Deldenerbroek-Deldeneresch

Plaats
Buurtschap
Hof van Twente Almelo
Twente
Overijssel

Deldenerbroek Ambt Delden bordje Bornerbroekse deel.jpg

Bij de gemeentelijke herindelingen van 2001 is een ieniemienie stukje van Deldenerbroek niet naar de gem. Hof van Twente gegaan, maar naar de gem. Almelo, en daarmee naar de kern Bornerbroek, nl. het driehoekje Semmekrotsweg/Goordijk/A1/Twentekanaal.

Bij de gemeentelijke herindelingen van 2001 is een ieniemienie stukje van Deldenerbroek niet naar de gem. Hof van Twente gegaan, maar naar de gem. Almelo, en daarmee naar de kern Bornerbroek, nl. het driehoekje Semmekrotsweg/Goordijk/A1/Twentekanaal.

deldeneresch_plaatsnaambord_vlak_bij_de_watertoren_van_delden.jpg

Deldeneresch is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Hof van Twente. Een groot deel van Landgoed Twickel ligt op het grondgebied van deze buurtschap.

Deldeneresch is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Hof van Twente. Een groot deel van Landgoed Twickel ligt op het grondgebied van deze buurtschap.

deldenerbroek-deldeneresch_esbrook_bord_640x480.jpg

De buurtschappen Deldenerbroek en Deldeneresch werken op veel gebieden samen. Je kunt ze dan ook als een tweelingbuurtschap beschouwen. Samen treden ze naar buiten als Esbrook (mooie naam!), bijv. als buurtschapsvereniging en hier bij het buurthuis.

De buurtschappen Deldenerbroek en Deldeneresch werken op veel gebieden samen. Je kunt ze dan ook als een tweelingbuurtschap beschouwen. Samen treden ze naar buiten als Esbrook (mooie naam!), bijv. als buurtschapsvereniging en hier bij het buurthuis.

deldenerbroek_deldeneresch_ezbrooc_soebqruw.png

Jongerenkeet Ezbrooc Soebqruw "is gelegen in het pittoreske Esbrook en staat bekend om de goede sfeer en de mooie vrouwen", aldus hun Facebookpagina. Esbrook is de lokale volksmondbenaming voor de tweelingbuurtschap Deldenerbroek-Deldeneresch.

Jongerenkeet Ezbrooc Soebqruw "is gelegen in het pittoreske Esbrook en staat bekend om de goede sfeer en de mooie vrouwen", aldus hun Facebookpagina. Esbrook is de lokale volksmondbenaming voor de tweelingbuurtschap Deldenerbroek-Deldeneresch.

deldenerbroek_deldenersch_midzomerfeest_esbrook_kopie.jpg

Een van de jaarlijkse hoogepunten in de buurtschappen Deldenerbroek en Deldeneresch is het Midzomerfeest Esbrook.

Een van de jaarlijkse hoogepunten in de buurtschappen Deldenerbroek en Deldeneresch is het Midzomerfeest Esbrook.

deldenerbroek-deldeneresch_ambt_delden_huis_twickel.jpg

Landgoed Twickel is met een oppervlakte van 4.000 hectare het grootste landgoed van Nederland. Ook Kasteel Twickel is bepaald een 'grote jongen'.

Landgoed Twickel is met een oppervlakte van 4.000 hectare het grootste landgoed van Nederland. Ook Kasteel Twickel is bepaald een 'grote jongen'.

deldenerbroek-deldeneresch_ambt_delden_huis_twickel_2.jpg

Kasteel Twickel is van alle kanten even indrukwekkend

Kasteel Twickel is van alle kanten even indrukwekkend

deldenerbroek-deldeneresch_ambt_delden_huis_twickel_tuin.jpg

Ook de tuinen van Kasteel Twickel zijn een bezoek waard

Ook de tuinen van Kasteel Twickel zijn een bezoek waard

deldenerbroek-deldeneresch_watertoren_twickel.jpg

Ook de in 1893 gebouwde, vlak bij Kasteel Twickel gelegen watertoren, destijds gebouwd t.b.v. Landgoed Twickel, is indrukwekkend.

