Delden

Plaats
Stad
Hof van Twente
Twente
Overijssel

delden_plaatsnaambord.jpg

Delden is een stad in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Hof van Twente. T/m 2000 was het - onder de naam Stad Delden - een zelfstandige gemeente.

Delden is een stad in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Hof van Twente. T/m 2000 was het - onder de naam Stad Delden - een zelfstandige gemeente.

gemeente_stad_delden_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Stad Delden anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Stad Delden anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

delden_gevel_posthuis_in_de_kroon_1764.jpg

Getuige de gevelornamenten is dit fraaie pand met klokgevel op Markt 1 in Delden kennelijk een posthuis geweest, daterend uit 1764, met de naam In de Kroon.

Getuige de gevelornamenten is dit fraaie pand met klokgevel op Markt 1 in Delden kennelijk een posthuis geweest, daterend uit 1764, met de naam In de Kroon.

delden_oude_blasiuskerk.jpg

Delden, de Hervormde (PKN) Oude Blasiuskerk

Delden, de Hervormde (PKN) Oude Blasiuskerk

delden_oude_blasiuskerk_interieur.jpg

Delden, interieur van de Oude Blasiuskerk, met o.a. het imposante Naber-orgel uit 1847

Delden, interieur van de Oude Blasiuskerk, met o.a. het imposante Naber-orgel uit 1847

delden_oude_blasiuskerk_interieur_2.jpg

Delden, interieur van de Oude Blasiuskerk

Delden, interieur van de Oude Blasiuskerk

delden_h._blasiuskerk_interieur.jpg

Delden, interieur RK H. Blasiuskerk

Delden, interieur RK H. Blasiuskerk

delden_h._blasiuskerk_interieur_2.jpg

Delden, interieur RK H. Blasiuskerk

Delden, interieur RK H. Blasiuskerk

delden_zoutmuseum.jpg

In Zoutmuseum Delden kun je ontdekken waarom de zoutindustrie juist in deze streek van belang is geweest, wat men vroeger met zout deed en waarom het nu nog altijd belangrijk voor ons is. Tevens beschikt het museum over een grote collectie zoutvaatjes.

In Zoutmuseum Delden kun je ontdekken waarom de zoutindustrie juist in deze streek van belang is geweest, wat men vroeger met zout deed en waarom het nu nog altijd belangrijk voor ons is. Tevens beschikt het museum over een grote collectie zoutvaatjes.

Delden

Terug naar boven

Status

- Delden is een stad in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Hof van Twente. T/m 2000 was het - onder de naam Stad Delden - een zelfstandige gemeente. Zie verder bij Geschiedenis.

- Wapen van de voormalige gemeente Stad Delden.

- Voor de postadressen valt ook een klein deel van de buurtschap Deldeneresch onder de stad.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Dealdn.

Naamgeving
Na de bovengenoemde herindeling van 2001 raakt de naam Stad Delden buiten gebruik. Want het was immers alleen de gemeentenaam, geen plaatsnaam. De inwoners hebben aan de nieuwe gemeente verzocht om deze naam als plaatsnaam te gaan hanteren, maar dit is niet gehonoreerd.

Oudere vermeldingen
1036 kopie 14e eeuw Thelden, 1118 vervalst? kopie 13e eeuw Dhelden, 1119 Thelden, 1147 kopie 17e eeuw / 1294 Delden, 1333 Deylden, 1443 Deelden.

Naamsverklaring
Etymologie onzeker. Men heeft gedacht aan het Oudnoorse þel 'grond, bodem' met het verzamelsuffix -iþi*, ter aanduiding van een complex, en aan samenhang met het Oudnoorse dæld 'kleine laagte'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Delden ligt W van Hengelo, W van de A35, ZW van Borne, NO van Goor.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Stad Delden 255 huizen met 1.495 inwoners, verdeeld in de stad 201/1.169 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Schoppenstede 12/81, Sint Annenbrink 19/111 en Vossebrink 23/134 (die op de plattegrond elders op deze pagina nog mooi als apart gelegen buurtschappen te herkennen zijn). Tegenwoordig heeft de stad ca. 3.000 huizen met ca. 7.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Delden was een eigen 'richterambt', Verdeeld in een stadsgericht (dat gelijk was aan het gebied van de gemeente dat in 1818 verder zou gaan als de gemeente Stad Delden) en een landgericht. Het landgericht was onderverdeeld in de volgende marken (in hedendaagse spelling): Grote Boermarke (met Deldeneresch, Deldenerbroek en Oele), Azelo, Kotwijk en Weddehoen, Hengevelde, Bentelo, Beckum, Woolde (met Hengelo).

