Ritsumasyl

Plaats
Buurtschap
Menameradiel
Fryslân

ritsumasyl_collage.jpg

Ritsumasyl, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Ritsumasyl, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Ritsumasijl 4.jpg

Ritsumasyl, deze idyllische buurtschap heeft in 2014 de rondweg ´Haak om Leeuwarden´ door haar ´achtertuin´ gekregen. Zie verder bij Recente ontwikkelingen.

Ritsumasyl, deze idyllische buurtschap heeft in 2014 de rondweg ´Haak om Leeuwarden´ door haar ´achtertuin´ gekregen. Zie verder bij Recente ontwikkelingen.

Ritsumasijl l3.jpg

Veel waterrecreatie in de buurtschap Ritsumasyl.

Veel waterrecreatie in de buurtschap Ritsumasyl.

Ritsumasyl

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Ritsumasyl.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Ritsumasyl.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Ritsumasyl.

Terug naar boven

Status

- Ritsumasyl is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Menameradiel.

- De buurtschap Ritsumasyl valt, ook voor de postadressen, deels onder het dorp Deinum, deels onder het dorp Marsum.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Ritsumazijl. Overigens zijn de plaatsnamen in de gemeente Menameradiel sinds 2010 officieel Friestalig. Google Maps (zie hierboven) hanteert ten onrechte nog (alleen) de NL spelling. Bij de overige kernen in de gemeente vermeldt zij doorgaans beide spellingen.

Oudere vermeldingen
1470 ´by rytsma syl sclaet´, 1530 ritzuma zylroedt, 1718 Ritzuma Zijl, 1870 ook Ritsemazijl.

Naamsverklaring
Buurtschap aan de Harlinger Trekvaart, voormalige zijl ´uitwateringssluis´ voor de streek Oost-Westergo naar de voormalige Middelzee, van het geslacht Ritsuma.(1)

Terug naar boven

Ligging

Ritsumasyl ligt W van Leeuwarden, NO van Deinum, ZO van Marsum, rond de wegen Ritsumasyl, Marssumerdyk en Hegedyk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte de buurtschap Ritsumasyl 16 huizen met 106 inwoners onder het dorp Marsum en 7 huizen met 33 inwoners onder het dorp Deinum.

- Tegenwoordig heeft Ritsumasyl ca. 30 woningen (waaronder een aantal woonschepen) met ca. 70 inwoners, zoals hiervoor reeds gemeld deels vallend onder Deinum en deels onder Marsum. Zo vallen de oneven huisnummers van de weg Ritsumasyl onder Deinum, en de even nummers onder Marsum.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Ritsumasyl (Engelstalig) in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De eind 2014 gereed gekomen nieuwe rondweg 'Haak om Leeuwarden' loopt op korte afstand van de buurtschap Ritsumasyl. Uiteraard hebben de inwoners zich hiertegen verzet. Zij willen graag in hun buurtschap blijven wonen, en ijverden voor in ieder geval een zo goed mogelijke landschappelijke inpassing. O.a. middels fraaie ansichtkaarten en een wandelroute (zie hierna) zetten zij hun buurtschap letterlijk en figuurlijk ´op de kaart´, om aan te geven welk belang zij hechten aan het zo landelijk mogelijke voortbestaan van hun idyllische buurtschap. Reportage van 27 min. van Omrop Fryslân d.d. juli 2012 over Ritsumasyl.

Door de nieuwe Haak om Leeuwarden is bestaande infrastructuur zoals de N31 langs Deinum, overbodig geworden en wordt daarom afgebroken en opgeruimd. Dit biedt kansen voor de kernen Deinum, Boksum en Ritsumasyl om vrijkomende gebieden opnieuw in te richten, oude verbindingen te herstellen en nieuwe aan te leggen.

Zo was het in eerste instantie de bedoeling de brug bij Ritsumasyl te slopen en een nieuwe fietsoversteek over het Van Harinxmakanaal te maken. Een nieuwe brug past echter niet in de ontwikkelingen bij Deinum-Oost. Daarom is gekozen om de oude brug een tweede leven te geven als fietsbrug. Bij Marsum wordt een fietstunnel in de Hegedyk aangelegd. Door het in stand houden van de brug bij Ritsumasyl en een nieuw aan te leggen onderdoorgang in de Pypsterbuorren bij Boksum, wordt de doorgaande route over de Hegedyk hersteld. Dit biedt een prachtige nieuwe recreatieve fietsroute over deze oude Middelzeedijk.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Sinds 2012 is er de wandelroute Ritsumasylster Rûtenroute. Filmpje II over de opening van de Ritsumasylster Rûtenroute.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Ritsumasyl.

 

Reactie toevoegen