch is het Midzomerfeest Esbrook.

Een van de jaarlijkse hoogepunten in de buurtschappen Deldenerbroek en Deldeneresch is het Midzomerfeest Esbrook.

Deldenerbroek Ambt Delden bordje Bornerbroekse deel.jpg

Deldenerbroek, bij de herindeling van 2001 is een ieniemienie stuk van Deldenerbroek niet naar de gem. Hof van Twente gegaan, maar naar de gem. Almelo, en daarmee naar de kern Bornerbroek, nl. het driehoekje Semmekrotsweg/Goordijk/A1/Twentekanaal.

Deldenerbroek, bij de herindeling van 2001 is een ieniemienie stuk van Deldenerbroek niet naar de gem. Hof van Twente gegaan, maar naar de gem. Almelo, en daarmee naar de kern Bornerbroek, nl. het driehoekje Semmekrotsweg/Goordijk/A1/Twentekanaal.

Deldenerbroek-Deldeneresch

Terug naar boven

Status

- Deldenerbroek en Deldeneresch zijn buurtschappen in de provincie Overijssel, in de streek Twente, in grotendeels gemeente Hof van Twente en voor een klein deel gemeente Almelo. Tot 1811 richterambt Delden, in 1811 over naar gemeente Delden, per 1-7-1818 over naar gemeente Ambt Delden, per 1-1-1971 gaat een klein deel van Deldeneresch door middel van een grenscorrectie over naar gemeente Stad Delden (dit betreft een gebiedje direct W en ZW van de Deldense stadskern); in 2001 over naar gemeente Hof van Twente, inclusief het hiervoor genoemde kleine deel van Deldeneresch dat per 1-1-1971 is overgegaan naar de gemeente Stad Delden (want ook die gemeente gaat in 2001 over naar de gemeente Hof van Twente), maar exclusief het kleine stukje van Deldenerbroek dat in 2001 naar de gemeente Almelo overgaat (en daarmee voor de postadressen 'in' Bornerbroek komt te liggen), omdat de gemeentegrens ter plekke langs de A1 wordt getrokken, nl. het driehoekje tussen Semmekrotsweg en Goordijk, N van de A1, O van Enterbroek en W van Bornerbroek en Twentekanaal. Het gaat slechts om een handvol huizen. Maar het heeft (of had, dat is waarschijnlijker) wél een eigen plaatsnaambordje! Zie de foto elders op deze pagina. Het bordje is recentelijk ter plekke niet meer gesignaleerd.

- De buurtschappen Deldenerbroek en Deldeneresch hebben geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, voor de postadressen liggen zij beide grotendeels, 'in', tja hoe zullen we het noemen, de 'postale plaatsnaam' Ambt Delden (overigens samen met de andere Ambt Deldense buurtschappen: Azelo (grotendeels), Wiene en Zeldam). Het dubbele met de naam Ambt Delden is namelijk dat het formeel een 'woonplaats' is, terwijl het in de praktijk helemaal nergens ligt en er dus eigenlijk ook niet 'in' gewoond kan worden, want slechts de verzamelnaam is van de genoemde buurtschappen... Verder ligt Deldenerbroek, zoals hierboven reeds vermeld, voor de postadressen voor een klein deel 'in' Bornerbroek, en ligt Deldeneresch voor de postadressen voor een klein deel 'in' Delden.

- De buurtschappen Deldenerbroek en Deldeneresch werken op veel gebieden samen, en hebben dan ook in 1980 besloten een gezamenlijke buurtvereniging op te richten, genaamd Esbrook. Ook bestuurlijk presenteren deze buurtschappen zich als één geheel. Het leek de redactie van Plaatsengids.nl logisch hier bij aan te sluiten en voor deze buurtschappen ook gezamenlijk 1 homepage te maken.

- Afgezien van het zelfvervaardigde plaatsnaambordje "Esbrook" voor de tweelingbuurtschap (zie de afbeelding) hebben de buurtschappen Deldenerbroek en Deldeneresch witte plaatsnaamborden. De buurtschappen liggen voor het overgrote deel buiten de bebouwde kom (enkel een miniem deel van Deldeneresch ligt binnen de bebouwde kom van Delden).

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Deldeneresch: Dealdner Es of 'n Es. Deldenerbroek: Dealdnerbrook of 't Brook. Als je deze namen samentrekt krijg je dus de naam van de buurtschapsvereniging: Esbrook.

Alternatieve schrijfwijze
De buurtschap Deldeneresch betitelt zich soms ook als Deldeneres, zonder ch dus (waar vandaag de dag wel wat voor te zeggen valt natuurlijk), maar officieel (d.w.z. op de plaatsnaamborden) is het Deldeneresch.

Naamsverklaring
Broek betekent moerassig gebied, een es is een hogergelegen stuk bouwland (in dit geval op het noordelijk deel van de stuwwal van Delden).

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Deldenerbroek ligt NW van Delden, aan beide zijden van de zijtak van het Twentekanaal (Delden-Almelo). Zie ook de 1e alinea bij Status.