Bij keizerlijk decreet van 6 januari 1811 werd per 1 maart van datzelfde jaar een lange lijst van Franse wetten ingevoerd. Een daarvan was de invoering van gemeentebesturen. Het Richterambt Delden werd per 1 maart 1811 gesplitst in de mairie van Hengelo (bestaande uit de helft van de Grote Boermarke en de marken Woolde en Beckum) en de mairie van Delden (bestaande uit het stadsgericht, het overige deel van de Grote Boermarke en de overige marken van het landgericht) (hier geprojecteerd op een actuele kaart). Na de aftocht van de Fransen werd begin 1814 besloten dat de namen vernederlandst werden; 'mairie' werd gemeente en 'maire' werd burgemeester. Vervolgens werd per 1 juli 1818 de gemeente gescheiden in de gemeenten Stad en Ambt Delden (net zoals bijv. Ommen, Almelo, Hardenberg, Vollenhove, Goor*, Ootmarsum**, Enschede*** en Doetinchem). (© hoofdstuk Geschiedenis en gemeentekaart: Andreas Bartelink).

* De gemeente Goor werd gesplitst in de gemeenten Goor (=stadsgericht) en Markelo (= Goorse kwartieren van het Richterambt Kedingen + marke Elsen).
** De gemeente Ootmarsum werd gesplitst in de gemeenten Ootmarsum (= stadsgericht) en Denekamp (= marken Agelo, Breklenkamp, Denekamp, Lattrop, Noord Deurningen en Tilligte).
*** Dit betrof geen volledige scheiding, de Eschmarke werd per 1 juli 1818 toegewezen aan de gemeente Lonneker. De gemeente Enschede bestond daarna enkel nog uit het voormalige stadsgericht.

- Verslag van het strijdgewoel in Delden eind 16e eeuw.

- Plattegrond van Delden anno 1829 (die dankzij initiatief van de vroegere directeur van de lokale VVV, Harry Vrielink, nu een blinde muur siert van de Readshop aan de Langestraat).

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze voormalige gemeente, kun je terecht bij het Twents Streekarchief (TSA) te Delden. Het streekarchief beschikt over een aanzienlijke hoeveelheid landkaarten, historische boeken, de Canon van Delden en een uitgebreide beeldbank met digitaal opgeslagen beeldmateriaal van de stad en omstreken. Ben je op zoek naar afbeeldingen van de stad of omstreken, op welk gebied ook, dan staan de medewerkers je graag ter zijde. Ook kun je een zoekopdracht indienen, waarbij de medewerkers zelf, tegen een geringe vergoeding, op zoek gaan naar de door jou gewenste informatie.

Ook de Vereniging Heemkunde Ambt Delden - die anno 2020 nog aan een eigen website werkt - is, met ca. 30 meter archief, dat voorheen bij verschillende mensen thuis was ondergebracht, ingetrokken bij het nieuwe onderkomen van het Twents Streekarchief (TSA) in de Stadshagen aan de Noorderhagen (voorheen zat TSA op de eerste verdieping van de bibliotheek aan de Langestraat). De vereniging telt ca. 300 leden waarvan 50 tot 60 mensen in Stad Delden wonen. Bas Boer van het Twents Streekarchief is enthousiast over de komst van het Ambt-Deldense archief: "Wij hebben al zo’n 70 strekkende meter archief, zoals de dtb-boeken (doop-, trouw- en begrafenisboeken) van voor 1811. Twentenaren hoeven nu niet meer naar Zwolle te reizen om deze boeken in te zien. Dat kan nu hier."

