Catsop

Plaats
Buurtschap
Stein
Westelijke Mijnstreek
Limburg

Catsop

Terug naar boven

Status

- Catsop is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio Westelijke Mijnstreek, gemeente Stein. T/m 1981 gemeente Elsloo.

- De buurtschap Catsop valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Elsloo.

- De buurtschap heeft officiële, blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een bebouwde kom - zij het niet consequent, want daarnaast komt het voor dat bij sommige wegen Catsop binnen de bebouwde kom van Elsloo ligt, met een wit bord Catsop onder het kombord van Elsloo.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Katsep.

Oudere vermeldingen
Katsop, 1361 Catsop, 1398 van Kaytsappe, 1840 ‘Castrop of Catsop’.

Naamsverklaring
Wordt beschouwd als een zogeheten apa-naam. Het eerste lid wordt verbonden met het Limburgse kaatsj en het Rijnlandse katsch ‘slijm, afval’, apa-* betekent ‘rivier, stroom’. (3083)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Catsop ligt Z van het dorp Elsloo, rond onder andere de wegen Daalstraat, Kempken, Op de Dries, Veestraat, Aan de Gellik, Het Einde en Mergelakker.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Catsop 50 huizen met 235 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 240 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De straatnaam Op de Dries is afgeleid van de driesprong waar vroeger de driespoel, de drenkpoel voor het vee was.

- Uitvoerige geschiedenis van de buurtschap Catsop op de site van en over Elsloo (zie ook de pagina na degene die je te zien krijgt onder de link, oftewel klik onderaan die pagina op 'Volgende' om de pagina erna over deze buurtschap ook te zien).

In 2014 is het boek 'Catsop. De toekomst, een schaduw van het verleden, gepresenteerd in het zonnige heden' verschenen. Het boek, uitgevoerd in full color drukwerk met harde kaft telt 180 pagina's, beschrijft in detail de historie van het landschap, de nederzetting en haar inwoners. Dit door de eeuwen heen tot aan de dag van vandaag. Het is een bijzondere weergave van de ontwikkeling van een agrarische nederzetting op de rand van het plateau van Schimmert tot een veelzijdige woongemeenschap. Naast de historische informatie met oude kaarten komen ook de huidige bewoners aan het woord aangevuld met veel oude en nieuwe foto's.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Winanduskapel aan het einde van de Daalstraat is door de bewoners in 1848 opgericht voor Philippus Winandus uit Kleine Meers. Volgens een legende kwam deze na zijn pelgrimstocht naar Jeruzalem een als ridder verklede engel te paard tegen, die aanbood hem terug naar huis te brengen. Dezelfde dag stond Winandus op de plek waar nu de kapel staat. De kapel bevat een plafondschildering van de legende. In 1998 bestond de kapel 150 jaar en is toen volledig gerestaureerd. De hele buurtschap liep uit voor een magnifieke processie en de ingebruikname van de vernieuwde kapel.

- Monumentale panden waaronder hoeve Hagenhof aan de Schuthagenweg en de rijksmonumentale hoeven aan Op de Dries 4 en 21.

- Vanuit Catsop loopt een holle weg richting Geulle.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Bij het Rundje Catsop (hardlopen, weekend in augtustus) op zaterdag kun je kiezen uit de afstanden 5 en 10 km. De Catsopper Colorrun op zondag is een run met een heel hoog fun gehalte. Je begint geheel gekleed in het wit en onderweg word je ondergedompeld in de hipste en felste kleuren en dit alles met gepaste muziek van een DJ. Je afstand en mix van kleuren bepaal je zelf omdat je meerdere rondes kunt lopen, dansen, rennen of huppelen. De Catsopper Colorrun is er voor alle leeftijden.

- Winandus Kunst- en Antiekmarkt (op een zondag in september).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Karel de Stoute, Hertog van Bourgondië, liet op zijn veldtocht in deze streken (1473-1474), op de Hyscheberg in het bos De Horst Z van Catsop, W van de Horsterweg, een kamp inrichten. De vestingwallen, omgeven door een (droge) sloot van ongeveer zes meter breed, zijn nog te onderscheiden. (Franken/Pijpers, 1988) De stelling op () dat dit mogelijk een kamp van de Noormannen was, die zich aan het eind van de 9e eeuw in de omgeving van Elsloo hadden gevestigd, is kennelijk onjuist.

- Het Integraal Project (IP) Catsop is het derde in de reeks van Integrale Projecten in de Westelijke Mijnstreek. Het is om een aantal redenen van uitzonderlijk belang: vanwege de fraaie kenmerken van het gebied, door het verbindingskarakter en door de link met het Geleenbeekdal en de Maas. Het project wordt ingezet om een deel van de droge ecologische verbindingszone tussen Rivierenpark Grensmaas en de Geleenbeek te realiseren.

De hoofddoelstelling voor het project is het onderzoeken hoe de ecologische verbinding tussen het Bunderbos/Elsloërbos en de autosnelweg A2 gerealiseerd kan/moet worden. Deze verbinding moet naadloos aansluiten op de nog te realiseren faunapassage en het IP Beek. Daarnaast wordt gewerkt aan optimalisering van de volgende aspecten: landschappelijke kwaliteit, accentuering van archeologische waarden, cultuurhistorische identiteit, erosiebestrijding, hemelwaterproblematiek en aansluitingen op het bestaande recreatief routenetwerk. Daarnaast is een doelstelling om de continuïteit van de landbouw te waarborgen. Door de opwaardering van het landschap krijgt de kwaliteit van de leef– en recreatieomgeving een behoorlijke impuls.

- Particulieren, boeren en andere ondernemers in Catsop kwamen in 2011 in aanmerking voor een kosteloze inrichting, aanleg en herstel van inheems, karakteristiek groen. Het in genoemd jaar uitgevoerde Landschapsplan Catsop was gericht op de aanleg van landschapselementen als heggen, alleenstaande bomen en singels, bosjes en hoogstamfruitbomen. Het plan ter verbetering van de landschapkwaliteit rond deze buurtschap was een initiatief van de gemeenten Stein, Beek en Landschapspark De Graven.

Het plan vloeit voort uit de Verklaring van Roermond van de LLTB en de provincie Limburg. In deze verklaring is bepaald dat particuliere grondeigenaren een grotere rol krijgen bij de ontwikkeling en het beheer van natuur, landschap en recreatie. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van een nieuwe regeling voor het leveren van groene en blauwe diensten die gericht zijn op de verhoging van de aantrekkelijkheid van het buitengebied. Al geruime tijd werd gesproken over het herstel van landschap en natuur in combinatie met de versterking van de landbouwkundige en recreatieve waarden. Door deelname konden particulieren en bedrijven in het buitengebied op aantrekkelijke wijze gratis hun leefomgeving opknappen. Deelnemers aan deze actie ontvingen een persoonlijk advies en een plan op maat. De aanplant was niet beperkt tot de huis- en bedrijfskavels, maar het kon ook gaan om het vergroenen van perceelsranden.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Catsop.

- Muziek: - Ballade op Catsop: herinneringen aan de buurtschap van Pierre Lemmens oftewel Pierre van Lies van Tjeu van Tien van ’t einhèndje.

Reactie toevoegen