Ook de in 1893 gebouwde, vlak bij Kasteel Twickel gelegen watertoren, destijds gebouwd t.b.v. Landgoed Twickel, is indrukwekkend.

deldenerbroek-deldeneresch_ambt_delden_monumentaal_pand_op_landgoed_twickel.jpg

Een van de vele monumentale panden op Landgoed Twickel

Een van de vele monumentale panden op Landgoed Twickel

Deldenerbroek-Deldeneresch

Terug naar boven

Status

- Deldenerbroek en Deldeneresch zijn buurtschappen in de provincie Overijssel, in de streek Twente, in grotendeels gemeente Hof van Twente en voor een klein deel gemeente Almelo. Tot 1811 richterambt Delden, in 1811 over naar gemeente Delden, per 1-7-1818 over naar gemeente Ambt Delden, per 1-1-1971 gaat een klein deel van Deldeneresch door middel van een grenscorrectie over naar gemeente Stad Delden (dit betreft een gebiedje direct W en ZW van de Deldense stadskern); in 2001 over naar gemeente Hof van Twente, inclusief het hiervoor genoemde kleine deel van Deldeneresch dat per 1-1-1971 is overgegaan naar de gemeente Stad Delden (want ook die gemeente gaat in 2001 over naar de gemeente Hof van Twente), maar exclusief het kleine stukje van Deldenerbroek dat in 2001 naar de gemeente Almelo overgaat (en daarmee voor de postadressen 'in' Bornerbroek komt te liggen), omdat de gemeentegrens ter plekke langs de A1 wordt getrokken, nl. het driehoekje tussen Semmekrotsweg en Goordijk, N van de A1, O van Enterbroek en W van Bornerbroek en Twentekanaal. Het gaat slechts om een handvol huizen. Maar het heeft (of had, dat is waarschijnlijker) wél een eigen plaatsnaambordje! Zie de foto elders op deze pagina. Het bordje is recentelijk ter plekke niet meer gesignaleerd.

- De buurtschappen Deldenerbroek en Deldeneresch hebben geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, voor de postadressen liggen zij beide grotendeels, 'in', tja hoe zullen we het noemen, de 'postale plaatsnaam' Ambt Delden (overigens samen met de andere Ambt Deldense buurtschappen: Azelo (grotendeels), Wiene en Zeldam). Het dubbele met de naam Ambt Delden is namelijk dat het formeel een 'woonplaats' is, terwijl het in de praktijk helemaal nergens ligt en er dus eigenlijk ook niet 'in' gewoond kan worden, want slechts de verzamelnaam is van de genoemde buurtschappen... Verder ligt Deldenerbroek, zoals hierboven reeds vermeld, voor de postadressen voor een klein deel 'in' Bornerbroek, en ligt Deldeneresch voor de postadressen voor een klein deel 'in' Delden.

- De buurtschappen Deldenerbroek en Deldeneresch werken op veel gebieden samen, en hebben dan ook in 1980 besloten een gezamenlijke buurtvereniging op te richten, genaamd Esbrook. Ook bestuurlijk presenteren deze buurtschappen zich als één geheel. Het leek de redactie van Plaatsengids.nl logisch hierbij aan te sluiten en voor deze buurtschappen gezamenlijk daarom ook één homepage te maken.

- Afgezien van het zelfvervaardigde plaatsnaambordje "Esbrook" voor de tweelingbuurtschap (zie de afbeelding) hebben de buurtschappen Deldenerbroek en Deldeneresch witte plaatsnaamborden. De buurtschappen liggen voor het overgrote deel buiten de bebouwde kom (enkel een miniem deel van Deldeneresch ligt binnen de bebouwde kom van Delden).

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Deldeneresch: Dealdner Es of 'n Es. Deldenerbroek: Dealdnerbrook of 't Brook. Als je deze namen samentrekt krijg je dus de naam van de buurtschapsvereniging: Esbrook.

Alternatieve schrijfwijze
De buurtschap Deldeneresch betitelt zich soms ook als Deldeneres, zonder ch dus (waar vandaag de dag wel wat voor te zeggen valt natuurlijk), maar officieel (d.w.z. op de plaatsnaamborden) is het Deldeneresch.