Het Twents Streekarchief is in 1993 opgericht door Historische Vereniging Schoutambt Delden en Stichting Behoud Delden, waaruit het Zoutmuseum is voortgekomen. Beide organisaties zijn niet meer actief, waardoor het historisch onderzoek van het stadje op een laag pitje staat. Bas Boer van het streekarchief zou daarom graag zien dat Heemkunde Ambt Delden ook het onderzoek naar de geschiedenis van de stad erbij gaat doen. Johan Sander van de heemkundevereniging staat niet afwijzend tegenover de wens van Bas Boer, maar houdt een slag om de arm: "Het heeft zijn tijd nodig."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Delden-Noord.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Delden heeft 49 rijksmonumenten.

- Delden heeft 34 gemeentelijke monumenten.

- De thans Hervormde (PKN) Oude Blasiuskerk (Kerkplein 3) wordt voor het eerst vermeld in 1118 en was voor de Reformatie gewijd aan de heilige Blasius. Ter onderscheiding van de nieuwere, RK kerk in Delden die eveneens gewijd is aan deze heilige, staat de protestantse kerk in de volksmond tegenwoordig ook wel bekend als de Oude Blasius. In de huidige gotische drieschepige hallenkerk bevinden zich nog resten van een laatromaanse voorganger. Het betreft hier de kolommen van een pijlerbasiliek of pseudobasiliek uit de 12e eeuw. De imposten van de noordwestelijke vieringspijler en de muurpijler aan de westzijde van het schip alsmede opgravingen tonen aan dat deze kerk gebouwd was volgens het alternerend stelsel. Tevens bevindt zich in de oostwand van het noorderzijschip nog een (deels gereconstrueerd) romaans venster, dat bij de grote restauratie van 1968 is ontdekt.

Het grootste deel van de huidige kerk stamt uit de 15e en begin 16e eeuw. Na de bouw van het zuiderzijschip volgde in 1464 de bouw van het zuiderzijkoor. Op de steunbeer op de hoek van de zuiderzijbeuk is nog een zonnewijzer uit de 15e eeuw. De twee westelijke traveeën van het noorderzijschip zijn jonger dan de oostelijke travee, het vroegere transept. Tegelijk met de bouw van de westelijke traveeën is een romaanse pijler vervangen door een gotische zuil. De zandstenen toren, waarvan de bouw is gestart in 1516, is nooit voltooid. Een geleding met galmgaten ontbreekt daarom. De klokken hangen direct onder het torendak. In 1583 brandden kerk en toren af, waarbij vermoedelijk enkele gewelven zijn ingestort. Na de Reformatie is de kerk in 1602 door Prins Maurits aan de protestanten toegewezen. In de jaren 1968-1970 is de kerk geheel gerestaureerd. De gewelven van de toreningang, het zuiderzijkoor en de oostelijke travee van het noorderzijschip zijn toen gereconstrueerd. De oude hoofdingang van de toren is hersteld en het dichtgemetselde raam boven de ingang weer geopend. Ook het hele interieur is onder handen genomen. Aan het Kerkplein staat ook de Pastorie uit 1854. De kerk valt onder de Protestantse Gemeente Delden. - De kerkdiensten kun je hier terugluisteren.

- De RK Nieuwe Blasiuskerk in Delden (Langestraat 74) is in 1873 in neogotische stijl gebouwd. De architectuur was geïnspireerd op de laatgotische kerk in Winterswijk. De parochiekerk is toegewijd aan de heilige Blasius (bisschop en wonderdoener uit Sebaste, Turkije) en de heilige Jozephus (man van Maria). De beelden van deze twee heiligen staan boven de ingang, samen met een beeld van Maria met kind. De kerk heeft fraaie gebrandschilderde ramen, gemaakt in verschillende periodes door diverse glazeniers. De ramen in de doopkapel zijn van Henricus Kocken, uit 1923, en hebben betrekking op het Doopsel.

Het grote raam achter het orgel achter in de kerk is ontworpen door Otto Mengelberg. Rond het priesterkoor zijn de ramen van Heinrich Geuer of Hendrik de Vos. In het middelste raam (Aanbidding van het Sacrament) is de knielende priester vermoedelijk pastoor Groeninger (1900-1915). De zijramen zijn gemaakt door telgen uit de bekende glazenierfamilie Nicolas. Ze zijn pas in 1991/1992 geplaatst en komen uit het RK ziekenhuis in Zwolle, en uit de vroegere kathedraal van Groningen. Er staan 8 van de 10 geboden op afgebeeld. Het hoogaltaar uit 1887 is gemaakt door beeldhouwer Wilhelm Mengelberg en bestaat uit een gebeeldhouwd middengedeelte en twee beschilderde vleugels. Links en rechts van het tabernakel staan de vier kerkvaders: Augustinus, Gregorius I, Ambrosius en Hieronymus. Op de vleugels staan vier profeten: Jesaja, Jeremias, Mozes en Daniël. De preekstoel tegen een van de pilaren is uit 1879 en gemaakt door Friedrich Mengelberg. De zes zijden zijn versierd met zittende evangelisten.

