Geulle

Plaats
Dorp
Meerssen
Heuvelland
Limburg

geulle_gemeente_en_dorp_met_buurtschappen_situatie_voor_1934_kaart_kopie.jpg

Gemeente Geulle vóór 1934 (het jaar dat het Julianakanaal gereed is gekomen). De oude dorpskern van Geulle ligt aan de Maas, met ZW daarvan de lintbebouwing van de buurtschap Aan de Maas. O hiervan ligt W en O van de spoorlijn nog een reeks buurtschappen.

Gemeente Geulle vóór 1934 (het jaar dat het Julianakanaal gereed is gekomen). De oude dorpskern van Geulle ligt aan de Maas, met ZW daarvan de lintbebouwing van de buurtschap Aan de Maas. O hiervan ligt W en O van de spoorlijn nog een reeks buurtschappen.

geulle_met_buurtschappen_van_1934_tot_ca._1960_kaart_kopie.jpg

Gem. Geulle van 1934 tot ca. 1960: W van het Julianakanaal het oude dorp en buurtschap Aan de Maas, O ervan buurtschappen Broekhoven, Hulsen, Oostbroek, Westbroek en Brommelen, en O van de spoorlijn Hussenberg, Snijdersberg en Moorveld (deels in de gem.).

Gem. Geulle van 1934 tot ca. 1960: W van het Julianakanaal het oude dorp en buurtschap Aan de Maas, O ervan buurtschappen Broekhoven, Hulsen, Oostbroek, Westbroek en Brommelen, en O van de spoorlijn Hussenberg, Snijdersberg en Moorveld (deels in de gem.).

geulle_gemeente_dorp_en_buurtschappen_ca._1980_kaart_kopie.jpg

Gemeente Geulle, ca. 1980. Vooral vanaf de jaren zestig wordt overal fors gebouwd, zo ook hier. Buurtschap Hulsen is de nieuwe dorpskern Geulle geworden, Hussenberg en Snijdersberg worden fors uitgebreid, en ook rond de kerk van Moorveld groeit een kern.

Gemeente Geulle, ca. 1980. Vooral vanaf de jaren zestig wordt overal fors gebouwd, zo ook hier. Buurtschap Hulsen is de nieuwe dorpskern Geulle geworden, Hussenberg en Snijdersberg worden fors uitgebreid, en ook rond de kerk van Moorveld groeit een kern.

geulle_met_buurtschappen_actuele_kaart_kopie.jpg

Op deze actuele kaart is de bebouwingsontwikkeling van Geulle-met-buurtschappen goed te zien: de nieuwe dorpskern in het centrum, O van de spoorlijn is een forse kern gegroeid rond de buurtschappen Hussenberg en Snijdersberg, en een kern in Moorveld.

Op deze actuele kaart is de bebouwingsontwikkeling van Geulle-met-buurtschappen goed te zien: de nieuwe dorpskern in het centrum, O van de spoorlijn is een forse kern gegroeid rond de buurtschappen Hussenberg en Snijdersberg, en een kern in Moorveld.

geulle_vastelaovesvereiniging_de_bokkerieers_gaol.jpg

Het carnaval in Geulle is in goede handen bij Vastelaovesvereiniging De Bokkerieërs Gäöl

Het carnaval in Geulle is in goede handen bij Vastelaovesvereiniging De Bokkerieërs Gäöl

geulle_zwembad.jpg

Zwembad Geulle wordt sinds 1992 geheel door de leden gerund (behalve de badmeesters, dat zijn beroepskrachten) (© www.zwembadgeulle.nl)

Zwembad Geulle wordt sinds 1992 geheel door de leden gerund (behalve de badmeesters, dat zijn beroepskrachten) (© www.zwembadgeulle.nl)

geulle_harmonie_st._caecilia.jpg

Harmonie St. Caecilia is opgericht in 1894, is nog altijd springlevend en houdt de doelstellingen in ere van het muziek maken op hoog niveau en bijdragen aan evenementen in het dorp. (© www.harmoniegeulle.nl)

