Snakkerburen

Plaats
Buurtschap
Leeuwarden
Fryslân

snakkerburen_collage.jpg

Snakkerburen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Snakkerburen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Snakkerburen dorpsgezicht JD [640x480].JPG

Snakkerburen, dorpsgezicht I.

Snakkerburen, dorpsgezicht I.

Snakkerburen dorpsgezicht II JD [640x480].JPG

Snakkerburen, dorpsgezicht II.

Snakkerburen, dorpsgezicht II.

Snakkerburen oude richtingwijzer JD [640x480].JPG

Bij Snakkerburen staat nog een fraaie oude richtingwijzer.

Bij Snakkerburen staat nog een fraaie oude richtingwijzer.

Snakkerburen

 

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Snakkerburen.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Snakkerburen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Snakkerburen.

Terug naar boven

Status

- Snakkerburen is een dorp of buurtschap* in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1943 gemeente Leeuwarderadeel.
* Voor beide valt wat te zeggen: het schijnt dat Snakkerburen in de jaren zeventig de dorpsstatus toegekend heeft gekregen. Anderzijds is het gezien haar geringe grootte en het ontbreken van een kerk, kern en voorzieningen ook als buurtschap te beschouwen.

- Snakkerburen heeft een eigen postcode (9083) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee een formele woonplaats. In de praktijk valt Snakkerburen als buurtschap onder het dorp Lekkum. Samen met het N van Lekkum gelegen dorp Miedum vormen deze 3 plaatsen al eeuwenlang een 'drielingdorp'. Ze staan dan ook wel bekend als De Trije Doarpen.

- Vroeger waren er nog twee andere Friese buurtschappen genaamd Snakkerburen, namelijk: 1) bij Rottum, gem. Skarsterlân, voorheen gem. Schoterland. 1840 3 huizen, 14 inwoners; en 2) bij Workum, gem. Nijefurd, voorheen gem. Workum. 1840 7 huizen, 34 inwoners. Beide buurtschappen worden in huidige atlassen niet meer genoemd. Verder is er nog een begraafplaats genaamd Snakkeburen in Ulrum (GR).

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Snakkerbuorren.

Terug naar boven

Ligging

Snakkerburen ligt direct N van Leeuwarden, 1 km ZW van Lekkum, aan de O zijde van de Dokkumer Ee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Snakkerburen 42 huizen met 287 inwoners. De buurtschap Snakkerburen was in die tijd groter dan het dorp Lekkum waar het onder viel en valt. Dat had in 1840 slechts 22 huizen met 127 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Snakkerburen ca. 90 huizen met ca. 220 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het nietige Snakkerburen kreeg in 1862 een bestelhuis der posterijen, dat in 1870 werd omgezet in een hulppostkantoor en in 1885 alweer werd gesloten. Afstempelingen van dit kantoor zijn zeldzaam.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Snakkerburen heeft 4 rijksmonumenten.

- Snakkerburen heeft 1 gemeentelijk monument.

- Drenkelingenbegraafplaats.

- Gevelstenen in Snakkerburen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Iepenloftspul Snakkerburen (openluchtspel), eind juni / begin juli.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Doarpstún in Snakkerburen is een gemeenschappelijke tuin waar groenten, bloemen en (klein)fruit wordt gekweekt. Vrijwilligers en reïntegratiekrachten doen het dagelijkse werk. De tuin is het gehele jaar open. De opbrengst van de tuin wordt verkocht aan donateurs en van het geld word zaai- en pootgoed gekocht en andere noodzakelijke investeringen gedaan. Eén van de pijlers waar de dorpstuin op rust is educatie. Het is de bedoeling kinderen in contact te brengen met het kweken van groenten, fruit en bloemen en hen ook iets van de oorsprong van de gewassen te laten zien.

Terug naar boven

Links

- Facebook-pagina van en over Snakkerburen.

 

Reactie toevoegen