De kerk heeft maar liefst twee grote orgels. Het grote hoofdorgel boven de hoofdingang is in 1912/1913 gebouwd door Maarschalkerweerd & Zoon uit Utrecht. De kast is gemaakt door Dirk van Kent. In 2003 is een tweede orgel geplaatst, en wel op het priesterkoor. Oorspronkelijk gebouwd voor de Gerardus Majellakerk in Breda in 1953, door Verschueren te Heythuisen en, na allerlei omzwervingen, met hulp van veel parochianen gerestaureerd en in deze kerk terecht gekomen. Het houtwerk is van Johan Groot Zevert, die overigens veel houtwerk in de kerk heeft gemaakt. De Mariakapel onder de oorspronkelijke koorzolder heeft schilderingen van kunstschilder en glazenier Schoenaker (1923), met diverse bijbelse taferelen, zoals de verdrijving uit het Paradijs, en van de ouders van Maria, Joachim en Anna. Schoenaker heeft ook zichzelf geschilderd in een torentje, uitkijkend naar Maria. De kerk valt tegenwoordig onder de Heilige Geest Parochie, aan wie wij deze beschrijving hebben ontleend.

- De Twickeler Houtzaagmolen (Zaagmolenweg 1) ligt vlak bij de weg van Delden naar Hengelo, achter hotel Carelshaven. Dit hotel heeft een historische band met de zaagmolen. Het was vroeger een schippersherberg voor de schippers die met hun Enterse zompen de Twickeler Vaart bevoeren en gebruik maakten van het haventje bij de houtzaagmolen. De naam Carelshaven verwijst nog naar de oprichter van zowel de zagerij als deze vaart: Carel George Graaf van Wassenaer Obdam. Als we naast Carelshaven de Zaagmolenweg ingaan komen we langs de Oelerbeek. Aan de overkant van deze beek zien we een opslagterrein van de huidige Zagerij Twickel. Hier liggen grote stapels stammen en planken. Op werkdagen kun je het snerpen van de bandzaag horen.

Aan het eind van dit weggetje staat de de houtzaagmolen met daarachter Zagerij Twickel. Tegenover de houtzaagmolen staan enkele huizen waar vroeger de zaagbazen van Twickel hebben gewoond. De huizen hebben blinden in de kenmerkende kleuren van Twickel: wit met een zwarte rand. Ook de deuren van de houtzaagmolen hebben deze kleuren, maar dan alleen aan de binnenkant. Vlak voor de sleephelling waarover de bomen naar binnen werden getrokken lag het balkengat. Dit was een ondiep water waarin stammen werden gewaterd alvorens te worden verzaagd. Vlak na de sluiting van de molen is dit gat gedempt. Tegenwoordig is er weer een balkengat aan de overkant van de Oelerbeek.

De oude houtzaagmolen heeft tot 1975 dienst gedaan, waarna de zagerij in een nieuw gebouw met moderne machines haar bedrijf voortzette. De oude zagerij is nu een museum en er wordt alleen gezaagd ter demonstratie. Dat er bij Zagerij Twickel grote hoeveelheden stammen worden verzaagd, draagt bij aan de bijzondere sfeer van deze plek. De houtzaagmolen staat meestal ingeklemd tussen grote nog te zagen stammen en hoge stapels pas gezaagde planken en de geur van versgezaagd hout is onmiskenbaar. "Een groep enthousiaste vrijwilligers is constant bezig de molen in optimale conditie te houden en staat klaar om je te ontvangen en rond te leiden. Hoewel de windmolen reeds lang is verdwenen blijven wij nog altijd over 'de molen' spreken. De website beoogt je een indruk te geven van de molen zelf, zijn geschiedenis en het zagen. Maar de geur van gezaagd hout, het trillen van het gebouw bij het zagen en de gastvrijheid van onze vrijwilligers en nog veel meer kun je pas echt ervaren bij een bezoek aan onze houtzaagmolen. De Twickeler Houtzaagmolen is het gehele jaar voor publiek geopend. Je bent van harte welkom. Hoewel er niet meer op commerciële basis hout wordt gezaagd zijn we bereid je te laten zien hoe hier in de loop der eeuwen dikke bomen tot balken en planken werden verzaagd."