Harmonie St. Caecilia is opgericht in 1894, is nog altijd springlevend en houdt de doelstellingen in ere van het muziek maken op hoog niveau en bijdragen aan evenementen in het dorp. (© www.harmoniegeulle.nl)

geulle_gaols_mannenkoor.jpg

Het Gäöls Mannenkoor (GMK) is opgericht in 1992 en telt ca. 40 actieve zangers. Zij zingen werken in het Nederlands, Duits, Engels, Italiaans en Slavisch. Het repertoire omvat o.a. melodieën uit musicals en operettes en folksongs. (© www.gmk-geulle.nl)

Het Gäöls Mannenkoor (GMK) is opgericht in 1992 en telt ca. 40 actieve zangers. Zij zingen werken in het Nederlands, Duits, Engels, Italiaans en Slavisch. Het repertoire omvat o.a. melodieën uit musicals en operettes en folksongs. (© www.gmk-geulle.nl)

LB gemeente Geulle in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Geulle in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Geulle in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Geulle

Terug naar boven

Status

- Geulle is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Heuvelland, gemeente Meerssen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1981.

- Wapen van de voormalige gemeente Geulle.

- Onder het dorp Geulle vallen ook de buurtschappen Broekhoven, Brommelen (grotendeels), Hussenberg, Oostbroek, Snijdersberg en Westbroek. Dat zijn 6 buurtschappen in totaal. Onder het postcodegebied van de gelijknamige postale plaatsnaam vallen verder ook nog het dorp Geulle aan de Maas (= de oude dorpskern W van het Julianakanaal met daarbij de vroegere buurtschap Aan de Maas) en een deel van het dorp Moorveld.

In de jaren dertig van de 20e eeuw verschijnt op kaarten de naam Stommeveld als veldnaam Z van de buurtschap Snijdersberg. Rond 1980 en nadien, tot heden, wordt die naam op kaarten in het lettertype van een plaatsnaam gezet. Daarmee de indruk wekkend dat Stommeveld een buurtschap en dus plaatsnaam zou zijn. Maar dat is dus een 'drukfoutje' van de kaartenmakers. Stommeveld is geen buurtschap en dus ook geen plaatsnaam.

- Afhankelijk van de context van het medium waar je leest over de naam Geulle, moet je je altijd afvragen wat er in dat specifieke geval mee bedoeld wordt. De naam heeft namelijk door de tijd heen verschillende betekenissen gehad, en deels nog altijd. In totaal zijn het er 5. Het kan gaan om:
1. de vroegere gemeente, zoals die t/m 1981 heeft bestaan;
2. de oude dorpskern W van het Julianakanaal, die tegenwoordig samen met de vroegere buurtschap Aan de Maas 'Geulle aan de Maas' heet;
3. de 'nieuwe' dorpskern O van het Julianakanaal, zoals die sinds de jaren zeventig van de 20e eeuw is ontstaan op de plek van de oude buurtschap Hulsen;
4. het bebouwde-komgebied met deze naam, dus het gebied binnen de blauwe plaatsnaamborden met deze naam, dat naast de hiervoor genoemde 'nieuwe' dorpskern ook nog de buurtschappen Westbroek, Oostbroek, Snijdersberg, Hussenberg, en een deel van het dorp Moorveld omvat;
5. het postcodegebied met deze naam, dat gelijk is aan het grondgebied van de vroegere gemeente.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Gäöl.

Oudere vermeldingen
Geule, 1883 Geul.

Naamgeving
De oude, oorspronkelijke dorpskern ligt aan de Maas, met ZW daarvan de lintbebouwing en voorheen aparte buurtschap Aan de Maas. Tegenwoordig heet deze hele bebouwing W van het Julianakanaal - getuige de blauwe plaatsnaamborden (komborden) ter plekke - Geulle aan de Maas*. O van het kanaal, op de plek van de oude buurtschap Hulsen, is sinds de jaren zeventig de nieuwe, huidige dorpskern Geulle verrezen (met komborden met die naam).

* Om de verwarring die hier toch al heerst over naamgevingen nog groter te maken, staat er bij de brug over het Julianakanaal een richtingbord naar... 'Geulle-dorp'. Laat men daar nu s.v.p. één naam voor aanhouden, en wel die op de komborden staat. Immers de nieuwe dorpskern op de plek van de vroegere buurtschap Hulsen is ook een dorp, dus met dit richtingbord maakt men de verwarring alleen maar groter.