Naamsverklaring
Broek betekent moerassig gebied, een es is een hogergelegen stuk bouwland (in dit geval op het noordelijk deel van de stuwwal van Delden).

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Deldenerbroek ligt NW van Delden, aan beide zijden van de zijtak van het Twentekanaal (Delden-Almelo). Zie ook de 1e alinea bij Status.

- De buurtschap Deldeneresch ligt grotendeels (direct) N van Delden. Ook ligt er een stukje van de buurtschap direct Z van Delden, Z van het Twentekanaal, globaal begrensd door Kanaaldijk / Bentelosestraat / Nijlandsweg / Torendijk (plus een strook O daarvan). De Z parallel aan de Nijlandsweg lopende Platenkampsweg valt grotendeels onder Bentelo, alleen de huisnrs. 1 en 7 vallen onder Deldeneresch / Ambt Delden. En er liggen nog stukjes van de buurtschap direct W en direct O van Delden. Al met al wordt de stad Delden vrijwel geheel omringd door gebied van Deldeneresch.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft Deldenerbroek 81 huizen met 518 inwoners en Deldeneresch 69 huizen met 484 inwoners. Tegenwoordig hebben de buurtschappen Deldenerbroek en Deldeneresch samen ca. 250 huizen met ca. 630 inwoners. Tezamen hebben de twee buurtschappen ca. 15 bedrijfsgebouwen en ca. 20 verblijfsaccommodaties.

Terug naar boven

Geschiedenis

Deldenerbroek en Deldeneresch vielen onder de Grote Boerenmarke van Delden, waarvan ook de helft van de nabijgelegen buurtschap Oele deel uitmaakte.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Openbare basisschool Deldenerbroek was prachtig landelijk gelegen en lag toch slechts een paar kilometer van Delden, Bornerbroek en Goor. Men was er trots op de rustige sfeer en dat alle leerlingen elkaar kenden, met elkaar speelden en met elkaar leerden. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid waren er ook belangrijke waarden. De rust, ruimte en gemoedelijkheid zorgden voor een prettige sfeer om te leren. Het schoolgebouw bood tevens onderdak aan de kinderopvang en Buurtschapsvereniging Esbrook. De samenwerking was hecht en er werden ook veel activiteiten buiten schoolverband georganiseerd. Helaas heeft de school na afloop van schooljaar 2019-2020 de deuren moeten sluiten. In oktober 2019 waren er nog 22 leerlingen, en de absolute miniumgrens om nog door het rijk te worden bekostigd is 23 leerlingen. Bovendien zak je dan door een grens van wat onderwijskundig nog verantwoord is:

"Het onderwijsteam werkt keihard en heeft van alles gedaan om de school aantrekkelijk te maken. Zo is er veel geld gestopt in digitaal onderwijs. Maar ergens houdt het op. Volgens de prognose zou de school komend schooljaar 16 leerlingen overhouden. Met zo weinig kinderen is het onderwijskundig onverantwoord Deldenerbroek open te houden”, aldus directeur-bestuurder Jasper Kok van Stichting Primair Onderwijs, tijdens de bijeenkomst met de ouders in oktober 2019, waarin hij de sluiting aankondigde. Kok hoopt dat de overgebleven leerlingen van Deldenerbroek onderdak zoeken in de openbare basisschool van buurtschap Azelo, waarmee in schooljaar 2018-2019 een fusie is aangegaan: "Dat lijkt een logische keuze. De samenwerking is door de fusie geïntensiveerd en die school kent dezelfde directeur. Ook de interne begeleider is dezelfde persoon. Die kent de leerlingen. ‘Azelo’ doet eveneens veel aan digitaal onderwijs en houdt zich onder meer bezig met op maat gesneden onderwijs."

