Ritsumasyl

Plaats
Buurtschap
Waadhoeke
Fryslân

ritsumasyl_collage.jpg

Ritsumasyl, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Ritsumasyl, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Ritsumasijl 4.jpg

Ritsumasyl, deze idyllische buurtschap heeft in 2014 de rondweg ´Haak om Leeuwarden´ door haar ´achtertuin´ gekregen. Zie verder bij Recente ontwikkelingen.

Ritsumasyl, deze idyllische buurtschap heeft in 2014 de rondweg ´Haak om Leeuwarden´ door haar ´achtertuin´ gekregen. Zie verder bij Recente ontwikkelingen.

Ritsumasijl l3.jpg

Veel waterrecreatie in de buurtschap Ritsumasyl.

Veel waterrecreatie in de buurtschap Ritsumasyl.

Ritsumasyl

Terug naar boven

Status

- Ritsumasyl is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.

- De buurtschap Ritsumasyl valt, ook voor de postadressen, deels onder het dorp Deinum, deels onder het dorp Marsum.

- De buurtschap Ritsumasyl heeft officiële, blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Ritsumazijl. Overigens zijn de plaatsnamen in de gemeente Menameradiel sinds 2010 officieel Friestalig. Google Maps (zie hierboven) hanteert ten onrechte nog (alleen) de NL spelling. Bij de overige kernen in de gemeente vermeldt zij doorgaans beide spellingen.

Oudere vermeldingen
1470 ´by rytsma syl sclaet´, 1530 ritzuma zylroedt, 1718 Ritzuma Zijl, 1870 ook Ritsemazijl.

Naamsverklaring
Buurtschap aan de Harlinger Trekvaart, voormalige zijl ´uitwateringssluis´ voor de streek Oost-Westergo naar de voormalige Middelzee, van het geslacht Ritsuma.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Ritsumasyl ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Marssumerdyk en Hegedyk. De buurtschap ligt W van Leeuwarden, NO van Deinum, ZO van Marsum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Ritsumasyl 16 huizen met 106 inwoners onder het dorp Marsum en 7 huizen met 33 inwoners onder het dorp Deinum. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 30 woningen (waaronder een aantal woonschepen) met ca. 70 inwoners, zoals hiervoor reeds gemeld deels vallend onder Deinum en deels onder Marsum. Zo vallen de oneven huisnummers van de weg Ritsumasyl onder Deinum, en de even nummers onder Marsum.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De eind 2014 gereed gekomen nieuwe rondweg 'Haak om Leeuwarden' loopt op korte afstand van de buurtschap Ritsumasyl. Uiteraard hebben de inwoners zich hiertegen verzet. Zij willen graag in hun buurtschap blijven wonen, en ijverden voor in ieder geval een zo goed mogelijke landschappelijke inpassing. O.a. middels fraaie ansichtkaarten en een wandelroute (zie hierna) zetten zij hun buurtschap letterlijk en figuurlijk ´op de kaart´, om aan te geven welk belang zij hechten aan het zo landelijk mogelijke voortbestaan van hun idyllische buurtschap. Reportage van 27 min. van Omrop Fryslân d.d. juli 2012 over Ritsumasyl.

Door de nieuwe Haak om Leeuwarden is bestaande infrastructuur zoals de N31 langs Deinum, overbodig geworden en wordt daarom afgebroken en opgeruimd. Dit biedt kansen voor de kernen Deinum, Boksum en Ritsumasyl om vrijkomende gebieden opnieuw in te richten, oude verbindingen te herstellen en nieuwe aan te leggen.

- Er komt een beweegbare fietsbrug over het Van Harinxmakanaal bij Ritsumasyl. De bestaande fietsbrug in de Hegedyk is te smal en in een slechte staat en moet daarom worden vervangen. Doordat de nieuwe brug beweegbaar is, kunnen voortaan ook vrachtschepen het kanaal gebruiken. De nieuwe brug is een belangrijk onderdeel van de recreatieve fietsroute over de oude Middelzeedijk. De Provincie Fryslân slaat een innovatieve weg in voor de vervanging van de huidige brug over het Van Harinxmakanaal bij Ritsumasyl. In april 2017 is een speciaal bouwteam gestart met de uitdaging om de stalen brug te vervangen door een biobased composiet brug. Aannemerscombinatie Reef/Jansen Venneboer en composietproducent Infra Composites gaan samen met de Provincie Fryslân en studenten van Stenden en TU Delft een jaar lang onderzoek doen naar de mogelijkheden van een biobased composiet fietsbrug bij Ritsumasyl. Voor de Provincie betekent dit een nieuw, uitdagend en spannend proces dat geheel past in de provinciale ambitie ten aanzien van Circulaire Economie.

Een beweegbare brug van een dergelijk materiaal én van een dergelijke grootte (het wordt een overspanning van 17 meter) is nog niet eerder gemaakt. Het beoogde materiaal van de brug is namelijk nieuw en daarom nog volop in ontwikkeling. Het bouwteam gaat gedurende de rest van het jaar 2017 onderzoeken of tenminste het beweegbare deel van de fietsbrug van biobased composiet gemaakt kan worden. Pas daarna start de daadwerkelijke bouwfase.

Biobased composiet is een nieuw bouwmateriaal dat bestaat uit natuurlijke hars en vezels. Tot nu toe werd vaak een combinatie gebruikt van 80% biovezels en 20% glasvezel. Er is nog geen enkele brug in de wereld van 100% biobased composiet. Het bouwteam heeft als ambitie de eerste brug te bouwen die bestaat uit volledig hergebruikt natuurlijk bouwmateriaal. In de onderzoeksfase wordt onder meer getest wat de samenstelling van het materiaal moet zijn om de goede sterkte te behouden en de gewenste levensduur te behalen. Het ontwerp van de brug in Ritsumasyl ontstaat tijdens de onderzoeksfase en is dus afhankelijk van het bouwmateriaal. Het is dus nog niet zeker of het een basculebrug of draaibrug wordt. Eind 2017 levert het bouwteam een rapportage op met de mogelijkheden voor een dergelijke brug over het kanaal bij Ritsumasyl. Gedeputeerde Staten nemen uiteindelijk de beslissing om tot de bouw van de brug over te gaan. De bouw beoogt dan te starten in 2018. (bron: Leeuwarden Vrij Baan)

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Sinds 2012 is er de wandelroute Ritsumasylster Rûtenroute. - Filmpje II over de opening van de Ritsumasylster Rûtenroute.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Ritsumasyl.

Reactie toevoegen