Naamsverklaring
Het dorp ontleent zijn naam aan het riviertje de Geul, dat vroeger bij dit dorp in de Maas uitkwam. Tegenwoordig is dat bij de buurtschap Voulwames, tussen Bunde en Itteren.

Terug naar boven

Ligging

Geulle (d.w.z. het oude en nieuwe dorp gezamenlijk) ligt N van het dorp Meerssen, NNO van het dorp Bunde, ZZW van het dorp Elsloo, ZW van het dorp Beek, W van het dorp Geverik en het grootste deel van het dorp Moorveld en NW van het dorp Ulestraten en Maastricht-Aachen Airport. Het grenst verder in het W aan de Maas en België, in het O aan de A2 en wordt doorsneden door het Julianakanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Geulle 200 huizen met 941 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp (= het huidige dorp Geulle aan de Maas) 38/187 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Brommelen en Broek (= het huidige Westbroek) 49/225, Hulsen en Broek (= het huidige Oostbroek) 37/169, Moorveld (deels) 25/118, Snijdersberg 24/113 en Hussenberg 27/129.

- In 1841 is de Middelgriend (circa 10 hectare) van België naar de gemeente Geulle overgegaan.

- Tegenwoordig heeft het dorp (dat wil zeggen de beide dorpskernen zoals beschreven onder Status, plus de bijbehorende buurtschappen, zonder het voor de postadressen onder Geulle vallende deel van het dorp Moorveld) ca. 1.000 huizen met ca. 2.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
Deze plaatsnaam duikt in 817 voor het eerst op in de geschiedenis. Lodewijk de Vrome - zoon van keizer Karel de Grote - geeft de nederzetting dan als ‘goed’ aan de abdij van Kornelimunster. In 1298 koopt Walram van Monschau en van Valkenburg de rechten op de goederen te 'Gole' en Udenschoven (Uikhoven) - die dan nog één parochie vormen - van de genoemde abdij. De kerk van Geulle is de moederkerk. Pas in 1558 wordt Uikhoven een zelfstandige parochie, deel uitmakend van het dekenaat Susteren, waartoe ook Geulle behoorde. Later gaat Uikhoven vallen onder het dekenaat Mechelen aan de Maas.

In 1554 verheft Karel de Vijfde Geulle tot zelfstandige heerlijkheid. In 1560 verwerft Konrad van Gaveren, Heer van Elsloo, de heerlijkheid voor 6.200 Carolus gulden aan 22 stuiver het stuk. In 1644 koopt Conrad Ulrich van Hoensbroeck de heerlijkheid voor 28.000 ponden. Tot 1748 zou de heerlijkheid Geul bezit blijven van de familie Van Hoensbroek. Van deze zou de heerlijkheid overgaan in handen van Frans Xaverius von Hollenzollern-Heckingen, die getrouwd was met de enige dochter van de laatste bezitter. Frans sterft in 1765. Zijn vrouw blijft op het kasteel en overlijdt op 26 september 1798. Zij ligt begraven op het kerkhof bij de kerkdeur. Onze eerste Grondwet, de Staatsregeling van 1798, schaft de heerlijkheden af.

19e eeuw
Bij de Belgische opstand van 1830 staat bijna geheel Limburg aan de zijde van de Belgen. Ook Geulle heeft van 1830 tot 1839 deel uitgemaakt van het nieuwe Belgische Koninkrijk. In 1839 treedt het hertogdom Limburg waartoe ook Geulle behoorde, toe tot Nederland én tot de Duitse Bond. Bij het Tractaat van Londen van 11 mei 1867 komt aan deze situatie een definitief einde.

20e eeuw
De 20e eeuw brengt ingrijpende veranderingen met zich mee in deze omgeving, qua landschap, bebouwing, de opkomst van diverse kernen, en wijzigingen in plaatsnamen. Allereerst komt in 1934 het Julianakanaal gereed, onderdeel van de Maaskanalisatiewerken. Het oude dorp Geulle met de ZW daarvan gelegen buurtschap Aan de Maas wordt daardoor afgesneden van de reeks buurtschappen O van het kanaal (weliswaar door een brug met elkaar verbonden). Vanaf de jaren zestig, als vrijwel alle steden en dorpen flinke 'groeistuipen' krijgen, besluit men in de gemeente Geulle alleen woningbouw te plegen O van het Julianakanaal, vermoedelijk omdat bouwen bij de oude dorpskern ongunstig is i.v.m. het overstromingsgevaar van de Maas dat er in die tijd nog was.