- Jaarlijks op een zaterdag begin juli was er de Oldtimer Trekkertoertocht vanuit Deldenerbroek. - Video-impressie Oldtimer Trekkertoertocht 2016. - En in dit filmpje zie je alle trekkers van 2016 voorbij komen. Bij een evenement als dit was het natuurlijk zowel een feest om deel te nemen als om er naar te kijken. De organisatie meldde dat zij er na de 10e editie in 2019 mee stopt. Gelukkig heeft de Oude Trekker Groep Elsenerbroek besloten deze traditie voort te zetten. Zij zullen dan ook vanaf 2020 een Oldtimer Trekkertoertocht in hun buurtschap Elsenerbroek organiseren. We laten dit artikel hier staan, zodat de liefhebbers op de Facebookpagina van het evenement de edities van de afgelopen jaren nog kunnen terugkijken.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Deldenerbroek heeft 17 rijksmonumenten.

- Deldeneresch heeft 82 rijksmonumenten, voor een groot deel betrekking hebbend op objecten op landgoed Twickel. Daarnaast zijn er nog 3 rijksmonumentale panden aan de Petzoldweg, op landgoed Twickel, die vanouds onder buurtschap Woolde vielen, en bij de gemeentelijke herindelingen van 2001 door grenscorrectie naar de gemeente Hof van Twente zijn overgegaan, en daarbinnen de postale plaatsnaam Ambt Delden, en daarmee onder buurtschap Deldeneresch zijn komen te vallen.

- Voor landgoed en kasteel Twickel zie het hoofdstuk Landschap etc.

- Havezathe Backenhagen (Deldenerbroek).

- Landgoed Warmtink (Deldenerbroek).

- De Noordmolen in Deldeneresch (Noordmolen 5) is door de eeuwen heen verschillende malen gerestaureerd. Sinds 1990 houden vrijwilligers de molen in bedrijf. In 2006 was weer een grote restauratie noodzakelijk. Niet alleen de molen, maar ook het molenrad, de kademuren, de brug, het dak en de schutdeuren waren aan renovatie toe. Daarnaast moest er vanwege de Arbowet een molenaarshuis worden bijgebouwd. Dit verblijf is zo veel mogelijk volgens de oude technieken, die bij de molenbouw werden toegepast, opgetrokken. Door leerlingen van het ROC te Amsterdam is in stijl een molenaarsverblijf bij de molen gebouwd. Hierin bevinden zich een toilet en keuken voor de ca. 20(!) molenaars. De restauratie heeft ruim 200.000 euro gekost. Dit is gefinancierd dooir bijdragen van Stichting Twickel, de Europese Unie, de provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente.

In de Noordmolen wordt olie geslagen uit lijnzaad (vlaszaad). Dit gebeurt in drie bedrijfsgangen. De eerste bedrijfsgang is het kneuzen van het lijnzaad, dit gebeurt op de kollergang. De kollerstenen (kantstenen) kneuzen het lijnzaad tot zaadmeel. De strijker strijkt het wegspattende zaad weer onder de kollerstenen. Is het zaad voldoende gekneusd, dan laat de molenaar de afloper zakken en opent hij de schuif, waarmee het zaadmeel in de meelbak valt. De tweede bedrijfsgang is het verwarmen van het zaadmeel. Dit verwarmen gebeurt op de vuister. Dit is een uit zandsteen opgebouwde vuurhaard afgedekt met een stalen plaat. Hierop ligt een bodemloze pan waarin het zaadmeel wordt verwarmd tot circa 40 graden. Als het meel is opgewarmd schuift de molenaar de pan met de inhoud over de trechters, waarna het meel in de twee opgehangen buulen (zakken) valt. De derde bedrijfsgang is het slaan van olie. Dit olie slaan vindt plaats op de persbank (slagbank). De buulen worden hier tussen een persplank gelegd en daarna in de persbank geplaatst. Door middel van een hei valt de beitel naar beneden waardoor de olie uit de buul wordt geperst.

Tijdens de openingstijden is de molen in werking en wordt er olie geslagen. De molenaars geven daarbij tekst en uitleg over onder andere de hier beschreven bedrijfsgangen. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor de instandhouding van de molen wordt op prijs gesteld. De Noordmolen wordt geheel door vrijwilligers gerund, en ontvangt geen structurele subsidie. Vind je het leuk om te zien hoe in de Noordmolen Twickel al meer dan 650 jaar olie wordt geslagen en daarbij tekst en uitleg te krijgen van de molenaars, kom dan eens langs. Je kunt je bezoek mooi combineren met een wandeling over het prachtige landgoed Twickel. De routebeschrijvingen zijn in de molen verkrijgbaar. - Site van de Noordmolen.