- Het voormalige stadhuis van de gemeente Stad Delden (Ressingplein 2) is in 2011 verkocht. De projectontwikkelaar heeft de latere aanbouw aan het stadhuis gesloopt en heeft het complex verbouwd tot restaurant, winkels, een appartement en een B&B met 6 kamers.

- In Zoutmuseum Delden ontdek je wat men vroeger met zout deed en waarom het nu nog steeds belangrijk voor ons is. Tevens beschikt het museum over een grote collectie zoutvaatjes. Waarom juist hier een Zoutmuseum? In 1886 liet baron van Heeckeren van Wassenaar op landgoed Twickel boringen naar drinkwater uitvoeren. Maar het water dat naar boven kwam was niet te drinken; het was zout. Zo werd ontdekt dat de Twentse bodem zoutlagen bevatte. Deze ontdekking vormde het begin van een uitgebreide exploitatie. Na de Eerste Wereldoorlog werd in Boekelo de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie (K.N.Z.) opgericht, de voorganger van het huidige Akzo Nobel te Hengelo.

- De naam van Museumboerderij Wendezoele in Delden is ontleend aan de paal(zuil) waarmee in vroeger tijden op boerderijen een ketel met water boven het open vuur werd gedraaid. "Kom het boerenleven van vroeger ontdekken! Hoe was het leven in de landbouw en veeteelt in dit deel van Twente tussen 1900 en 1960? Bij Twickelboerderij Erve Brinkate uit 1895 is het te beleven. Museumboerderij Wendezoele heeft een prachtig erf en authentieke gebouwen, waarbij het voorhuis sinds 2019 voor het eerst te bezichtigen is. Een kleine veestapel, een kruiden- en groentetuin, gras- en akkerland en wisselende exposities maken de ontdekkingstocht naar het leven van toen compleet.

Iets nieuws leren is leuk en het aan anderen vertellen is onze hobby. De vrijwilligers vertellen graag en laten het ook zien. Ambachten als weven en manden maken, graan oogsten met de hand, de betekenis van klederdracht en koken zoals toen is een kleine greep uit het brede aanbod. De Wendezoele biedt een schat aan kennis, voor jong en ouder. Beleef de sfeer van het plattelandsleven van toen en kom niet alleen kijken maar ook proeven. De biologische oogst is zeer smakelijk en te koop. Nieuwe aardappels, jam en natuurlijk koud geslingerde honing. Geniet van een uniek landschap met koffie en Twentse krentenwegge. Wij serveren het graag."

- De sluizen en gemalen bij Delden en Hengelo dateren uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Ze zijn opgeleverd bij de aanleg van de Twentekanalen. Richard Schokker van aannemer Mourik, die in 2018 beide complexen heeft gerenoveerd: "Door de jaren heen vond er lange tijd alleen noodzakelijk onderhoud plaats, echt grootschalig onderhoud was alweer een poos geleden. Het moderniseren door Rijkswaterstaat is dan ook geen overbodige luxe." De werkzaamheden in Delden hadden zowel betrekking op de sluis zelf, als het gemaal en de omgeving. Zo vernieuwde Mourik niet alleen beide sluisdeuren, maar haalden ze ook de volledige aandrijving van de sluisdeuren uit elkaar, maakten de onderdelen schoon en vervingen ze, als dat nodig bleek. Ook de stalen sluiskolk is opgeknapt. Dit is het gedeelte van de sluis waar schepen in wachten als ze door de sluis gaan. Er is nieuwe ‘conservering’ (verf) aangebracht en de verankering die zorgt dat de damwanden op hun plaats blijven is vervangen. Van het pompgemaal vernieuwden ze de elektrische pompen. Op het terrein waar het gemaal en de sluis staan, is allerlei onderhoud uitgevoerd. Van schilder- en snoeiwerk tot onderhoud aan de weg. Ook het sluiscomplex bij Hengelo is in 2018 gerenoveerd.