In de jaren zeventig en tachtig is forse nieuwbouw gepleegd rond de Hulserstraat, op de plek van de oude buurtschap Hulsen. Dit is de nieuwe dorpskern geworden. Ter onderscheiding daarvan heet de oude dorpskern W van het Julianakanaal tegenwoordig, samen met de vroegere buurtschap Aan de Maas ZW daarvan, Geulle aan de Maas.

De buurtschappen Hussenberg en Snijdersberg, in Geulle-Boven, waren oorspronkelijk alleen lintbebouwingen (rond respectievelijk de Hussenbergstraat en de weg Snijdersberg). Van de jaren zestig tot recentelijk heeft ook daar forse nieuwbouw, met komvorming, plaatsgevonden, waardoor die buurtschappen nu samen (ze zijn inmiddels ook aaneengegroeid) zelfs groter zijn dan de hiervoor beschreven nieuwe dorpskern.

Verder is er nog het huidige dorp Moorveld, dat oorspronkelijk een buurtschap was, met een lintbebouwing rond de weg Moorveldsberg op grondgebied van de gemeente Geulle, en een lintbebouwing rond de Heerenstraat deels op grondgebied van genoemde gemeente, deels op grondgebied van buurgemeente Ulestraten. Na het gereed komen van de kerk in Moorveld, die ook voor de 'buren' in de buurtschappen Hussenberg en Snijdersberg bestemd is, groeit O hiervan een kern. Beide, kerk en kern, lagen op grondgebied van de gemeente Ulestraten. Die gemeente kiest er in 1978, bij het ontstaan van het huidige postcodesysteem, voor om haar deel van Moorveld een eigen postcode en postale plaatsnaam te geven. De gemeente Geulle heeft dat voor haar deel van Moorveld niet gedaan. Waardoor de voorheen gemeente Ulestratense Moorvelders sindsdien in de plaats Moorveld wonen, en de voorheen gemeente Geullese Moorvelders sindsdien in de plaats Geulle wonen.

Om de complexe ontwikkelingen op het grondgebied van de voormalige gemeente Geulle (plus het voorheen gemeente Ulestraten-se deel van het dorp Moorveld) te illustreren, hebben wij elders op deze pagina 4 kaarten van dit gebied afgebeeld; een kaart van vóór 1934, toen het Julianakanaal er dus nog niet was. Een kaart van de periode 1934-1960, na de aanleg van het Julianakanaal maar vóór de 'nieuwbouwgolf'. Een kaart van rond 1980, waar de forse nieuwbouw in voorheen buurtschap Hulsen, de huidige dorpskern, goed te zien is, evenals de forse nieuwbouw met komvorming die zich heeft voorgedaan in de buurtschappen Hussenberg en Snijdersberg. Plus de kern die O van de kerk in Moorveld is ontstaan. Tot slot een actuele kaart, waarop te zien is hoe het uiteindelijk geworden is.

Heemkunde
Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Geulle, kun je terecht bij de volgende instantie en literatuur:

- Heemkundevereniging Gäöl is opgericht in 1945. Reeds sinds 1947 geeft de vereniging maandblad De Sjakel uit, met artikelen over het dorp en zijn inwoners, gebeurtenissen en evenementen in het dorp en verhalen geschreven door Geullenaren. Een aantal vaste rubrieken verschijnt iedere maand, zoals politie varia, de geschiedenis van Geulle en Pieke jr. oet de Piemelehook. Het maandblad heeft meer dan 700 abonnees. Via de link kun je enkele oudere jaargangen online lezen. "Onderdeel van de heemkundevereniging vormen de diverse werkgroepen of secties. Zo is er een foto-sectie die zich bezig houdt met het fotograferen van bijzondere gebeurtenissen, evenementen en het leven van alle dag in het Geulse. Andere secties zijn o.a. de sectie Archivering, sectie Genealogie, sectie Dialect en de sectie Monumenten.