- Al op de kaart die Jacob van Deventer rond 1560 van Delden maakt zijn twee molens even ten westen van het stadje te zien, op de Deldeneresch, ter weerszijden van de weg naar Rijssen. Beide waren toen standerdmolens. Na de Tachtigjarige Oorlog bestond alleen de zuidelijke molen nog. Na 1732 is deze molen als eekmolen gebruikt. In dat jaar laat de Heer van Twickel, Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam (1692-1766), aan de overzijde van de weg een nieuwe windkorenmolen bouwen: de Eschmolen. Dit was een achtkante bovenkruier, een grondzeiler. In 1800 waaide de oude eekmolen om en is niet herbouwd.

"Tijdens een zware storm in 1934 waaiden de wieken van de Eschmolen eraf. Ze zijn niet bewaard gebleven. Vanaf 1939 maakten de ANWB, molenvereniging De Hollandsche Molen, de VVV en Deldenaren zich steeds meer zorgen over de aftakeling van de prachtige molen. Tientallen brieven werden er uitgewisseld, maar noch de eigenaar, noch de huurder had belang bij herstel. In 1953 is Stichting Twickel opgericht en daar hoorde ook de Eschmolen bij. In de jaren vijftig ging de molen snel achteruit. Vaak klommen er jongens in, die riet uit het dak trokken. In de kurkdroge zomer van 1959 ging het mis: er zaten weer jongens bovenin te roken en het dak vatte vlam. De molen is toen verbrand en ingestort. Dat was het dramatische einde van een van de mooiste en oudste industriële gebouwen van Twickel en Delden.

Stichting Eschmolen Delden wil graag iedereen enthousiast maken om er samen voor te zorgen dat de molen wordt herbouwd en dat er weer wieken gaan draaien op de Deldeneresch. Met de herbouw van de Eschmolen is een bedrag van bijna € 2.000.000 gemoeid. De stichting moet hiervan zelf € 500.000 als sponsoring bijeen brengen. Het sponsorboek "Samen een molen bouwen" geeft inzicht in de kostprijs van verschillende onderdelen waaruit de molen is opgebouwd en is bedoeld om particulieren en ondernemers er toe te bewegen een onderdeel voor hun rekening te nemen. Je kunt het initiatief ook sponsoren door de speciale Eschmolenwijn te kopen (er is zowel rode wijn als witte wijn, te koop bij de lokale VVV).

De molen komt ten noorden van het viaduct over de Rondweg, bij het begin van de Almelosestraat. Dit is het hoogste punt langs de Rondweg, waar de wind vanuit het zuiden tot het westen goed te vangen is. Van verre is de molen dan uitstekend te zien, komend over de Rondweg van Hengelo of Goor en ook vanaf Almelo. De Rondweg is de drukste weg van de stad en de initiatiefnemers verwachten dat velen bij het zien van de molen naar Delden worden gelokt. De molen zal een grote impuls geven aan de dagrecreatie en de vrijetijdseconomie. Deze zijn belangrijk voor de economie van Delden en omgeving. De Eschmolen hoort bij de prachtige golvende Deldeneresch, sluit perfect aan bij het Pact van Twickel en de beleidsnota's van de gemeente, Twente en de provincie." Aldus de stichting op haar site. Om de aandacht van voorbijgangers voor het project te trekken, is in 2015 een bord op de herbouwlocatie geplaatst met een visualisatie van hoe de molen er straks in het echt uit komt te zien.

