Ritsumasyl

Plaats
Buurtschap
Waadhoeke
Fryslân

ritsumasyl_collage.jpg

Ritsumasyl, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Ritsumasyl, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Ritsumasijl 4.jpg

Ritsumasyl, deze idyllische buurtschap heeft in 2014 de rondweg 'Haak om Leeuwarden' door haar 'achtertuin' gekregen. Zie verder bij Recente ontwikkelingen.

Ritsumasyl, deze idyllische buurtschap heeft in 2014 de rondweg 'Haak om Leeuwarden' door haar 'achtertuin' gekregen. Zie verder bij Recente ontwikkelingen.

Ritsumasijl l3.jpg

Veel waterrecreatie in de buurtschap Ritsumasyl

Veel waterrecreatie in de buurtschap Ritsumasyl

Ritsumasyl

Terug naar boven

Status

- Ritsumasyl is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.

- De buurtschap Ritsumasyl valt, ook voor de postadressen, deels onder het dorp Deinum, deels onder het dorp Marsum.

- De buurtschap Ritsumasyl heeft officiële, blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Ritsumazijl. Overigens zijn de plaatsnamen in de gemeente Menameradiel sinds 2010 officieel Friestalig. Google Maps (zie hierboven) hanteert ten onrechte nog (alleen) de NL spelling. Bij de overige kernen in de gemeente vermeldt zij doorgaans beide spellingen.

Oudere vermeldingen
1470 ´by rytsma syl sclaet´, 1530 ritzuma zylroedt, 1718 Ritzuma Zijl, 1870 ook Ritsemazijl.

Naamsverklaring
Buurtschap aan de Harlinger Trekvaart, voormalige zijl ´uitwateringssluis´ voor de streek Oost-Westergo naar de voormalige Middelzee, van het geslacht Ritsuma.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Ritsumasyl ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Marssumerdyk en Hegedyk. De buurtschap ligt W van Leeuwarden, NO van Deinum, ZO van Marsum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Ritsumasyl 16 huizen met 106 inwoners onder het dorp Marsum en 7 huizen met 33 inwoners onder het dorp Deinum. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 30 woningen (waaronder een aantal woonschepen) met ca. 70 inwoners, zoals hiervoor reeds gemeld deels vallend onder Deinum en deels onder Marsum. Zo vallen de oneven huisnummers van de weg Ritsumasyl onder Deinum, en de even nummers onder Marsum.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De eind 2014 gereed gekomen nieuwe rondweg 'Haak om Leeuwarden' loopt op korte afstand van de buurtschap Ritsumasyl. Uiteraard hebben de inwoners zich hiertegen verzet. Zij willen graag in hun buurtschap blijven wonen, en ijverden voor in ieder geval een zo goed mogelijke landschappelijke inpassing. O.a. middels fraaie ansichtkaarten en een wandelroute (zie hierna) zetten zij hun buurtschap letterlijk en figuurlijk ´op de kaart´, om aan te geven welk belang zij hechten aan het zo landelijk mogelijke voortbestaan van hun idyllische buurtschap. Reportage van 27 min. van Omrop Fryslân d.d. juli 2012 over Ritsumasyl.

Door de nieuwe Haak om Leeuwarden is bestaande infrastructuur zoals de N31 langs Deinum, overbodig geworden en wordt daarom afgebroken en opgeruimd. Dit biedt kansen voor de kernen Deinum, Boksum en Ritsumasyl om vrijkomende gebieden opnieuw in te richten, oude verbindingen te herstellen en nieuwe aan te leggen. De buurtschap gaat in 2018 dan ook flink 'op de schop'; er komen 2 nieuwe bruggen en de buurtschap wordt heringericht en op veel punten aantrekkelijker gemaakt voor inwoners en toeristen/recreanten.

- Er komt in 2018 een beweegbare fietsbrug over het Van Harinxmakanaal bij Ritsumasyl. De bestaande fietsbrug in de Hegedyk is te smal en in een slechte staat en moet daarom worden vervangen. Doordat de nieuwe brug beweegbaar is, kunnen voortaan ook vrachtschepen het kanaal gebruiken. De nieuwe brug is een belangrijk onderdeel van de recreatieve fietsroute over de oude Middelzeedijk. Bijzonder is dat de stalen brug wordt vervangen door een biobased composiet brug. De brug wordt 66 meter lang met een beweegbaar deel van 33 meter. De totale breedte van het brugdek is 4 meter, waarvan 3 meter fietspad. Er is nog nooit eerder een brug van biocomposiet van deze omvang gebouwd. In het beweegbare deel zit 70 procent biobased composiet, in het vaste deel 85 procent. Ook wordt gebruik gemaakt van balsahout. Dit hout heeft weinig gewicht. De dekken van de brug wegen door de biologische samenstelling ook maar 50 procent van wat een stalen dek zou wegen. Zie ook de presentaties over de beweegbare brug en fietsbrug en herinchting Ritsumasyl d.d. januari 2018.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Sinds 2012 is er de wandelroute Ritsumasylster Rûtenroute. - Filmpje II over de opening van de Ritsumasylster Rûtenroute.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Ritsumasyl.

Reactie toevoegen