Naast deze secties zet de heemkundevereniging zich ook in voor het behoud van de Geulse cultuur. Zo verzette de vereniging zich in het verleden tegen de sluiting van de spoorovergang aan de Leunde. Ook steunt de vereniging initiatieven voor het behoud van de natuur in en rond het dorp. Zo wordt de opbrengst van het boek 'Geulle He(e)melsbreed' o.a. gebruikt voor nestkasten voor kerkuilen in de St. Martinuskerk en wordt achterstallig groenonderhoud in de Geulse bossen door financiële steun van de vereniging mede mogelijk gemaakt. Naast deze activiteiten organiseert de vereniging enkele malen per jaar excursies, waarbij het onderwerp van de excursie altijd een relatie heeft met de heemkunde of het Limburgse/regionale leven. Lid worden van Heemkundevereniging Gäöl? Dat kan al voor € 12,00 per jaar. Wil je meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met H. Peil, Schoutstraat 6, tel. 043-3649754, e-mailh.peil@geulle.com."

- In de loop der jaren zijn vele boeken verschenen over de geschiedenis van Geulle. Onder de link vind je een overzicht ervan. Een deel van de publicaties is nog bij de heemkundevereniging verkrijgbaar.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De omgeving van voormalige basisschool In 't Riet in de dorpskern van Geulle krijgt in de nabije toekomst een andere invulling. Het project combineert zorgvoorzieningen met publieke en commerciële diensten en geeft een impuls aan de leefbaarheid van het dorp. De gemeente en de firma Rendiz hebben daartoe op 8 maart 2016 een intentieovereenkomst getekend. Het project voorziet in het verbouwen en gebruiksgeschikt maken van voormalige basisschool In 't Riet, gemeenschapshuis de Kleiaove en de gymzaal tot een multifunctioneel centrum voor zorg-, maatschappelijke, sport-, commerciële en culturele activiteiten en de realisatie van zorgwoningen.

In het multifunctioneel centrum zijn tal van voorzieningen mogelijk waaronder een dagvoorziening: een ontmoetingspunt voor jong en ouder. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, een praatje maken en een kopje koffie drinken. In het centrum komen allerlei voorzieningen en activiteiten. Dit zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: een was- en strijkservice, naai- en verstelservice, hulpmiddelenuitleen en reparatie, boodschappen- of medicijnservice, samen eten, handenarbeid, kienen etc. De activiteiten worden vormgegeven met en door de inwoners van Geulle. Alle activiteiten worden opgezet samen met de medewerkers van de dagvoorziening. Dit zijn bijv. mensen met een beperking, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, herintreders, vutters. Daarnaast kunnen ook voorzieningen als een fysiotherapeut, pedicure, kapper, buurtsuper, postagentschap, horeca, peuterspeelzaal en naschoolse opvang zich in het centrum vestigen. Ook (sport)verenigingen kunnen gebruikmaken van deze locatie.

Het project voorziet daarnaast in de realisatie van ca. 18 zorgwoningen voor mensen met een hoge zorgindicatie, die voorheen gebruik zouden maken van een verzorgingstehuis. Initiatiefnemer van het plan is de firma Rendiz. Rendiz ontwikkelt projecten waarbij synergie ontstaat door het op juiste wijze combineren van commerciële diensten, publieke diensten en zorgdiensten. Directeur Peter Broekmans van Rendiz: "De aangeboden diensten en producten in dit project versterken elkaar en hebben daardoor een groot bereik. Bovendien biedt het mogelijkheden voor het ontwikkelen van talenten van mensen (actief meedoen)." Wethouder Berry van Rijswijk: "Dit project biedt de gemeente de mogelijkheid een nieuwe functie te geven aan leegstaand vastgoed, zodat het voor het dorp Geulle behouden blijft. De maatschappelijke functie zorgt ervoor dat de leefbaarheid in de kern wordt vergroot." De realisatie gebeurt in fasen en zal, gezien alle procedures die moeten worden doorlopen en natuurlijk de voorbereidingen voor de eigenlijke bouw, tenminste anderhalf tot tweeënhalf jaar in beslag nemen. (bron: gemeente Meerssen)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het postcodegebied van Geulle heeft 19 rijksmonumenten.