- In 1893 besluit dr. Rodolphe F. baron Van Heeckeren van Wassenaer tot de bouw van een watertoren. Hij laat ir. H.P.N. Halbertsma een ontwerp maken. Het resultaat is een 37,5 meter hoge, prachtig gedecoreerde watertoren* in neorenaissance stijl, rijk voorzien van gebeeldhouwd natuursteenwerk. De baron liet de toren in eerste instantie bouwen als reservoir voor de water­voorziening en voor het blussen van branden op Landgoed Twickel. Toen bleek dat het water op Twickel zout bevatte en dus niet bruikbaar was als drinkwater, werd de toren aangesloten op het waterleidingnet van Almelo. Dit resul­teerde in 1894 in een 11 km lange transportleiding met een watertoren en een distributienet waarop ook een tiental openbare pompen werden aangesloten. Uit de ‘nette’ bronnen zoals de mensen deze pompen noemden, kon de bevolking kosteloos drinkwater tappen.
* De watertoren heeft als adres Watertorenstraat 5 en ligt formeel nog nét in het stadsgebied van Delden, maar maakt onderdeel uit van Landgoed Twickel en ligt ook, N van de N346, op een steenworp afstand van het kasteel. Daarom vermelden wij de watertoren hier en niet onder Delden (en zou het ons logischer lijken om ook de watertoren voor de post in Ambt Delden onder te brengen).

Ondanks deze grote verbetering op het gebied van de watervoorziening ontstond een probleem. De aanvoer van water bleek niet toereikend voor de vraag. Van de kant van Twickel werd al het mogelijke gedaan om de wateraanvoer te vergroten. Een oplossing werd niet gevonden. Het probleem loste zich op toen waterleidingmaatschappij WMO in 1955 de watervoorziening van Twickel en Stad Delden overnam. Stichting Twickel en WMO namen ieder voor 50% deel in de ‘Baron Van Heeckeren van Wassenaerstichting’, die tot doel had de door de baron aangelegde waterleidingwerken in stand te houden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Midzomerfeest Esbrook (weekend in juli, in 2021 voor de 30e keer), met o.a. Beachvolleybaltoernooi.

- Tik 'm an Cross (op een zaterdag begin november). - Videoreportage Tik 'm an Cross 2016. - Tik 'm an Cross 2016 gezien door de ogen of beter gezegd de camera van een van de deelnemers.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Landgoed Twickel is met een oppervlakte van 4.000 hectare het grootste landgoed van Nederland. Landgoed Twickel ligt in een grote straal rond de stad Delden, overwegend op grondgebied van de buurtschappen Deldeneresch en Deldenerbroek. Het afwisselende landschap bestaat uit zacht glooiende akkers en weilanden, bossen en eeuwenoude eiken, heidevelden en vennen. Daartussen slingeren zich beken en houtwallen. Op het landgoed bevinden zich zo'n 150 boerderijen, herkenbaar aan zwart-witte luiken, en andere gebouwen, waaronder Kasteel Twickel, de watertoren en de houtzagerij. De tuinen van Landgoed Twickel zijn door verschillende generaties aangelegd. Naast het kasteel ligt een formele tuin met vormsnoeifiguren in taxus en buxus. Daarnaast ligt de rotstuin, een ontwerp van de laatste baronesse. Het omringende uitgestrekte park, met vijvers, is in de 18e eeuw aangelegd. In de wildbaan van het park zijn damherten te zien. In 1888 drukte landschapsarchitect Edouard Petzold als laatste zijn stempel op het kasteel. Landbouw, landschap, cultuur en natuur gaan op Twickel harmonieus samen. De zorg voor dit alles berust bij Stichting Twickel.

Landgoed Twickel is voor het grootste deel opengesteld. Uit zorg voor de natuur, rust, bewoners en andere bezoekers zijn er huisregels voor je bezoek. Deze staan in het terrein vermeld op bordjes vermeld. Open: gehele jaar, van zonsopgang tot zonsondergang, vrij wandelen op wegen en paden, fietsen alleen waar aangegeven. Toegang: gratis. Bezoekerscentrum / landgoedwinkel. Informatiebalie, verkoop landgoedartikelen, rustpunt. Adres: Twickelerlaan 7, Ambt Delden. Open: april t/m oktober woensdag t/m zondag 10.00-17.00 uur; november t/m maart vrijdag t/m zondag 11.00-16.00 uur. Huispark van Kasteel Twickel, met oranjerie, kasteeltuinen, wildbaan en omringend park. Entree via het Bezoekerscentrum. Open: april t/m oktober op woensdag t/m zondag 10.00-17.00 uur. Toegang: €5 p.p.; groepen vanaf 10 p. €4 p.p.; kind t/m 16 jaar en rolstoelbegeleider gratis. Jaarkaart €17,50 p.p. Reserveren groepsbezoek en rondleiding met gids via het Bezoekerscentrum.

