Miedum

Plaats
Buurtschap
Leeuwarden
Fryslân

Miedum 1713 van de kerk staat nu alleen de toren nog overeind [640x480].jpg

Miedum anno 1713. Van de kerk staat sinds 1834 alleen de toren nog overeind.

Miedum anno 1713. Van de kerk staat sinds 1834 alleen de toren nog overeind.

Miedum toren en kerkhof JD [640x480].JPG

De scheefste kerktoren van Nederland staat niet in de stad Leeuwarden, en ook niet in de dorpen Acquoy, Aldeboarn of Bedum (allemaal bekend van o.a. hun scheve torens), maar in het buurtschapje Miedum, N van Leeuwarden.

De scheefste kerktoren van Nederland staat niet in de stad Leeuwarden, en ook niet in de dorpen Acquoy, Aldeboarn of Bedum (allemaal bekend van o.a. hun scheve torens), maar in het buurtschapje Miedum, N van Leeuwarden.

Miedum

Terug naar boven

Status

- Miedum is een buurtschap* in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1943 gemeente Leeuwarderadeel.

* In sommige bronnen wordt dit plaatsje een dorp genoemd, omdat het dat ooit geweest is, maar die kwalificatie lijkt ons vandaag de dag wat overtrokken voor een nederzetting met 12 huizen zonder kerk (reeds sinds 1834), kern en voorzieningen. De kwalificatie buurtschap lijkt ons daarom accurater.

- De buurtschap Miedum heeft een eigen postcode (9082) en plaatsnaam in het postcodeboek, en is daarmee een formele woonplaats. In de praktijk is het als buurtschap van het nabijgelegen dorp Lekkum te beschouwen, waar het voor voorzieningen en verenigingsleven ook op is aangewezen. Samen met buurtschap Snakkerburen vormen deze kernen een drie-eenheid, een 'Siamese drieling' zou je kunnen zeggen, die op veel gebieden samenwerken. Ze worden ook wel De Trije Doarpen genoemd, hoewel twee van de drie dus buurtschappen zijn.

- Vanouds had Miedum witte plaatsnaamborden en lag het buiten de bebouwde kom. In ieder geval sinds 2014, en wellicht eerder, heeft de buurtschap blauwe plaatsnaamborden (komborden) en heeft het dus kennelijk wél een bebouwde kom.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Miedum ligt N van Leeuwarden, 1 km NO van Lekkum. De buurtschap ligt in het uiterste N van de gemeente Leeuwarden. N hiervan ligt Wyns, dat onder de gemeente Tytsjerksteradiel valt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Miedum 12 huizen met 62 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap nog altijd een 12-tal woonhuizen, nu met ca. 35 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De kerk van Miedum dateerde uit 1620. De kerk is in 1834 afgebroken en er is geen andere voor in de plaats gekomen.

Van de 'Siamese drieling' Lekkum, Snakkerburen en Miedum is laatstgenoemde in de loop der eeuwen het minst veranderd. Het is altijd dezelfde agrarische samenleving gebleven, die het vanaf zijn ontstaan is geweest. In de loop der tijden verloor het zijn kerk en grotendeels zijn terp, maar de toren en de boeren zijn gebleven, al is hun aantal in de loop der jaren, zoals ook overal alders, flink gedaald tot vandaag de dag nog slechts een letterlijke handvol.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsprogramma 2018 Lekkum, Miedum en Snakkerburen.

- De Ruimtelijke kwaliteitsparagraaf van Lekkum, Miedum en Snakkerburen (2008) is onderdeel van het Belvedèreonderzoek 'Nieuwe kijk op dorpsplannen'. Het rapport schetst, met respect voor het bestaande landschap, de ontwikkelingsmogelijkheden van deze kernen voor de komende jaren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Miedum heeft 1 rijksmonument: de kerktoren, die in tegenstelling tot de kerk zelf wél behouden is gebleven. Het blijkt de scheefste toren van Nederland te zijn. De kerk is in 1834 gesloopt. De toren is blijven staan, en omdat hij niets meer had om tegenaan te leunen, begon hij langzaam te verzakken in oostelijke richting. In de loop der jaren kwam de toren zo scheef te staan dat passanten het ergste vreesden. Halverwege de 20e eeuw leek hij reddeloos verloren. Een najaarsstorm zou hem al omver kunnen blazen, dachten deskundigen. In 1955 is daarom een reddingsplan uitgevoerd; de fundering is verstevigd, waardoor de toren niet verder weg kon zakken.

Jan van der Leij uit buurdorpje Wyns, architect van o.a. de beroemde 114 meter hoge Achmeatoren in Leeuwarden, heeft op verzoek van de Leeuwarder Courant in 2009 de scheefheid van de 14 meter hoge kerktoren van Miedum gemeten. Hij blijkt een hellingshoek van 4,72 graden te hebben en een hellingspercentage van 8,3 procent. Daarmee is het de scheefste toren van Nederland. In Europees verband moet hij alleen de toren van het Duitse (Oost-Friese) Suurhusen nog voor zich laten. Zie ook het artikel over de scheefste torens van Nederland.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsbelang Lekkum, Miedum en Snakkerburen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Miedum.

Reactie toevoegen