- Gevelstenen in Delden.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Delden kent een groot aantal jaarlijks terugkerende evenementen, waarmee de stad zich ook regionaal in de kijker speelt. De Deldense Ondernemers Vereniging (DOV) en haar leden dragen deze activiteiten een warm hart toe en zijn bij de organisatie in meer of mindere mate betrokken."

- Na de grote restauratie van de Oude Blasiuskerk in 1965-1968 bleek dat de akoestiek van deze vroeggotische kerk perfect was voor concerten. Drie initiatiefnemers richtten toen Stichting Kerk & Muziek op. Het eerste concert werd gegeven in 1970. De eerste serie concerten was opgebouwd rond het orgel en koorzang. Maar al snel bleek de belangstelling voor instrumentale ensembles een groter publiek aan te spreken. In de loop der jaren hebben vele topensembles en solisten hier opgetreden, zoals I Musici, I Fiamminghi, de Academy of St. Martin in the Fields, het Orlando Kwartet, het Juilliard String Quartett, het Concertgebouw Kamerorkest, het Leipziger Streichquartett en Janine Jansen. Sinds 1980 worden, in samenwerking met Stichting Twickel, ook concerten in het kasteel gegeven. Omdat de oude naam regelmatig leidde tot het misverstand dat voornamelijk religieuze muziek werd uitgevoerd, is de naam vanaf 2009 geleidelijk gewijzigd in Delden Klassiek. Op de Facebookpagina onder de link vind je de aankondigingen van de ensembles die binnenkort optreden. Ook de Cultuurvrienden Oude Blasius organiseren regelmatig concerten in deze kerk.

- Carnaval. - Kindercarnaval.

- De Deldense Rocknacht (eind november, in 2019 voor de 6e keer) is voor het eerst sinds 1998 in 2014 weer georganiseerd. Het was een groot succes en is daarom sindsdien weer een jaarlijks evenement.

- Al ruim 45 jaar zijn de Hemelvaart Feesten in Delden 4 dagen lang een groots spektakel voor jong en ouder. Voor de hele familie is er wat te doen. De jaarlijkse Braderie in de Langestraat is van alle markten thuis. Op de donderdag is er voor het publiek live muziek en gezelligheid op diverse pleinen. Verder o.a. een Kermis, Vlooienmarkt, Ringsteken en Zeepkistenrace.

- De Deldense Sportweek (juni) is een geweldig sportevenement, dat georganiseerd wordt door diverse lokale sportverenigingen, in samenwerking met Stichting Sportplezier Hof van Twente. Er wordt gesport in teamverband. Elke dag is er een nieuw onderdeel. De voorwaarden: Teamgrootte: maximaal 15 personen (inclusief inzetbare coach 16) in een team, Samenstelling: vrienden, familieleden, kennissen, buren etc. Leeftijd vanaf 16 jaar. Dagteam met minimaal 2 vrouwen in het veld. Iedere ingeschreven teamlid mag aan ieder sportonderdeel meedoen. Het is, mede door het aanbod van de diverse sporten, altijd weer een uitdaging welk team zich een jaar lang “Sportweekkampioen van Delden” mag noemen.

- De Twentse Rolstoelvierdaagse vindt jaarlijks plaats in de laatste volle week van juli en trekt gemiddeld zo'n 175 deelnemers. Met routes van 9 (kidsparcours), 15, 30, 50 en zelfs 70 km door de schilderachtige omgeving van Delden. Stichting de Wibo's zet zich al ruim 25 jaar in voor de Twentse Rolstoelvierdaagse. Als organisator van het randprogramma spelen de Wibo's een belangrijke rol in het succes van het evenement. Sporthal De Reiger wordt elk jaar omgebouwd tot thuishonk van de rollers. Van inschrijving tot inhuldiging, van ontbijt in de ochtend tot spectaculaire spelshows in de avond: alles wordt tot in de puntjes, en met enorm veel plezier, door de Wibo's verzorgd.

- Nacht van Delden (op een zaterdag in juli).