De Oranjerie is het winterverblijf voor Twickels collectie citrusbomen. Zomers voor de tuinbezoeker open met expositie en drankje met lekkernij. Gelegen in het huispark, entree via het Bezoekerscentrum. De Moestuin is de gebruikstuin voor het kasteel. Open voor bezichtiging en verkoop van fruit, groenten, planten en bloemen. Adres: Twickelerlaan 11, Ambt Delden. Open: mei t/m november woensdag en vrijdag 13.00-16.00 uur. Toegang: gratis. Kasteel Twickel is een bewoond huis. Beperkt open voor rondleidingen en kasteelconcerten. Adres: Twickelerlaan 1, Ambt Delden. Rondleiding met gids, inclusief entree Tuinen & Park, €15 p.p. Voor programma, data en tijden, kaartverkoop, zie de pagina Kasteelrondleidingen.

"Egbert-Jaap Mooiweer, rentmeester van Landgoed Twickel en Hester Maij, voormalig gedeputeerde van de provincie Overijssel vertellen in deze video hoe de kwaliteiten van dit landgoed worden behouden voor toekomstige generaties. De video is onderdeel van de serie: Panorama NL in de praktijk. Hierin brengen we personen, projecten en initiatieven in beeld die het gedachtegoed van Panorama Nederland uitdragen. Zo zetten we met Panorama Nederland de volgende stap: van een optimistische toekomstvisie voor de ruimtelijke inrichting van Nederland, naar de realistische en soms weerbarstige praktijk." - "Uit de serie 'Twente ons Erfgoed', een vernieuwde video van Kasteel Twickel en Tuinen met voice-over. Camera, editing, idee en voice-over door John Haverkotte."

- MTB-route Delden/Twickel is speciaal voor mountainbikers aangelegd en slingert over het 4.000 hectare grote Landgoed Twickel. De route is 67 km lang en voert grotendeels over zandwegen, bospaden en 23 speciaal aangelegde singletracks met een totale lengte van 12 km. Er zijn vier verbindingsroutes, waardoor kortere lussen gereden kunnen worden. De route stelt geen hoge eisen aan de fietstechniek, maar is ook aantrekkelijk voor de gevorderde mountainbiker. Door de zorgvuldige aanleg en intensief onderhoud wordt schade aan de natuur voorkomen.

- Deldenerbroek maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), vanwege de ecologische verbinding die dit gebied vervult van de Sallandse Heuvelrug naar het Haaksbergerveen. Om deze verbinding verder te verbeteren, is in 2016 in Deldenerbroek 77 hectare 'nieuwe natuur' aangelegd. In het gebied is onder andere de Hagmolenbeek over een lengte van 3 kilometer verlegd en aan weerszijden hiervan is een natuurgebied ingericht van ongeveer 30 hectare. Er zijn houtwallen hersteld, landschapselementen teruggebracht en grote delen van de voedselrijke bovengrond zijn afgegraven. Bij afgravingen is 200.000 m3 grond vrijgekomen, die is gebruikt voor het ophogen van 40 agrarische percelen. De nieuwe natuur omvat vochtige hooilanden, bloemrijk grasland en kruidenrijke akkers.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtschapsvereniging Esbrook.

- Media / nieuws: - Nieuws uit Deldenerbroek-Deldeneresch op Facebook. - Radio Brook FM.

- Kinderopvang: - Kindercentrum Deldenerbroek (open op dinsdag en donderdag) omvat de onderdelen Voorschoolse opvang, Peuterspeelzaal, Buitenschoolse opvang (BSO) en Kinderopvang, en is onderdeel van Kinderopvang Hof van Twente.

- Jongeren: - Jongerenkeet Ezbrooc Soebqruw "is gelegen in het pittoreske Esbrook en staat bekend om de goede sfeer en de mooie vrouwen", aldus hun Facebookpagina.

- Sport: - PSV Ponyclub Deldenerbroek is opgericht in 1961. Het is een gemoedelijke vereniging, niet alleen voor de deelnemende kinderen, maar voor het hele gezin.

Reactie toevoegen