- De Molen van Hulsen of Onderste Molen staat in de buurtschap Snijdersberg en wordt daarom aldaar beschreven.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Vastelaovesvereiniging De Bokkerieërs Gäöl. - Jeugdcarnavalsvereniging De Bökskes.

- Kermis (op een zondag in juni) op het Marktplein.

- Jaarlijks is er gedurende een week begin juli het tenninstoernooi Geulle Open, naar eigen zeggen het gezelligste tennistoernooi van Zuid-Limburg.

- Buurtvereniging Oostbroek organiseert ieder jaar onder meer een Kerstwandeltocht (op tweede kerstdag), langs de boorden van de Maas, door het vlakke land en het Geulse hellingbos. Je kunt kiezen uit de afstanden 5, 10, 15, 20 en 25 km. Vertrek vanaf café-harmoniezaal ’t Heukske. Nadere informatie op tel. 043-3652061.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Zwembad Geulle is een knus en goed onderhouden openluchtzwembad. Een mooi, door bomen omzoomd complex, met grote ligweiden en ruim voldoende schaduwrijke plekjes, speeltoestellen voor de kinderen, een volleybalveld, picknicktafels, een eigen winkeltje met terras. Omdat het zwembad alleen toegankelijk is voor leden is het ook een rustig zwembad. Het bad wordt gerund door een vereniging met leden die voornamelijk komen uit de kernen van de gemeente Meerssen en uit Maastricht. Maar ook uit Beek, Elsloo, Stein en zelfs tot aan Wijnandsrade toe weten mensen de weg naar het zwembad te vinden.

De vereniging is in 1992 opgericht als reactie op de voorgenomen sluiting van het zwembad. Na een groots opgezette handtekeningenactie en het indienen van een goed onderbouwd toekomstplan, krijgt de vereniging het bad van de gemeente in erfpacht. Met contributie als enige inkomsten en een meewerkverplichting van minimaal 3 uur per jaar per gezin, wordt dit bad volledig door de eigen leden gerund. Het toezicht (badmeester) gebeurde aanvankelijk ook door de leden zelf. Nu wordt er gewerkt met een team van professionele, betaalde krachten. Een goede indruk van het zwembad krijg je in de videoreportage over de Open dag Zwembad Geulle 28 juni 2015.

- De omgeving van Geulle is een paradijs voor de racefietsers die van klimmen houden. In dit kader is vooral de Snijdersberg geliefd en berucht, die met een hellingspercentage van 13 procent over 300 meter tot de top-20 zwaarste hellingen van Nederland behoort. Als je er liever naar kijkt, kun je hier zien hoe een wielrenner de Slingerberg (NW van buurtschap Hussenberg) beklimt.

- Paddengroep Geulle (huidige coördinatoren: Josy Voncken en Peter van de Riet) is een initiatief van Harie Voncken, die in de jaren tachtig is begonnen met het overzetten van padden naar de visvijver aan de Kleivelderweg. In de goede jaren zijn er zo’n 2000 padden overgezet. De laatste jaren is dit aantal teruggelopen tot tussen de 500 en 600 padden. Aan de Kleivelderweg worden schermen en emmers geplaatst en op de Brugweg worden padden geraapt. Sinds 2012 wordt er ook een scherm geplaatst tegenover Kasteel Geulle.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Geulle, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Film over Geulle anno 1955 (51 min.). Inwoners gefilmd in hun vrije tijd, op school, op hun werk en in het verenigingsleven. Deel uit een reeks dorpsfilms van de Enschedese cineast Adolfs, opgenomen in de jaren vijftig en zestig. Film gemaakt in opdracht van Fanfare Sint Martinus.

- Op de site De Vergeten Inwoners van Geulle staan oude foto's, afkomstig uit de collectie van de heemkundevereniging, waarvan zij niet weten wie het zijn. Je wordt dus verzocht te kijken of je iemand kunt identificeren en dat te melden.

- Een beeld van een deel van het dorpsgebied krijg je met het filmpje 'Rondje Geulle', waar een automobilist vanaf de kerk in Moorveld de Moorveldsberg af gaat, en verderop via de Slingerberg weer omhoog naar de buurtschappen Hussenberg en Snijdersberg.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Geulle (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Geulle.