- Ieder jaar tijdens het 1e volle weekend van september organiseren de Deldense Schutters de Deldense Schuttersfeesten, een 3 dagen durend feestweekend dat bol staat van muziek, sport, spel en folklore voor jong en ouder. Met name de laatste jaren zeer vernieuwend maar toch met duidelijke invloeden van foklore en traditie. Voor een indruk zie de aftermovie van de Deldense Schuttersfeesten 2018.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Nieuws van de winkeliers in Delden en andere leden van de Deldense Ondernemers Vereniging (DOV) op Facebook.

- Landgoed Twickel.

- Streekmarkt Twente is - sinds 2009 - de eerste streekmarkt in Twente. Iedere 1e zaterdag van de maand in het centrum van Delden, van 09.00-15.00 uur. Een gezellige markt vol eersteklas Twentse producten. Eerlijk, puur, en sommige biologisch. Kaas, honing, mosterd, brood, lamsvlees, jam, tapenades, bierdip, spreads, vlierbessenproducten, gerookte paling, varkensvlees, groenten, hapjes, wijn, zalm en nog veel meer.

- "In Stadscentrum het Parochiehuis biedt Stiching Beheer Registergoederen (SBR) Delden ruimtes aan waarin cultuur, dans, educatie, recreatie en samenkomst georganiseerd kunnen worden. Naast een mediërende/faciliterende speelt de SBR een initiërende rol. In een eigen programma bedient de stichting de stad van cabaret, muziek en cinema. Laat je verrassen in Stadscentrum het Parochiehuis!"

Terug naar boven

Eten en drinken

- Deldense Moppen is een lokale lekkernij.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Delden, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Delden (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Delden.

- Lokale links: - Delden linkspagina.

- Onderwijs: - Basisschool De Rannink. - Dalton Basisschool De Toonladder. - Basisschool Twickelo. - "Het Twickel College biedt onderwijs voor atheneum, havo, vmbo en lwoo. Er zijn 2 locaties: in Hengelo, Borne en Delden. Twickel wil bij alle leerlingen het plezier in leren bevorderen, onder het motto "Leren met Plezier". Kwaliteit door goede resultaten en eigentijdse onderwijsvormen, optimale ontplooiing van alle leerlingen en een persoonlijke benadering staan bij ons centraal. Op Het Twickel College heerst een creatief klimaat waarin iedereen zichzelf mag onderscheiden. Je doel bepaal jezelf. De route er naar toe bewandelen we samen. Met onze aanpak willen we: leerlingen stimuleren om te leren; leerlingen uitdagen om actief te zijn en hun uiterste best te doen; creatief en zelfstandig denken van leerlingen stimuleren en honoreren; meer samenhang in onze didactiek ontwikkelen; zorgen voor een uitdagende leeromgeving; uitgaan van de natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit van onze leerlingen; leerlingen de kans geven om hun talenten optimaal te ontwikkelen; leerlingen naarmate ze ouder worden leren met meer eigen verantwoordelijkheid om te gaan."

- Muziek: - "Muziekvereniging Drumfanfare Delden is opgericht in 1957. De vereniging heeft een leerlingenorkest, slagwerkgroep, dweilorkest KWW en een harmonieorkest. Alle onderdelen repeteren in het gebouw van Scholengemeenschap Twickel. De Drumfanfare is een vereniging die concerten en serenades verzorgt en deelneemt aan straatoptredens. Naast het maken van muziek staan ook gezelligheid en saamhorigheid hoog in het vaandel. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Weet je nog niet welk instrument je wilt gaan spelen? Doe mee aan onze 6 lessen voor € 6,- actie waarbij een instrument naar keuze kan worden geprobeerd. Wat heeft de Drumfanfare je te bieden?: ruime keuze uit te bespelen instrumenten; muziekinstrument in bruikleen; muziekonderwijs door ervaren beroepskrachten; financiële bijdrage aan opleidingskosten; samenspelen in groepsverband voor beginnende en gevorderde leden; leuke activiteiten voor jong en ouder, bijvoorbeeld de jaarlijkse feestavond en het OBM-Muziekweekend in Heino."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Rood Zwart is opgericht in 1923. De geschiedenis van de vereniging kun je hier lezen.

- Handbalvereniging DHV is opgericht in 1967.