- De buurtschap Deldeneresch ligt grotendeels (direct) N van Delden. Ook ligt er een stukje van de buurtschap direct Z van Delden, Z van het Twentekanaal, globaal begrensd door Kanaaldijk / Bentelosestraat / Nijlandsweg / Torendijk (plus een strook O daarvan). De Z parallel aan de Nijlandsweg lopende Platenkampsweg valt grotendeels onder Bentelo, alleen de huisnrs. 1 en 7 vallen onder Deldeneresch / Ambt Delden. En er liggen nog stukjes van de buurtschap direct W en direct O van Delden. Al met al wordt de stad Delden vrijwel geheel omringd door gebied van Deldeneresch.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft Deldenerbroek 81 huizen met 518 inwoners en Deldeneresch 69 huizen met 484 inwoners. Tegenwoordig hebben de buurtschappen Deldenerbroek en Deldeneresch samen ca. 250 huizen met ca. 630 inwoners. Tezamen hebben de twee buurtschappen ca. 15 bedrijfsgebouwen en ca. 20 verblijfsaccommodaties.

Terug naar boven

Geschiedenis

Deldenerbroek en Deldeneresch vielen onder de Grote Boerenmarke van Delden, waarvan ook de helft van de nabijgelegen buurtschap Oele deel uitmaakte.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Deldenerbroek heeft 17 rijksmonumenten.

- Deldeneresch heeft 82 rijksmonumenten, voor een groot deel betrekking hebbend op objecten op landgoed Twickel. Daarnaast zijn er nog 3 rijksmonumentale panden aan de Petzoldweg, op landgoed Twickel, die vanouds onder buurtschap Woolde vielen, en bij de gemeentelijke herindelingen van 2001 door grenscorrectie naar de gemeente Hof van Twente zijn overgegaan, en daarbinnen de postale plaatsnaam Ambt Delden, en daarmee onder buurtschap Deldeneresch zijn komen te vallen.

Deldenerbroek
- Havezathe Backenhagen.

- Landgoed Warmtink.

Deldeneresch
- Noordmolen Twickel eigen site. Noordmolen Twickel in de Molendatabase.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Jaarlijks op een zaterdag begin juli is er de Oldtimer Trekkertoertocht vanuit Deldenerbroek, die altijd snel volgeboekt is. - Video-impressie Oldtimer Trekkertoertocht 2016. - En in dit filmpje zie je alle trekkers van 2016 voorbij komen. Bij een evenement als dit is het natuurlijk zowel een feest om deel te nemen als om er naar te kijken.

- Midzomerfeest Esbrook (weekend in juli), met o.a. Beachvolleybaltoernooi.

- Tik 'm an Cross (op een zaterdag begin november). - Videoreportage Tik 'm an Cross 2016. - Tik 'm an Cross 2016 gezien door de ogen of beter gezegd de camera van een van de deelnemers.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Deldenerbroek maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), vanwege de ecologische verbinding die dit gebied vervult van de Sallandse Heuvelrug naar het Haaksbergerveen. Om deze verbinding verder te verbeteren, is in 2016 in Deldenerbroek 77 hectare 'nieuwe natuur' aangelegd. In het gebied is onder andere de Hagmolenbeek over een lengte van 3 kilometer verlegd en aan weerszijden hiervan is een natuurgebied ingericht van ongeveer 30 hectare. Er zijn houtwallen hersteld, landschapselementen teruggebracht en grote delen van de voedselrijke bovengrond zijn afgegraven. Bij afgravingen is 200.000 m3 grond vrijgekomen, die is gebruikt voor het ophogen van 40 agrarische percelen. De nieuwe natuur omvat vochtige hooilanden, bloemrijk grasland en kruidenrijke akkers.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtschapsvereniging Esbrook.

- Media / nieuws: - Nieuws uit Deldenerbroek-Deldeneresch op Facebook. - Radio Brook FM.

- Onderwijs en kinderopvang: - Openbare basisschool Deldenerbroek is prachtig landelijk gelegen en ligt toch slechts een paar kilometer van Delden, Bornerbroek en Goor. Men is er trots op de rustige sfeer en dat alle leerlingen elkaar kennen, met elkaar spelen en met elkaar leren. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn er ook belangrijke waarden. De rust, ruimte en gemoedelijkheid zorgen voor een prettige sfeer om te leren. Het gebouw biedt tevens onderdak aan de kinderopvang en Buurtschapsvereniging Esbrook. De samenwerking is hecht en er worden ook veel activiteiten buiten schoolverband georganiseerd.

- Kindercentrum Deldenerbroek (open op dinsdag en donderdag) omvat de onderdelen Voorschoolse opvang, Peuterspeelzaal, Buitenschoolse opvang (BSO) en Kinderopvang, en is onderdeel van Kinderopvang Hof van Twente.

- Jongeren: - Jongerenkeet Ezbrooc Soebqruw "is gelegen in het pittoreske Esbrook en staat bekend om de goede sfeer en de mooie vrouwen", aldus hun Facebookpagina.

- Sport: - PSV Ponyclub Deldenerbroek is opgericht in 1961. Het is een gemoedelijke vereniging, niet alleen voor de deelnemende kinderen, maar voor het hele gezin.

Reactie toevoegen