- Nieuws: - Actualiteiten m.b.t. Geulle op Facebook.

- Buurtverenigingen: - Buurtvereniging In de Peel is opgericht in 1978 en bestrijkt het grondgebied van de huidige dorpskern Geulle. De vereniging organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten, waarvoor zie de Facebookpagina onder de link. De overige buurtverenigingen worden vermeld op de pagina van hun dorp of buurtschap, zoals die staan vermeld onder het kopje Status.

- Jeugd: - Vóór 1995 was er in de regio alleen een scoutinggroep in Geleen. Lia Pluis vond dat wat ver reizen voor de Geullenaren en vond dat er in het dorp ook een scoutinggroep moest komen. Vandaar dat zij in 1995 met haar man Hugo de Scoutinggroep Geulle heeft opgericht.

- Muziek: - Harmonie St. Caecilia is opgericht in 1894, is nog altijd springlevend en houdt de doelstellingen in ere van het muziek maken op hoog niveau en bijdragen aan evenementen in het dorp. Er worden elk jaar speciale concerten gegeven. Daarnaast wordt deelgenomen aan carnavalsoptochten, kerkelijke vieringen zoals de Eerste H. Communie, serenades en speciale festiviteiten.

- Fanfare St. Martinus. - Het Jeugdcomité van Fanfare St. Martinus is een groepje enthousiaste mannen en vrouwen dat zich met hart en ziel inzet voor de jeugd in de vereniging.

- Het Gäöls Mannenkoor (GMK) is opgericht in 1992 en telt ca. 40 actieve zangers. Zij zingen werken in het Nederlands, Duits, Engels, Italiaans en Slavisch. Het repertoire omvat o.a. melodieën uit musicals, operettes en folksongs. Jaarlijks treedt het GMK een keer of tien op in Geulle of elders in de regio.

- Sjef Thijssen (1919-1999) is in 1945 een van de mede-oprichters van de heemkundevereniging, en heeft zich er meer dan 50 jaar vol overgave voor ingezet. In 1946 schrijft hij een gedicht genaamd "Gäöl wie ich t zaog", waarin hij zijn gevoelens over Geulle neerschrijft. Dit gedicht is in 1995 op muziek gezet, en daarmee dus een lied geworden, en door Jef geschonken aan het Gäöls Mannenkoor.

- Sport: - Voetbalvereniging VV Geulsche Boys is opgericht in 1922.

- Tennisvereniging De Pletschmeppers in Geulle is een kleine vereniging met veel actieve leden. Zowel op de baan als daarbuiten worden regelmatig verschillende activiteiten georganiseerd. Naast het tennis is de gezelligheid een belangrijke reden waarom ze zoveel trouwe leden hebben; ze vinden het leuk als er prestaties worden geleverd, maar een must is dat niet. Een goede, vriendschappelijke en sportieve sfeer tussen de leden vinden zij net zo belangrijk. Op de twee kunststofbanen (all weather banen) en twee gravelbanen banen kun je dagelijks en elk uur van de dag terecht. Hoe meer mensen hoe gezelliger het is. Dus wil je een keer tennissen met iemand die (nog) geen lid is, neem hem of haar gerust een keertje mee. Bij het clubhuis kun je lekker zitten op het terras, terwijl je geniet van een heerlijk drankje. Trainingen kunnen door alle leden worden gevolgd. Voor de kinderen (ook die geen lid zijn) hebben ze speciale trainingen tegen speciale prijzen.

- Hengelsportvereniging HSV Geulle heeft o.a. een Karpercommissie, die karper koppelwedstrijden en karper singlewedstrijden organiseert. Verder zetten zij zich in om de belangen te behartigen van de karpervissers binnen de vereniging.

- Overige verenigingen: - Harley Davidsonclub BIG (Bunde - Itteren - Geulle).

- Openbaar vervoer: - Buurtbus Geulle 797 wordt onderhouden door een enthousiaste groep vrijwilligers die het dorp zo bereikbaar houden door het verzorgen van een dagelijkse busdienst.

- Genealogie: - Doop-, Trouw- en Begraaf-akten Geulle 1620-1823.

Reactie toevoegen