- Korfbalvereniging DKV Zwart-Wit is opgericht in 1922. Kinderen kunnen hier al vanaf 4 jaar terecht. Elke maand organiseert de vereniging namelijk een Kangoeroe Klup voor kinderen van 4-7 jaar, met leuke spelletjes en sportactiviteiten om kennis te maken met korfbal. Meedoen is gratis en aanmelden is niet nodig, maar mag wel. De Kangoeroe Klup is een leuk vervolg op het schoolkorfbal. Zwart-Wit heeft namelijk korfballessen gegeven op alle Deldense basisscholen. De kinderen waren daar allemaal erg enthousiast over, en DKV ook. Daarom organiseren ze sindsdien de Kangoeroe Klup.

- "D.F.C. De Twickel Trappers is opgericht in 1999. Aanleiding voor de oprichting was de wens om te komen tot één gezamenlijke fietsvereniging in Delden. De stad kende voorheen vele toerfietsers die allemaal hun eigen vaste clubje hadden of individueel hun kilometers maakten. De naam van de vereniging is ontleend aan het prachtige landgoed Twickel dat de stad omzoomt. De letters D.F.C. staan voor Deldense Fiets Club. Daarmee wordt benadrukt dat het geen wielrenvereniging is en evenmin alleen een toerfietsvereniging voor de wegrijders. Ook het ATB’en is een wezenlijke tak binnen de club. Jaarlijks organiseert de vereniging twee evenementen. Een vrije Twickel-toertocht voor de wegfietsers door het Twentse coulisselandschap en een ATB-Twickeltocht, uiteraard over Landgoed Twickel. Naast het fietsen worden er jaarlijks diverse clubtochten georganiseerd zoals een clubmiddag. Daarnaast gaan we ieder jaar in de zomer met een aantal leden de uitdaging aan in bergen. Alle relevante informatie van, voor en door de leden wordt aangeboden via onder meer de TwickelToerWijzer, het officiële clubblad van de vereniging dat vier keer per jaar verschijnt."

- Vrouwen: - De vrouwen van Vrouwen van Nu afdeling Delden ontmoeten elkaar tijdens de maandelijkse afdelingsbijeenkomsten, die elke 4e woensdag van de maand plaatsvinden in gebouw De Voorhof. Ook organiseert de afdeling koffie-ochtenden (twee in het voorjaar en twee in het najaar), een Kerstviering en een Paasviering.

- Welzijn: - "De Zonnebloem afdeling Delden-Ambt en -Stad bestaat uit een grote groep enthousiaste ervaren vrijwilligers. Wij proberen een positieve bijdrage te leveren aan het leven van mensen die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd lichamelijke beperkingen hebben en voor wie als gevolg daarvan sociaal isolement dreigt. Wij doen ons best om het leven van onze gasten in Stad en Ambt een beetje aangenamer te maken."

- Veiligheid: - Brandweer Delden houdt je op hun Facebookpagina op de hoogte van hun trainingen e.a. activiteiten.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - "De Deldense Ondernemers Vereniging (DOV) vertegenwoordigt de ondernemers uit Delden bij de gemeente en andere overheden en behartigt hun gezamenlijke belangen. De DOV is daarom actief betrokken bij allerlei projecten in de gemeente die de ondernemers aangaan. Voorbeelden hiervan zijn uitbreiding van het industrieterrein, inrichting van de Langestraat en vaststellen van koopzondagen. De DOV is, net als de andere ondernemersverenigingen in de gemeente Hof van Twente, vertegenwoordigd in het Platform Ondernemersverenigingen Hof van Twente. Dit platform komt op voor de ondernemers van de Hof van Twente.

Doelen DOV. De Deldense Ondernemers Vereniging (DOV) is er van en voor ondernemers uit allerlei sectoren. De DOV is een actieve vereniging en streeft de volgende doelen na: het behartigen van de belangen van Deldense ondernemers; het bevorderen van het contact tussen de leden onderling; het bevorderen van het contact tussen de leden en de gemeente. Ondernemers uit Delden sluiten zich aan bij de DOV om hun krachten te bundelen. Ben je op zoek naar nieuwe relaties, naar informatie, of naar nieuwe ontwikkelingen? De DOV biedt je een platform waarmee u uw voordeel kunt doen. Zakelijk en heel gezellig!"

Reactie toevoegen